ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На девети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1931 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ П.Т.К., редовно призован, се явява адв. К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКът ПО ОСПОРВАНЕТО К.В.–инспектор при Второ районно управление Бургас, редовно призован, не се явява.

 

По делото е постъпила молба вх. № 10226/07.11.2016 г. от ответника, в която уведомява съда за наличието на обективна пречка за неявяване в днешно съдебно заседание- заболяване. С молбата представя препис от болничен лист, с който удостоверява твърдяния факт и изразява желание молбата му да бъде удовлетворена, макар в същата да не се съдържа изрично искане да не бъде даван ход на делото.

 С оглед на това, макар да липсва изрично искане за недаване ход на делото, съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на ответника да участва в производството, още повече, че по делото няма доказателство за ангажиране на процесуален представител.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не дава ход на делото.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.11.2016 г. от 11:00 часа, за която дата и час жалбоподателят уведомен.

Да се призове ответника.

 

На последния да бъде указана изрично възможността за ангажиране и на други доказателства за законосъобразността на издадения акт, с оглед разпределението на доказателствената тежест в този процес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: