ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1976 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Г., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че с определение, постановено на 12.11.2014 г. е дал изрични указания на жалбоподателя за ангажиране на доказателства за доказване на положителни за него факти, т. е. разпределена е доказателствената тежест в процеса. За това съдебно заседание жалбоподателят не е поискал събиране на други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

При така установените факти и с оглед становището на ответника, съдът намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за това са изложени в ревизионния акт и в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас.

Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 565,20 лева.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: