ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 03.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На трети април                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 195 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Н.Х., редовно уведомен, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ при Министерство на правосъдието (ГДИН), редовно уведомен, не изпраща представител

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Костова.

 

В залата присъства адв.С.П., който представя на съда уведомително писмо от Адвокатска колегия гр.Бургас, видно от което адв.П. е назначен за служебен защитник на ищеца И.Х., въз основа на искане направено от съда до Адвокатската колегия.

 

ИЩЕЦЪТ: Изрично съм посочил в молбата си адвокат, който искам да ме защитава и това е адв.Н.А.. С нея съм говорил, запозната е със случая и искам тя да ме защитава.

 

Адв.П.: Запознат съм с реда на Адвокатската колегия, като при поискване за назначаване на служебен защитник, колегията се съобразява с натовареността кой адвокат какви и колко броя дела има към момента. В искането, което е направено от съда към Адвокатската колегия никъде не е посочено, че трябва да бъде назначен точно определен адвокат и по тази причина Адвокатската колегия е назначила мен.

Видно от исковата молба, същата е написана професионално и е написана от адвокат, а не от ищеца.

Предоставям на съда дали ще направи искане за отстраняването ми като служебен защитник и назначаване на адв.А. като такъв.

СЪДЪТ към ИЩЕЦА: Бихте ли обяснили несъгласието си да бъдете защитаван от адв.П.?

ИЩЕЦЪТ: Не го познавам. Адвокат А. е запозната със случая и имам повече доверие в нея.

СЪДЪТ към ИЩЕЦА: С адв.П. също можете да обсъдите исковите си претенции.

ИЩЕЦЪТ: Държа адв.А. да ме защитава. Говорил съм с нея.

 

Адв.П.: Имам предложение: Да се даде ход на днешното съдебно заседание и за следващото съдебно заседание  да се направи ново искане за назначаване на служебен защитник и тогава тя да бъде назначена.  В днешно съдебно заседание ще направим исканията, както са посочени в исковата молба за разпит на свидетели и те ще се присъстват в следващото съдебно заседание, когато ще присъства исканият от ищеца адвокат. Ако ищецът е съгласен, може да се даде ход на делото и да направим исканията в днешно съдебно заседание.

ИЩЕЦЪТ: Не искам да се дава ход на делото без да се назначи адв.А. да ме защитава.

 

 

Съдът, като съобрази изявлението на ищеца в днешно съдебно заседание,  видно от което същият претендира по делото да му бъде назначен точно посочен от него адвокат, намира че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         По искането за ангажиране на друг служебен защитник съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 19.06.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и Окръжна прокуратура гр.Бургас да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.38 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: