ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1968 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на СГКК Бургас, редовно призован, не се явява представител.

За заинтересована страна „Инвестбилд“ ООД, нередовно призована, няма представител.

Заинтересованите страни К.Я.П. - Т., И.И.М., Д.Т.Д., Д.Г.Б., Д.Р.М., К.И.П., С.П.Е., Б.П.П., Т.Н.А., С.Я.К. и Я.С.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Заинтересованата страна Л.П.П., нередовно призована, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ Б. – Считам, че с оглед нередовното уведомяване на две от заинтересованите страни е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради което моля да не бъде даван ход на делото.

 

Поради наличие на процесуална пречка, представляваща нередовното призоваване на две от заинтересованите страни, ход на делото не следва да бъде даден, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017г. от 9.50ч., за която дата и час редовно призованите страни следва да се считат за такива.

На заинтересованата страна „Инвестбилд“ ООД да се извърши съобщаване по телефона, по начина, по който лицето е било уведомено и за съдебното заседание на 29.11.2016г.

По отношение на другото заинтересовано лице Л.П.П. да се извърши справка в Административен съд София град за причината, поради която до датата на днешното съдебно заседание не е върнат отрязък от изпратената на 09.05.2017г. призовка. Същото лице да бъде призовано за следващото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: