ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1961 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ФУРАЖИ ЕЛИНА” ЕООД, редовно призован,  се явява управителя А.А. – лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 09.03.2015 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

 

         АДВ. К.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се пристъпи към изслушване на заключението.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

         Ж.Д.Ж. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Бихте ли ми казали номерата на автомобилите, с които е извършван превозът от доставчика „Профи Крю” ЕООД? В експертизата са посочени регистрационни номера, които не съвпадат с тези по товарителниците, които са представени от същия доставчик.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проверката, която съм направила е въз основа на документите, които съм представила от „Фуражи Елина”, включително и първичните документи като товарителници. Така, че въз основа на тези товарителници съм записала регистрационните номера. За да отговоря конкретно на този въпрос, ще ми е необходимо време да извърша справка по документите, които са ми предоставени, в т.ч. и товарителниците.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по повод депозираното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж.Д.Ж., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 17.03.2015 г. – 600 лв.)

 

         АДВ. К.: Водим двама свидетели и с оглед протоколно определение от предходно съдебно заседание, моля да пристъпите към разпит на същите.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не се противопоставям на разпита на водените свидетели.

 

         В залата бяха въведени двамата свидетели, на които се сне самоличността им както следва:

 

         К. И. Г. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

         Т. С.М. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

         Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещаха да говорят истината.

 

         Съдът ИЗВЕДЕ от залата свидетеля Т. М..

 

         ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля К.Г..

 

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: През лятото на 2013 г. работели ли сте за дружеството „Скания Транс Ауто” ЕООД?

         СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, работил съм през този период във въпросното дружество. Работех като шофьор. Работата която извършвах се състоеше в превоз на насипни товари.

         Превозвах предимно зърно. По отношение на дружеството „Фуражи Елина” ЕООД мога да заявя, че съм доставял зърно на това дружество. Точните дати не си спомням, но мога да кажа, че това беше по жътва - може би юни-юли 2013 г.

         Товарителниците за извършените от мен превози, съставях аз. Така е по закон. Искам да уточня, че въпросното зърно, за което обяснявам съм натоварвал зърното отнякъде от селата от Северна България и съм го доставял до фирма „Фуражи Елина” ЕООД и по-конкретно в гр. Нова Загора. Въпросната база в гр. Нова Загора си спомням, че беше след кръговото, в посока Автомагистрала „Тракия”. В тази база имаше разтоварище и кантар. Имаше и силози, складове и други. След като доставях зърното, там на место го теглихме на кантара и го разтоварвах. Товарителницата я изготвях в момента на натоварване от мястото, където съм го товарил.

         Зърното, което съм доставял беше ечемик. На това дружество съм доставял само ечемик. Собственикът на фирма „Скания Транс Ауто” ЕООД ми се обаждаше по телефона, като ми казваше къде да отида да натоваря зърното. Когато натоварех, допълнително ми се обаждаха – имаше на място представител, който ми казваше за къде трябва да го транспортирам, данните на фирмата и други, като тези данни аз попълвах в товарителницата.

         АДВ. К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от товарителницата, дружеството-доставчик е с регистрация в гр. С.. Товарният пункт е в гр. К.. Познавате ли лицата, при които отивахте, за да Ви натоварят с тази стока?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не мога да познавам всички хора. Когато отивах на място, там ме чакаше човек и теглихме натовареното зърно. Този човек ми казваше данните за фирмата, която е получател и дружеството, чието е зърното, което е натоварено.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кое беше това място в гр. К., от което товарихте? От полето ли товарихте?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз не мога да помня от 2013 г., но това, което мога да кажа по принцип е, че товарителниците ги попълваме на кантара. Отивам на 10 км, за да натоваря. Връщам се на кантара, претеглям и там попълвам товарителницата.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предварително Ви даваше точното място на 10 км от К., за да натоварите това, което трябва да натоварите?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: На практика нещата се случваха по следния начин: по телефона собственика на фирма „Скания Транс Ауто” ЕООД ми казва: „Отиди в гр. К. на кантара, където ще те чака човек.” Отивайки във въпросния град, на въпросното място, там действително ме чака човек, който ми указва откъде следва да натоваря, след което се  връщах натоварен отново на кантара, там претегляхме натовареното, същият човек ми даваше данните на фирмите – тази, от която съм взел стоката и тази, на която следва да я доставя, при което аз попълвах товарителниците.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имахте ли възможност да се уверите, че лицето, което праща стоката, е свързано по някакъв начин с дружеството-изпращач?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не съм се интересувал дали действително лицето, което се подписва на товарителницата като „изпращач” действително има някакви отношения и дали действително работи в дружеството, посочено като „изпращач”. Това мен не ме интересува. Аз товаря, попълвам товарителницата и отивам към фирмата- получател.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възможно ли превозът, който сте извършвали от гр. К. до гр. Нова Загора да продължи два дни?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Напълно е възможно.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Познавате ли управителя? Говори ли Ви нещо дружеството „Профи Крю” ЕООД?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не, това дружество нищо не ми говори.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, същия беше ОСВОБОДЕН.

 

         В залата беше ВЪВЕДЕН свидетелят М..

 

         СВИДЕТЕЛЯТ М. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: През лятото на 2013 г. съм работил за дружеството „Скания Транс Ауто” ЕООД като шофьор.

         Превозвах зърно. Дружеството „Фуражи Елина” ЕООД ми  е познато. Превозвах зърно за това дружество. Управителят на „Скания Транс Ауто” ЕООД ми възлагаше превоза на зърно, в т.ч. и към дружеството „Фуражи Елина” ЕООД.

         Не мога да си спомня точното време през което съм превозвал зърното, но беше през юни-юли 2013 г.

         Управителят на фирмата ми звъни по телефона и казва, че трябва да се товари от дадено място. От много места съм товарил. Отивайки на мястото (населеното място), там на уговорено място - примерно на главния път ме чака собственика на стоката, която трябва да товаря и той ми казва къде точно трябва да отида, за да натоваря. Аз отивам, товаря, след това пиша товарителница, като преди това съм притеглил стоката на кантара. Човекът, който ми е казал откъде да натоваря, ме чака на кантара, за да види колко е зърното. Там на място пиша товарителницата, като на място ми казват данните на фирмата, от която съм натоварил, като също там ми казват и данните на фирмата, където трябва да разтоваря. Става въпрос за имената на фирмите, след което отивам във въпросната фирма, на въпросното място и разтоварвам.

         АДВ. К.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Когато товарихте зърно от „Профи Крю” ЕООД, откъде взимахте зърното?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Фирмата „Профи Крю” ЕООД в момента нищо не ми говори. Аз от много фирми съм товарил и не мога да ги помня всичките.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: При какви обстоятелства е възможно да се получи така, че товарителницата, която Вие сте съставил да е с една дата, а кантарната бележка да е с друга дата?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Възможно е да съм попълнил товарителницата примерно днес вечерта, да съм пътувал цяла вечер и на другия ден да съм разтоварил, като кантарната бележка да е от този, втория ден.

         При положение, че кантарната бележка е за кантар, когато съм натоварил стоката, то тогава не би следвало да има разминаване между датата на кантарната бележка и датата на товарителницата.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ако датата на връщане и датата на натоварване е различна, Вие ще отбележите ли на товарителницата датите?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Трябва да се отбележи датата на натоварване и датата на разтоварване.

         Ако няма дата на натоварване и дата на разтоварване това означава, че ако има само дата на натоварване, това би трябвало да се приеме, че на същия ден е станало разтоварването.

         По принцип трябва да има две кантарни бележки – една за натоварването и една за разтоварването.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, същия беше ОСВОБОДЕН.

 

         АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. 

Представям и моля да приемете документи относно направените разноски по делото.

Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля, съдът да има предвид, че става въпрос за доставка на насипни стоки, които се случват в складови бази, а понякога от хамбари от полето, което не е доставка на индивидуални вещи, които се случват между дружествата от самите управители.

В периода юни-юли 2013 г. има само такива две доставки на фирма „Профи Крю” ЕООД. Няма друга доставка на ечемик. Не можем да очакваме, че шофьорите ще помнят с точност мястото, където са отишли преди три години. Има документи, които са съставени и те трябва да го доставят, помнят и познават управителя. Съдът следва да съобрази това, че става въпрос за специални стоки и доставки, които могат да продължат 2-3 дни.

         Моля, съдът да уважи жалбата и да признае реалността на доставките, които се оспорват.

         Моля да ми предоставите срок за писмени бележки. Да се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата на жалбоподателя като неоснователна и необоснована. Считам, че събраните доказателства в хода на ревизионното производство, а впоследствие и в административното не подкрепят тезата на жалбоподателя, а обратно.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 660 лв.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок считано от днес на процесуалния представител на жалбоподателя, който в указания срок може да изготви и представи писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: