ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1960 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:55часа се явиха:

 

Жалбоподателят и ищец Г.П.П., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено по делото на л.12 пълномощно.

Ответникът по жалбата - Р.М.М., специалист в отдел „УКОРС“ при община Бургас, редовно призован се явява лично и с  юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника по иска - Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратурата Бургас се явява прокурор Червеняков.

Явява се вещо лице Г.Т..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 15.02.2017г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушването му.

 

Сне се самоличността на вещото лице:

Инж.Г.Б.Т., 60г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Подробно сте отговорили на задачата, допусната от съда, като сте обяснили, че от процесното място малко по-трудно би могло да се осигурява достъп. Описали сте, че според габаритите на лек автомобил марка „Мерцедес“, същият би могъл да излезе, ако прибере огледалата, страничните огледала.

Въпросът ми е може ли да се направи извод, че ако прибере огледалата, при така ситуираните автомобили, може да премине през мястото?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – В схемата на Приложение 6 – траекторията на автомобила, (скицата на л.65 от делото), съм направил мащабна скица с траекторията на автомобила. Вижда се и е измерено 1,22 м – ширината, през която може да премине автомобила, а самият автомобила е широк 1,75 м. Всичко е относително, зависи от квалификацията на водача. Написал съм много условия, на които трябва да отговаря за да мине оттам точно този автомобил. Всичко зависи от квалификацията на водача.

АДВОКАТ П. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Виждам, че времето в което е извършена ПАМ е м.септември. Възможно ли е да премине по-голям автомобил от този показан на вашата схема, например линейка или по-голям автомобил, който носи дърва за огрев например.

АДВОКАТ П. – Възразявам на този въпрос.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Мястото е вход към двор, в който има жилищна сграда, при възникване на една аварийна ситуация, както отговарям и на въпроса в заключението си, линейка с по-големи габарити не може да влезе.

ВЪПРОС на СЪДА – Може ли да влезе по-голям автомобил?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Посочил съм на последната скица, че остава много малко разстояние при този автомобил, ако е по-широк няма как да влезе.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Може ли да поясните на въпросната Схема 6, репатрирания автомобил, т.е. част от репатрирания автомобил пред входа на гаража ли е бил паркиран?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – На снимките, приложени по делото и на скицата на л.64 от делото са посочени размерите на портала. Репатрираният автомобил е паркиран пред част от портала. На асфалта има начертани едни „Х“-ве, на приложените снимки се виждат, това съм отбелязал за тротоара, къде е начертан  „Х“.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Описали сте, че действително маневрата изисква добри умения на водача и е в зависимост от уменията на водача. Това важи ли и за маневрата на заден ход?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – По време на обучението си водачите на МПС имат специално упражнение за паркиране на заден ход. Не мога да кажа доколко този водач е усвоил това паркиране.

Автомобилите са по-маневрени на заден ход. Не напразно мотокари и електрокари са със задни огледала, но при маневрата всъщност предницата ще се изнесе към стената.

Зависи от уменията на управляващите. Зависи и от разстоянието на осите, ширината вътре.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение, равно на внесения предварителен депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ П. – От предходното съдебно заседание ответникът беше задължен да представи доказателства, посочени в молбата ми с вх.№ 11877/23.12.2016г. Едно от доказателствените ми искания беше да задължите ответника да представи доказателства за сигнала за уведомяването на РУ на МВР съобразно изискванията на чл. 171, ал.1, т.5,б.б от ЗДвП. Такива до момента не са представени.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Колегите от наказателния паркинг подават сигнали по списък тези, които са пристигнали в І РУ. Евентуално становище бих могла да изискам от там. Тази кореспонденция не се съхранява много дълго, защото ежедневно се изпраща информация.

Съдът пристъпва на основание чл.176, ал.1 от ГПК вр. 144 от АПК към снемане на обяснения на ответника по въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя на л.35 от делото.

 

ОТВЕТНИК МИХОВ – Запознат съм с въпросите.

 

Съдът сне самоличността на ответника:

Р.М.М., 39г., неосъждан. Без родство с жалбоподателя. Работи като специалист репатрации към Общинско предприятие „Транспорт“ на Община Бургас.

Съдът предупреждава ответника по жалбата, че ако откаже да даде отговори без основателна причина, както и ако дава уклончиви или неясни отговори, съдът на основание чл.176, ал.3 от ГПК вр. 144 от АПК, ще приеме за доказани тези обстоятелства, за които е отказан отговор или е даден уклончив или неясен отговор.

 

Съдът изчита въпроса към ответника, поставен от процесуалния представител на жалбоподателя:

1.На 09.09.2016г. при извършена от вас проверка в гр.Бургас, ул.“Хан Крум“ №32, на какво основание разпоредихте принудителната административна мярка преместване на паркирано?

ОТГОВОР на ОТВЕТНИКА – На основание чл.98, ал.2, т.2 от ЗДвП разпоредих принудителната административна мярка. Разпоредих я за това, че затруднява достъпа до вход-изход на жилищна сграда и на гаража.

Съдът изчита въпрос 2. Процесното МПС с рег.А8158МТ беше ли паркирано на място за платено паркиране „Синя зона“ или беше паркирано в нарушение на правилата за движение и ако е в нарушение, на кое правило?

ОТГОВОР на ОТВЕТНИКА – Ако трябва да приемем, че двете гуми на автомобила застъпват синята зона, то по-голямата част от автомобила е в нарушение. Двете гуми на автомобила бяха застъпили чертата на „Синя зона“, предните две гуми бяха застъпили чертата и по-голямата част от колата беше извън тази черта, означена с хоризонтална пътна маркировка, която се вижда и на снимките. Автомобилът беше паркиран в нарушение на чл.98, ал.2, т.2 от ЗДвП.

Съдът изчита въпрос 3. Вие ли изготвихте снимките и с какво техническо средство?

ОТГОВОР на ОТВЕТНИКА: Аз съм изготвил 14 броя снимки, с дигитален фотоапарат, марка „КАНОН“, собственост на Общински предприятие „Транспорт“.

АДВОКАТ П. – При отговорът на втория въпрос се каза, че по-голямата част от автомобила е застъпила линията, а от снимките се вижда, че само задните гуми са в разчертаното поле на „Синя зона“.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Считам, че при отговора на ответника няма противоречие със снимковия материал.

АДВОКАТ П. – Да разбираме ли, че задните гуми са по-голямата част от автомобила?

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Тук се застъпва чертата на „Синя зона“, което е за друго паркомясто. Колко е по-голяма и колко е по-малка част от автомобила, считам, че няма значение.

СЪДЪТ – На ответника могат да се зададат въпроси само по реда на чл.176, ал.1 от ГПК вр. 144 от АПК. Така зададените, бяха изчерпани. Ответникът не е свидетел и не може другата страна да задава други въпроси, възникнали във връзка с отговорите.

АДВОКАТ П. – Аз държа на доказателственото искане да се представи доказателство за сигнала за уведомяването на РУ на МВР, тъй като доказателствената тежест е на ответника. Да не правим извода предварително.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Представям заповед за възлагане на служители от ОП „Транспорт“ да прилагат ПАМ. С преписката сме представили друга заповед, която се отнася за служители на дирекция „УКОРС“, а сега представям и тази за общинско предприятие „Транспорт“.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от ответника заповед № 1487/19.06.2015г. на кмета на община Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА повторно ответника, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото доказателства, от които се установява уведомяването на РУ МВР съобразно изискванията на чл.171, ал.1, т.5, б.б. от ЗДвП.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017г. от 10.10 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: