ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети декември                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1952 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Ф.Х.Ю. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Х. - представя пълномощно по делото.

За ответника Директора на ДФ „Земеделие” - редовно уведомен, представител не се явява.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” с вх. №  9381/10.12.2014г., с която моли в случай, че не са налице процесуални пречки, да бъде даден ход на делото, взема становище по същество на спора и прави доказателствени искания.

 

Адв. Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Ф.Х.Ю. ***, против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания  2013г. на ИД на ДФ „Земеделие”.

 

Адв. Х.: Поддържам жалбата. Водим двама свидетели за установяване на изложеното в нея.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на свидетелите, както следва:

 

Д.М.П. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, с основно образование, разведен, работи в земеделието, първи братовчед на жалбоподателя.

 

Е.М.Ю. – ** години, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, първи братовчед на жалбоподателя.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ желаят доброволно да свидетелстват

 

СВИДЕТЕЛИТЕ обещават да говорят истината.

 

В залата остава свидетелят Д.М.П.

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Ф.Х.Ю. има ниви. Аз съм работил на тези ниви. Заедно почистихме нивите. Аз и брат ми му помагахме. Аз работих на тези ниви през 2013г. Кравите пасат на неговите ниви и през 2013 г. и сега. Нивите са използваеми. Кравите са постоянно там. Кравите тогава бяха на Ф., а когато му спряха парите, не можа да ги гледа и ги продаде. Аз не съм видял никой да е идвал от София да прави оглед на нивите, нито да прави измерване на нивите.

 

В залата влиза свидетелят Е.М.Ю.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Ф.Х.Ю., който се занимава със земеделие. Той имаше крави  и понеже изтегли пари от банката да купи кравите и не му отпуснаха субсидия, се наложи да ги продаде. Познавам неговите ниви – те са пасища. Много пъти сме работили на неговите ниви, които са в добро земеделско състояние – пасище, даже има много животински изпражнения, което е хубаво, защото тори земите. Животните на цялото село пасяха на неговите ниви. Неговите ниви са използваеми. Не съм чувал и не съм виждал някой да дойде от София, за да види и измери нивите.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и събраните в днешното съдебно заседание.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки, да отговори на поставените от процесуалния представител на ответника въпроси, при депозит в размер на 600,00 лв., вносими от ответника в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице И.Б.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.04.2015 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: