ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети март                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1948  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Не водя допуснатия свидетел, като се отказвам от същия, тъй като посочените обстоятелства, могат да бъдат доказани и с писмени доказателства. В тази връзка представям извадка от джи пи еса на автомобилите, в която е отразен пътя който са изминавали. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.01.2018г. по адм.д.№1948/2017г. по описа на Административен съд Бургас, с което е допуснат до разпит искания от ответника един свидетел.

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател от името на представлявания от мен началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да присъдите на доверителя ми, съдебно-деловодни разноски, а именно изплатено адвокатско възнаграждение, като представям нарочна молба, адвокатско пълномощно и платежно нареждане. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: