ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,29.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и девети октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1938 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Д.Ш., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Ответникът С.Г.К., служител на V-то Районно управление „Полиция” Бургас, редовно призован, се явява лично.

Явяват се двамата призовани свидетели Р.И.Ж. и Л.В.Д..

 

ОТВЕТНИК К. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът изведе от залата свидетеля Л.Д..

 

Съдът пристъпва към разпит на допуснатия свидетел Р.И.Ж..

Сне самоличността на свидетеля:

Р.И.Ж., 43г., неосъждан, без родство със жалбоподателя, служител на МЗБР „Сигма” към сектор „Пътна полиция” Бургас.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

 

В залата се явява пълномощника на жалбоподателя адвокат Пенка М..

Съдът запозна адвокат М. с процесуалните действия извършени до момента.

 

Свидетелят разпитан каза:

ВЪПРОС на ОТВЕТНИКА К. – Присъствахте ли в залата, когато се вземаше пробата за наркотични вещества от жалбоподателя?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Да.

ВЪПРОС на ОТВЕТНИКА К. – Какво се отчете след пробата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Отчете употреба на наркотично вещество – кокаин. Това се изписва на дисплея на уреда, с който се извършва прегледа.

ВЪПРОС на ОТВЕТНИКА К. – Кой състави акта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Аз съставих акта за шофиране след употреба на упойващо вещество.

ОТВЕТНИКА К. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на СЪДА – Спомняте ли си кога стана това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Не мога да си спомня точно. Мисля че беше август месец.

ВЪПРОС на СЪДА – Вие ли го спряхте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Не, беше предадено от дежурния, че лек автомобил „Мерцедес”, пътувайки в посока Бургас от Слънчев бряг, предприема рискови маневри, движи се неадекватно на платното за движение и приемайки рискови маневри, застрашава безопасността на участниците в движението и беше казано същия да бъде спрян и проверен за алкохол и други вещества.

Колегите са го спрели за проверка, след което бяхме повикани и ние за да го тестваме с техническо средство - първо за употреба на алкохол, след което същия беше поканен в сектор „ПП” КАТ, където се намира апарата за измерване на упойващи вещества, апарата за употреба на упойващи вещества, където беше пробван от датчик в мое присъствие и в присъствието на колегите – началник на МЗБР „Сигма”, който извърши теста, аз и колегите от V-то РУП - другия свидетел, който е отвън и ответника.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – В колко часа направихте първата проба за алкохол?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Не мога точен час да кажа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Знаете ли какво е констатирала пробата от проверката за алкохол?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Да зная, отрицателна проба - не беше употребил алкохол.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Кое наложи да бъде извършено вземането на друга проба - за наркотични вещества?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Предвид на това, че същия се е движил рисково по платното за движение и държанието му беше много неадекватно, същия бе поканен да бъде изпробван за други забранени вещества.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Двете проби на едно и също място ли бяха взети, с какво лицето бе откарано там и как стигна до мястото, с неговото превозно средство, с ваше ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – С негово превозно средство, той отива с неговото превозно средство, придружен от служители, а колата беше паркирана на паркинга пред КАТ.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Знаете ли, присъствахте ли на спиране от движение на МПС?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – След като има констатирано използване на наркотични вещества.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Отиваме в КАТ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – След като бе констатирано, че водача шофира след употреба на упойващи вещества, беше издадена другата заповед за спиране от движение на МПС.

Съдът указва на адвокат М., че предмет на делото е заповедта за задържане, а не ПАМ.

АДВОКАТ М. – Ако излизам от съществото на спора не ми допускайте въпроса.

СЪДЪТ – Следващия въпрос.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Имаше ли адвокат лицето преди издаване на заповедта на задържане и по време на изпробването?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – По време на изпробването с техническото средство не е имал адвокат и водачът даде доброволно пробата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – При писането на заповедта присъствахте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Не съм присъствал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – С какъв акт се удостовериха съмненията за наличие на наркотични вещества. Пробата се извършва, дрегера показва, къде е удостоверено това?

Съдът към свидетеля – Отчитате ли пробата за наркотични вещества, къде е отчетено като резултат?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Има документ – протокол, който се изготвя, същото се вписва в отделен дневник на самия апарат и съответно после се съставя акта, и се съставя АУАН.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Спомняте ли си часа, в който лицето напусна КАТ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Там беше извършена пробата. Не мога да си спомня точно часа.

АДВОКАТ М. – Нямам други въпроси към този свидетел.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Л.В.Д..

Сне самоличността на свидетеля:

Л.В.Д., на 31 години, неосъждан, без родство с жалбоподателя. Служител на V-то РУ”Полиция” Бургас – командир на отделение.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ М. – Може ли да помоля председателя да повтори въпроса към свидетеля.

Съдът повтаря данните от самоличността на свидетеля.

 

Разпитан свидетелят каза:

ВЪПРОС на ОТВЕТНИКА К. – Бяхте ли на мястото, когато автомобилът беше спрян?

Въпрос на Съда към ответника – Кой автомобил?

ОТВЕТНИК К. – С който беше В.Ш.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да.

ВЪПРОС на ОТВЕТНИКА К. – Присъствахте ли в залата, когато се взимаше проба за упойващи вещества?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, присъствах.

ВЪПРОС на ОТВЕТНИКА К. – Видяхте ли показанията на уреда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, показваше наличие на кокаин.

ВЪПРОС на ОТВЕТНИКА К. – Присъствахте ли при съставянето на заповедта за задържане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да.

ВЪПРОС на ОТВЕТНИКА К. – Въз основа на какво беше създадена заповедта, въз основа на показанията на уреда ли?

Съдът не допуска този въпрос, тъй като основанията на заповедта са тези посочени в нея, те не могат да се установяват допълнително със свидетелски показания.

ОТВЕТНИКА К. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Помните ли кога се случи това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не помня точно датата, лятото се случи, не помня дати много.

ВЪПРОС на СЪДА – С кой бяхте като спряхте автомобила?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Бяхме екип със ответника и Калин И..

ВЪПРОС на СЪДА – Тримата ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Тримата бяхме на мястото, единият му даде стоп-сигнал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – От къде имахте информация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Дежурният по управление ни подаде сигнал, по телефона или по радиостанцията, каза, че бял „Мерцедес”, номера не си го спомням за да го цитирам, се движи от Поморие посока Бургас, като засякъл автомобили, застрашавал пътната обстановка с поведението си на пътя, с шофирането си и ни разпореди да го спрем и да го проверим за алкохол или други вещества и евентуално, ако установим нещо да го спрем, ние може и да не го установим, но трябваше да го проверим.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – След установяването на пробата за алкохола, правено ли е друга проба?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Задължително преди пробата за наркотици се извършва проба за алкохол.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Спомняте ли си какво показа пробата за алкохол?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Пробата за алкохол беше отрицателна.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Имаше ли адвокат на лицето, когато се извършваха тези действия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Нямаше адвокат с него. 

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – След като му се взе пробата за алкохол, присъствахте ли към другата проба – за наркотични вещества?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Присъствал съм и на двете проби и за алкохол и за наркотични вещества.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Къде го спряхте първия път?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Беше точно на кръговото движение посока София, на бензиностанция ОМВ, идваше от Сарафово и на колелото го спряхме, там е такова място, че няма къде да се отбие, няма отбивка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Кое наложи вземането на проба за наркотични вещества?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Водачът беше много притеснен, припотен през цялото време, погледа му беше замъглен и блуждаещ, затова му беше извършена проба за наркотични вещества. Поведението на водача ни накара да вземем проба за наркотични вещества.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Какво е разстоянието от мястото на спиране на лицето с констатиране на отрицателна проба и мястото на КАТ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не мога да кажа точно – около километър.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Има ли движение на МПС?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. ***, не мога да ви кажа, има движение.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Лицето вие ли го откарахте до КАТ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Той си шофираше.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Присъствахте ли на заповедта за задържане.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – При съставянето на декларациите – едната, че желае адвокат и декларацията за личен обиск на лице, присъствахте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да.

АДВОКАТ М. – Искам да предявя на свидетеля протокол за личен обиск.

Съдът предявява на свидетеля протокол за личен обиск на лице на л.13 от делото.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Кой направи тази поправка. (визира поправката на часа в началото на протокола).

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. - Това е моя почерк, аз съм писал протокола, значи аз съм я правил.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Защо поправихте часа?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не мога да си спомням, ние работим под напрежение, нормално е да сбъркам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Тъй като от доказателствата по делото е налице медицинско удостоверение, лицето водено ли е по съответния ред да му вземат кръвна проба?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, заведен е до болницата, но той не пожела да даде кръвна проба.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Има ли го удостоверено с документ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да. Ако някой отказва да даде кръвна проба, пред него се прави отказ, документира се и се прилага по делото.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ М. – Правя искане за установяване на факти и обстоятелства за това в колко часа адвоката е пристигнал в V-РУП. За целта моля да уважите искането, като ще искам да се представи разпечатка на мобилните оператори, от която ще се установи кога ми се е обадил В.Ш., както и записът от камерите на V РУП от тази дата, в който се вижда в кой момент адвоката пристига. Това е във връзка точно за поправката на протокола за обиск, не е това часа на съставянето му. Протоколът за обиск е направен много по-рано. Доказателствата искам във връзка с това, че са нарушени изцяло правата на доверителя ми.

ВЪПРОС на СЪДА към АДВОКАТ М. – Каква е връзката на тези доказателствени искания с предмета на нашето дело?

АДВОКАТ М. – Издадената заповед е за задържане за 24 часа е незаконосъобразна и не се е налагало задържане.

ВЪПРОС на СЪДА към АДВОКАТ М. –Какво считате, че ще се установи с направените доказателствени искания – разпечатка от мобилен оператор за това кога жалбоподателят се е обадил на адвоката си и записът от видеокамерите в РПУ, от който се вижда кога адвокатът е пристигнал там, което да има отношение към твърдението Ви, че часът на протокола за личен обиск е поправен?

АДВОКАТ М. – Протоколът за личен обиск не е извършен в 16.40ч., а в 15.40ч. Нарушено му е правото за защита и че не се е явил негов адвокат.

Има връзка с това, че не е имало основание лицето да бъде задържано за 24 часа. Не кога ми се е обадил, а че е манипулиран протокола за обиск.

Освен това казах и за камерите и отделно да се снабдим с доказателства кога лицето е задържано, момента в който едно лице влиза в районното се вижда от камерите. Искам да ми дадете възможност да представим доказателства, с които като се снабдим със съдебно удостоверение, или да ги представи ответника.

По доказателствата – казах и преди, цялата преписка не е представена, това което сме поискали да бъде представено по делото, не е представено, включително и отрицателната проба за алкохол не е представена, кога е спряно лицето, кога му е взета пробата с другия дрегер. Отделно има и поправка на часа за протокола за личен обиск на лице. Искам да се предоставят всички доказателства.

ОТВЕТНИК К. – В заповедта за задържане е оспорена. Госпожата оспорва протокола за личен обиск.

СЪДЪТ към ОТВЕТНИК К. – Това ли е регистъра, в който завеждате задържаните лица (показва л.17 от делото)?

ОТВЕТНИК К. – Пише се кой е издал заповедта, дознателя, причината,

СЪДЪТ към ОТВЕТНИК К. – А къде записвате часа?

Ответника оглежда предявеният му л.17 от делото и пояснява:

ОТВЕТНИК К. – Отзад ксерокопието не е излязло цялото, книгата е по-голяма и не е излязло всичко. Номер по ред, дата и час на приемане, 

АДВОКАТ М. – Знае, беше вече в следственият арест, когато пристигнах.

СЪДЪТ към ОТВЕТНИК К. – Има ли нещо, което не е представено с преписката?

ОТВЕТНИК К. – Няма други документи, които да имат отношение към преписката.Основанието за задържането е, че пробата е положителна. Лицето има право на адвокат, след като е задържан.

 

СЪДЪТ към АДВОКАТ М. – Последно какво искате да бъде представено като доказателство по делото?

АДВОКАТ М. – Цялата преписка, липсва документ от който да е видно, че има положителна проба за упойващи вещества към онзи момент.

 

ОТВЕТНИК К. – Показанията на дрегера се описват в дневник, отделно самия акт, в АУАН се описва. Този протокол се издава и за използваната касетка, които се прилагат, той върви с касетката. Тези неща са в досъдебното производство, при дознател Т., не знам дали при нас има такива доказателства.

СЪДЪТ към ОТВЕТНИК К. – Кой орган държи тези доказателства?

ОТВЕТНИК К. – Дрегера стои при органа, при КАТ.

АДВОКАТ М. – И заповедта, с която е спряно МПС от движение. Това, че за лицето е имало съмнение, че било неадекватно след отрицателна проба за алкохол, как това лице се е, как допуснаха органите… Правя искане за тази заповед, преди задържане е отнето МПС, и е отнет талона на колата. Отделно има АУАН, и отделно и задържане от 24 часа. Искам заповедта, с която е спряно МПС и е отнет талона на колата преди задържане на лицето да бъде приложена по делото.

Отделно правя искане за довеждане на един свидетел, при режим на довеждане, този свидетел е бил на мястото на спирането, пътувал е с жалбоподателя, във втора кола е бил, това са били семейство, които са пътували заедно с жалбоподателя, не в неговата кола, заедно са били двете коли. Спрели са с него при проверката за алкохол, после са го придружили до КАТ и са изчакали пред сградата на КАТ.

ОТВЕТНИК К. – Нямаше друга кола.

АДВОКАТ М. – Нямам други искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 3-дневен срок от днес, в писмен вид, да посочи при кой орган се държи дневника, воден за отчитанията извършени от дрегера за упойващи вещества, както и да посочи номера на досъдебното производство, което е заведено във връзка с констатираното наличие на упойващо вещество у жалбоподателя.

 

Съдът счита, че заповедта с която е наложена ПАМ на жалбоподателя и му е иззет талона няма отношение към спора по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за събиране на тази заповед като доказателство по делото.

 

ВЪПРОС на СЪДА към АДВОКАТ М. – Посочете колко свидетеля искате ?

АДВОКАТ М. – Мога и десет свидетели да доведа.

Не мога да кажа колко свидетеля искам, не мога и да гадая. Ще ги доведа. Ако имат възможността за това, тай като са от София, на 400 км от Бургас, работещи, със семейства и ангажименти.

 

По искането за допускане на гласни доказателства, съдът намира следното:

Процесуалния представител на жалбоподателя за първи път в настоящото съдебно заседание наведе възражения за присъствието на други лица при извършване на проверката, които пътувайки в друг автомобил са придружавали автомобила, управляван от жалбоподателя. Същевременно дори и в това съдебно заседание процесуалния представител не може да уточни нито броя на тези лица, нито дали ще могат да бъдат със сигурност доведени в следващото съдебно заседание. Съдът счита, че не могат да бъдат допускани доказателствени средства под условие – ако са свободни от ангажименти. Съдът не може да се произнася и по искане за допускане на неуточнен брой свидетели. Освен това от разпита на свидетелите в днешното съдебно заседание не се установи, при извършването на проверката да са присъствали други лица, които да са придружавали жалбоподателя във и извън неговия автомобил. По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства чрез разпита на неопределен брой лица, които по твърдение на процесуалния представител на жалбоподателят са пътували в кола, придружавала жалбоподателя.

 

         Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.12.2013г. от 11.50 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

         Ответникът следва да изпълни вмененото му задължение в срок, за да може надлежно да бъдат изискани съответно копия от дневника, отразяващи процесната проверка за употреба на упойващи вещества на жалбоподателя и копие от протокола за употребената касета.

 

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: