ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 04.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четвърти юни                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1941 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Й., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице Ж.Ж..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че няма пречки да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА молба от жалбоподателката, с която поставя допълнителни задачи към вещото лице.

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Ж.Ж., с която уведомява, че с оглед късно внесената молба с допълнителни въпроси не е в състояние да изготви заключението в законоустановения срок и моли да й бъде предоставен допълнителен срок за изготвяне на възложената й експертиза.

ДОКЛАДВА постъпила молба от Б.С.Й., чрез процесуалния представител адвокат Д., с която заявява, че поради внезапно възникнал неотложен служебен ангажимент, не е в състояние да се яви лично в съдебно заседание и моли да се отложи делото, като се даде възможност на вещото лице да работи по поставените му задачи.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде възможност на  вещото лице да изготви заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2015 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: