ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1944 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Е.М., като законен представител на П.Х.М., редовно призована, се явява лично и с адвокат Х.М. от АК Хасково, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът - директор на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на осн. чл.141 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №06-197/21.08.2014г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане община Бургас”, потвърдена с решение №19, изх.№9104-40/09.09.2014г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – област Бургас.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата, моля да представя договор, сключен между Национална асоциация на децата с диабет, както и платежно с дата 28.05.2014г., с което доверителката ми е превела капаро за летен лагер от 20.07. – 27.07. за детето П.М..

Представям списък с разноски и платен адвокатски хонорар, както и решение на ВАС по сходен казус, за справка на съда.

Към момента нямам други искания.

 

Г-жа М.М. – Искам да кажа, че си направих труда да проверя кои са точно лечебните заведения в Смолян посочени от органа и да прозвъня по телефона, да попитам приемат ли пациенти деца с диабет и какви процедури се извършват. Отговориха ми, че по принцип деца с диабет не приемат. Започнали са да приемат по тази наредба и казаха, че до момента не са приемали деца диабетици и не знаят какви процедури биха им приложили, освен гимнастика като рехабилитация. Като цяло тези медицински заведения приемат пациенти с други заболявания - ставни, чернодробни, нямат опит с пациенти с диабет и особено с деца с диабет. Отговориха ми, че за да приемат пациента с диабет те трябва да имат и други увреждания, трябва детето да има поне някакво ставно-костно изкривяване, за да го приемат. В тези санаториуми лекарите не са ендокринолози, не са детски лекари. Едно от заведенията, което е посочено в отказа, е отделение в болница в гр. Смолян, но там не приемат лежащи пациенти. Детето трябва да лежи в отделението по ендокринология. При положение, че детето е здраво, защо трябва да го водя в тези болница.

При посещенията в тези лагери, като този, на който беше дъщеря ми, не водим болни деца. Това са деца с диабет, те общуват със свои връстници, учат се един на друг на неща, които в санаториума не учат. Моята дъщеря се научи да си поставя инсулина на място, което е много болезнено за повечето деца. Тя се научи да си поставя инсулина в ръката и то от друго дете, не от лекар. На тези лагери има дискусии между родители, деца, лекар, който е детски ендокринолог. Децата се учат сами да си изчисляват мерните единици инсулин, научават се да си изчисляват самите единици. За нас като родители също е важно децата да се научат да ги правят самостоятелно тези процедури, защото ние не можем винаги да сме до тях.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани на л.4 от делото, както и договор сезон лято 2014 от 12.05.2014г. и платежно нареждане от 28.05.2014г.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.18 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от съобщаването да посочи по делото, въз основа на какъв акт – административен или нормативен, изброените в писмо изх.№2808/06.08.2014г. на директора на РЗИ Смолян лечебни заведения е определено, че отговарят на изискванията на Наредба №30/2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”.

УКАЗВА на ответника, че от цитираната наредба такъв извод за конкретно посочените лечебни заведения пряко не може да бъде изведен.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.12.2014г. от 11,30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: