ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,31.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На тридесет и първи юни                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1938 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят В.Д.Ш., редовно призован, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Ответникът С. Г. К., служител на V-то Районно управление „Полиция” Бургас, нередовно призован, уведомен по телефона на 31.07.2013г. в 10.30ч., не се явява.

        

         АДВОКАТ М. – Заявявам, че доверителят ми към настоящия момент вече е освободен от поделенията на МВР. Твърдя обаче, че задържането му бе по-продължително от 24 часа.

 

         Съдът констатира, че ответника по делото е призован лично по телефона днес, на 31.07.2013г. Седемдневният срок за него не е изтекъл, поради което следва да се приеме, че е нередовно призован по смисъла на процесуалния закон. Това е така, защото съдът на основание чл. 63, ал.4 от ЗМВР е длъжен незабавно да разгледа жалбата насочена против заповед издадена на основание чл.63 от ЗМВР за задържане в рамките на 24 часа в поделенията на МВР. Същият закон обаче не съдържа никакви други изрични правила относно воденето на процеса, нито регламентира възможност за неговото по-кратко провеждане. Идеята на законодателят е да се разгледа жалбата незабавно в случай, че лицето към момента на оспорването е ефективно задържан. В процесния случай се установява от представената административна преписка, а и процесуалния представител на жалбоподателя потвърждава тези факти, а именно, че жалбоподателя в момента вече не се намира в поделенията на МВР.

         По тази причина съдът счита, че следва да се приложат общите правила на процеса и уведомяването на ответника да се приеме за нередовно, тъй като от съобщаването до датата на заседанието не е изминал 7-дневен срок. По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ход на делото.

         УКАЗВА на жалбоподателя и му предоставя възможност в срок до следващото съдебно заседание да изчерпи всички свои доказателствени искания във връзка с твърденията, които е изложил в жалбата.

ДАВА същата възможност и на ответника, като му УКАЗВА, че в представената административна преписка не се съдържат данни, от които да е установено, че задържаното лице се е намирало под въздействието на наркотични вещества или техните аналози.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.09.2013г. от 9.30ч., за която дата и час присъстващата в залата страна е длъжна да следи сама и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: