ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1947 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:48 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Д.Е.Д., редовно призован,  явява се лично.

         ОТВЕТНИКЪТ – Министерство на правосъдието, редовно призован, представлява се от мл. юрисконсулт Т.Ч., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

         По хода на делото:

         ИЩЕЦЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Моля да прецизирате основанието на чл. 159, ал. 7 АПК от  предвид обстоятелството, че има подадени от ищеца множество искови молби.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по искова молба от Д. Е.Д. против Министерство на правосъдието ГД „Изпълнение на наказанието” с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

 

         ИЩЕЦЪТ Д.: Претендирам за парично обезщетение за немърливостта от страна на администрацията на затвора, в частност медицинския център. Лично съм унизен от това отношение. Конкретно през зимата на 2013 г. имаше грип и не можах да сляза, за да си взема лекарствата. Не съм си водил отчет, но имало е предишни случаи, когато е било необходимост да ползвам лекарства, но съм бил лишен от тази възможност, тъй като не е бил ден по график. От друга страна, когато съм слизал за лекарства, обикновено са ми давали аналгин и парацетамол и веднъж темпалгин, когато съм имал зъбобол. Това не е адекватно лечение.

         Поддържам исковата молба в пълния размер. Искам да бъдат призовани следните лица: Д.В.П., който е пряк свидетел на това, което твърдя в исковата молба, както и на А.М.Б., който ще установява същите обстоятелства. Нямам други доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам изцяло по основание и размер исковата молба. Поддържам писмения си отговор изцяло.

По отношение на направеното доказателствено искане за допускане на лицата Д.П. и другото лице искам да заявя, че въпросните лица и по-точно относно Д.П. се установява практика да се иска призоваване на свидетеля Д.П., който се превръща в професионален свидетел и това лице е предубедено. Нямам предвид в частност ищеца, но почти всички ищци искат Д.П. за свидетел.

Моля да приемете с писмения отговор писмените доказателства, с които ще докажем, че на ищеца не му е отказвана медицинска помощ. Други доказателства няма да соча.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявената искова молба е процесуално допустима.

Моля да приемете представените към настоящия момент доказателства, както и да задължите началника на затвора да изпрати правилника за вътрешния ред в затвора, а досежно искането за разпит на свидетелите, моля да допуснете до разпит А.Б., тъй като първото лице е предубедено, а и двете лица ще установяват едни и същи факти.

 

         С оглед заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с отговора по исковата молба документи като писмени доказателства по делото.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника по иска да предостави заверено копие от правилника за вътрешния ред в затвора.

         По искането за допускане до разпит на двама свидетели, съдът намира с оглед заявеното от ищеца твърдение, че двамата свидетели ще дават показания за едни и същи факти и обстоятелства, поради което искането за разпит на двама се явява неоснователен.

         По отношение на искането за разпит на един свидетел, съдът намира  същото за процесуално допустимо, както и за относимо към съществото на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето А.М.Б., който следва да бъде призован и принудително доведен за следващото съдебно заседание.

         С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.03.2015 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Да се призове свидетеля А.Б..

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: