ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1948 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дискови запаметяващи устройства“ (ДЗУ) АД, редовно уведомен, се представлява от адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 10 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 136 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

         Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.М..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

        

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Да пристъпим към изслушване на експертизата

Адв.Н.: Нямам възражения по изслушването на експертизата.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по съдебно-техническата експертиза е депозирано в предвидения от закона срок, не са налице процесуални пречки по неговото изслушване, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Инж.С.Г.Б. - 66г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

Приложила съм снимков материал, за да онагледя местоположението на имота. Искам да внеса една малка корекция. На стр.5 от заключението, ред 10, има малко неяснота в записа. Моля да се чете „три броя са двойни бунгала с по две стаи, със самостоятелен санитарен възел и входно антре”.

 

Адв.П.: Възможно ли е на база на съдържащите се по делото документи (това е по въпроса на ответната страна), тъй като по делото е представен и приет като доказателство списък-оценка на основните фондове (на стр.88-89 от делото), съгласно този списък има ли други бунгала „Романтика“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, други бунгала такива няма. В този списък застроените площи на всички бунгала са дадени с площ от 43 кв.м. В този същия списък всички бунгала от позиция 22 до позиция 28, описани са, че са приети месец декември 1984г. площта на бунгалата е дадена еднаква, т.е. че са всички с площ от по 43 кв.м., а площта на бунгалата е различна Не съм абсолютно сигурна на 100%, че това са процесните бунгала. Имам предвид записите за площта. Относно инвентарните номера, които са налични в колона 2 на списъка, действително на всички бунгала има от вътрешната страна в антрето метална табелка с инвентарен номер. Някои от тях не се четат добре, но аз успях да ги разгадая и те отговарят на инвентарните номера по този списък. Затова съм записала, че най-точно се вижда от заснемането на „Агрогеометър“.

         Адв.П.: По скицата към приложението на заключението, защрихованото в черно кое е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е имот 00878.107.1. Това е имотът, където се намират процесните бунгала. Действително зачернен е целият имот и отдолу се вижда едно ръбче,  едно правоъгълниче (към което съдът постави стрелка) това е част от бунгало 4, което е още по-добре видимо на Приложение 2, където зеленият контур представлява защрихованата черна част по Приложение 4. Не мога да кажа защо е защриховано в черно. Планът, който обсъждаме по Приложение 4 представлява цифровият модел на кадастралната карта. Със синята ивица е показана границата между урбанизираната територия, която на този план е представена в червен цвят, а останалата част представлява земеделска земя в м.“Коросиата“.

Адв.П.: Каква е според Вас причината този участък, където се намират процесните бунгала, да се направи в черен цвят?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това видях и на монитора. Там също излиза по този начин защрихован целият имот в черно, но не знам причината, поради която в този вид е нанесен.

Адв.П.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Н.: Тъй като в отговора на моя въпрос 2 твърдите, че бунгалата на бившата база на „ОЗЗУ“-Стара Загора попадат освен в този 00878.107.1 имот и в редица други съседни имоти. Може ли от този протокол, който е представен на лист 48 от делото, да се каже, че посоченото в този протокол отговаря точно за тези 7 процесни бунгала или за някои други седем, които са били на „ОЗЗУ“-Стара Загора?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Подробно съм описала в отговора на въпрос 3 и въпрос 4 на жалбоподателя точно това.

Този протокол съответства на сегашния образец 16 за приемане на подобект „бунгала Романтика“. По-надолу е записано, че в периода от 03.12.1984г. до 07.12.1984г. комисията е разгледала цялата документация. Още по-надолу в т.3 пише „приема извършеното строителство от изпълнителя на бунгалата Романтика на брой 7“.  Записала съм в експертизата, че от този протокол може да се направи извода, че тези бунгала, цитирани в протокола, са приети през месец декември 1984г. Оттам нататък в самия протокол не е ясно каква документация е разгледана, липсва протокол 15, който трябва да го има, липсва описание на самия обект, т.е. този протокол не е пълен. Иначе, действително става въпрос за бунгала „Романтика“ и става въпрос за 7 броя бунгала. Другаде в документите не срещнах 7 броя бунгала, които да са наименовани „Романтика“, но въпреки това не мога на 100% да кажа, че този протокол се отнася точно за процесните 7 бунгала.

 

Адв.Н.: Видяхте ли на коя дата е съставен този списък с основните фондове, който преди малко обсъждахме, на коя дата е изготвен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не мога да кажа, защото на самия списък няма поставена такава дата.

 

Адв.П.: Този списък ние твърдим, че е част от експертна оценка на имуществото на ДЗУ (находяща се на лист 82 и лист 83 от делото). Т.е. този списък е приложение - специален инвентар, опис на почивната база, който е бил изготвен за тази експертна оценка.

 

         Адв.Н.: (към вещото лице) Казахте, че всяко бунгало има метална табелка с номер. Може ли тази табелка да бъде демонтирана и монтирана на друго бунгало?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Естествено, че може. Тя е прикована с болтчета към стената. Направила съм снимка (последната снимка № 4 в Приложение 1).

         Адв.Н.: Нямам други въпроси.

         Адв.П.: Такава беше практиката по онова време. Заковаваше се една табелка с инвентарен номер.

 

СЪДЪТ към адв.Н.: Бихте ли уточнили в какъв контекст задавате този въпрос относно табелките?

Адв.Н.: Защото списъкът няма дата. Описани са инвентарни номера и тъй като „ОЗЗУ“-Стара Загора е разполагало с 40 бунгала, от всяко едно може да се свали табелата с инвентарен номер и да се сложи на друго бунгало.

         Адв.П.: Това е несериозно.

 

         Съдът, като взе предвид слушаното днес заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва на вещото лице да се заплати възнаграждение в размер на 600лв. изцяло от внесения депозит.

 

Адв.П.: За днешно съдебно заседание водим двама свидетели, посредством които желаем да установим идентификацията на процесните имоти.

 

Адв.Н.: Свидетелите вече са допуснати до разпит в предходно съдебно заседание. Не възразявам да се разпитат в днешното съдебно заседание.

 

Съдът СНЕМА самоличността на водените днес свидетели:

 

         Г.С.П. – 66г. , български гражданин, семеен, неосъждан, в момента работи на граждански договор в дружеството-жалбоподател;

         П.М.Г. – 63г., български гражданин, семеен, неосъждан, работи в дружеството-жалбоподател като ръководител „Обособено производство“.

Двамата свидетели предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещаха да говорят истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят Г..

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля П..

 

Разпит на свидетеля П.:

Адв.П.: Знаете ли за налична почивна база на „ДЗУ“-Стара Загора в гр.Ахтопол, какво представлява, кога се е строила, променяна ли е.

         Свидетелят П.: Аз като млад инженер започнах работа в „ДЗУ“ през 1977г. и през 1978г. веднага бях изпратен на бригада за построяване на този лагер. Това беше едномесечна бригада, през пролетта, изливахме основите на бунгалата и поставихме водопроводната система. По това време лагерът беше голям. Имаше около 70-80 бунгала. Това, което мога да си спомня за тогава. На по-късен етап съм ходил преди 5-6-7 години. След реституцията, която беше направена на голяма част от бунгалата,   бяха останали 7 бунгала, които са правени някъде през 1984г., на по-късен етап. Мисля, че се казваха бунгала „Романтика“. Миналата година пак имаше почиващи там. Ползват се и до момента от „ДЗУ“ Стара Загора. Три бунгала от тях са по-луксозни, със самостоятелни санитарни възли, тоалетни и бани, а другите четири имат общ санитарен възел.

Адв.П.: Има ли нещо по-особено, което би могло да ги отличи от останалите 70 бунгала?

Свидетелят П.: Тези, по-късните бунгала, бяха по-луксозни от тези, които са правени преди това. Отличават се от предходните, правени са по-късно, имат вътре климатици, хладилници, санитарен възел.

         Адв.П.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Н.: И седемте ли бунгала са еднакъв модел „Романтика“?

Свидетелят П.: Така ги знаем, че са модел „Романтика“.

Адв.Н.: А седемте бунгала еднакви ли са?

Свидетелят П.: Четирите бунгала имат общ санитарен възел, докато другите три бунгала бяха по-луксозни. Към всяка от стаите има тоалетна и баня.

Адв.Н.: Вие строителен инженер ли сте?

Свидетелят П.: Аз съм машинен инженер.

         Адв.Н.: Зададох този въпрос, за да Ви попитам, ако знаете, защо към 1998г. там има само три бунгала нанесени към КВС. 

Свидетелят П.: Не мога да отговоря на този въпрос. Аз съм участвал в стартирането на строителството и после съм бил там на почивка.

Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

 

         Разпит на свидетеля Г.:

         Адв.П.:  Знаете ли дали „ДЗУ“, преди това „ОЗЗУ“ Стара Загора има почивна база в гр.Ахтопол?

Свидетелят Г.: Аз от 1981г. съм на работа в „ОЗЗУ“. Когато за пръв път ходих на бригада, се строяха последните 4 бунгала и още три към  тях. „Романтика“ им казваха и „директорските“. „Директорските“, затова че бяха по-луксозни - с климатици, хладилници, санитарни възли. Преди това имаше други построени бунгала, но те бяха с по три стаи, а санитарните им възли бяха изнесени извън тях. Аз лично съм ходил на бригада при полагане на основите на последните три бунгала през 1983г. Бунгалата, които се построиха тогава бяха със собствен санитарен възел, с климатици. В сравнение с предишните бунгала, бяха много подобрени. На тази група бунгала официалното им име е „Романтика“, а неофициалното е „директорските“.

Адв.П.: Биха ли могли тези бунгала да бъдат объркани с някои от старите. Имаше ли нещо, което да ги отличава от останалите?

Свидетелят Г.: Те са съвсем друг вид като структура  в сравнение с другите и самите им покриви бяха с азбестови покрития. Бяха по-различно направени от предишните. По отношение на вътрешното оборудване, вече разликата е още по-осезаема. Т.е. не би могло да се объркат с другите.

Адв.П.: Нямам повече въпроси.

        

Адв.Н.: И седемте ли бунгала не могат да се сбъркат с другите или само 4-те „директорските“?

Свидетелят Г.: Седемте бунгала са „директорски“. Едните са с три стаи, другите са с две стаи. Всички се казват „Романтика“.

Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

 

         Адв.П.: Държим да бъде извършена съдебно-икономическата експертиза. Поддържаме доказателственото си  искане за експертиза в нейната икономическа част.

 

Адв.Н.: В предходно съдебно заседание задължихте жалбоподателят да представи оригинал на спорния протокол, находящ се на лист 48 от делото. До момента такъв не е представен.

Адв.П.: Все още нямаме готовност да представим това доказателство, защото е някъде в старите архиви. Търсим го усилено. Моля да ми се даде възможност за следващото съдебно заседание да ангажираме други доказателства, ако не намерим оригинала, относно автентичността и датата на съставянето му.

 

         Съдът, като съобрази, че за днешно съдебно заседание не е изготвена назначената по делото експертиза в нейната икономическа част, чието извършване се поддържа от пълномощника на жалбоподателя, намира за необходимо на вещото лице, определено за изготвяне на тази експертиза да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока.

Също така констатира, че  за днешно съдебно заседание от страна на жалбоподателя не се представят доказателствата, за които той беше задължен в предходно съдебно заседание, касаещо представяне на оригинални екземпляри на протоколи, находящи се на лист 48 и лист 49 от делото, като видно и от изявлението на адв.П. в днешно съдебно заседание, необходимо е допълнително време на страната да представи тези доказателства, респективно други подобни, чрез които да се установят спорните по делото факти, поради което налице е необходимост на страната да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока.

 

Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.05.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице Е.М..

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: