ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 12.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1976 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Г., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам изцяло жалбата.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да укаже на жалбоподателя, че с оглед характера на производството, приключило с издаване на оспорения ревизионен акт, в негова тежест е да ангажира доказателства, които да оборят фактите, приети за установени от ревизиращия орган, включително и посредством използването на специални знания.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя, че с оглед характера на производството, приключило с издаване на оспорения ревизионен акт, в негова тежест е да ангажира доказателства, които да оборят фактите, приети за установени от ревизиращия орган, включително и посредством използването на специални знания.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.02.2015 г. от 10:00 часа, за която дата и час – страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: