ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1937 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат С.И., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО С.Д.Т. – младши инспектор при Районно управление – гр. Несебър при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Постъпила е служебна бележка, с която се сочи, че ответникът е служебно ангажиран да се яви в съдебно заседание, но от същия липсва искане за отлагане на делото с оглед лично участие при разглеждането му.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам изцяло жалбата.

Да се приемат доказателствата.

Представям списък на разноски и доказателства за платено адвокатско възнаграждение.

Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Моля да постановите решението, с което да обявите нищожността на оспорения административен акт или да го отмените изцяло като издаден при липса на компетентност, неспазване на формата, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона, както и уважаемият съд да присъди в тежест на ответника – служител, командирован в ОД на МВР – гр. Бургас, направените по делото разноски в размер на 610лева.

Представям писмени бележки, които моля да вземете предвид при постановяване на решението.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: