ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 193 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Й., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Д.Г.Й. против ЗППАМ № 2017-0769-003583/19.12.2017 г. сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, с която му е наложено принудителна административна мярка по чл.171, т.1 Б.Б от ЗДвП –„Прекратяване на регистрация на ППС за срок от 8 месеца, считано от 18.12.2017 г.“ и на жалбоподателя са отнети два броя регистрационни табели с № *** и СРМПС № ***.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила непосредствено преди съдебното заседание молба от жалбоподателя, с която са представени доказателства относно притежаване свидетелство за управление на МПС от член на семейството му - неговата съпруга.

Съдът предвид естеството на оспорения административен акт счита, че той поражда преки и непосредствени неблагоприятни последици за съпругата на жалбоподателя Й.  Р.Т.Й. с ЕГН **********.

Това лице не е конституирано като заинтересована страна в производството, а обжалваната заповед за налагане на ПАМ поражда действия и по отношение на Й. дотолкова, доколкото тя е съсобственик на автомобила, чиято регистрация е прекратена.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна Р.Т.Й. с ЕГН ********** и адрес: ***.

ДА СЕ ИЗПРАТИ призовка на конституираната заинтересована страна.

Съдът НЕ СЛЕДВА ДА ИЗВЪРШИ никакви други процесуални действия, в това число и приемане на административната преписка по делото, а следва да отложи разглеждането на спора по същество за даване възможност на конституираната заинтересована страна да се запознае с доказателствата по делото.

 

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.03.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: