ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 22.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            І-ви Административен състав

На двадесет и втори март                             две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 192 по описа  за 2011 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

                За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Самоков турист” ЕООД, редовно уведомен, се явяват адв. М. и адв. Овагемова.

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Несебър, редовно уведомен, не изпраща представител.

         Явява се вещото лице.

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. ОВАГЕМОВА: Да се даде ход на делото.

        

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпилата експертиза.

 

         Снема самоличността на вещото лице както следва:

         СТЕФКА СТАМОВА РАКАНОВА –българска гражданка, неосъждана, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и убеждение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ РАКАНОВА: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: Конструкцията на тентата е метална - винкел и тръби, а е покрита с поликарбонат. Колоните са четири на брой с размер ф50 и са закрепени в бетоновата настилка, а другата част на конструкцията на слънцезащитното съоръжение е закрепено за витринната стена на магазина.

         Оценката, която съм направила от 900 лв. включва цялото съоръжение - конструкцията и покритието.

 

         ОТГОВОРИ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ВЪПРОСИ НА АДВ. ОВАГЕМОВА: Съоръжението изцяло попада в имота на жалбоподателя. Изцяло е закрепено върху хотела. Не е на улицата. Горепосочените колони са изцяло в имота на жалбоподателя. Те не са върху и не засягат улица, тротоар и за други обществени места за ползване.

         Тази конструкция е на входа на хотелската част. Тентата е монтирана пред хотел „Континентал” пред помещение в самия хотел, ползван като лоби-бар.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. М.: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. ОВАГЕМОВА: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. М.: Ще моля да постановите Ваше определение, с което да спрете постановеното предварително изпълнение на заповед с правно основание чл. 57а от ЗУТ на Кмета на Община Несебър за премахване на твърдяния от него незаконосъобразен преместваем търговски обект по чл. 56 и 57 от ЗУТ слънцезащитна тента. Действително, на пръв поглед определената цена от вещото лице в размер на 900 лв. не е висока, но с оглед естеството на съоръжението, считам, че се касае за една висока стойност на обекта за премахване. Моля да съобразите довода за функционалност на тентата като слънцезащитно съоръжение, закрепено на фасадата на сградата и крепящо се на колони в имота, собственост на жалбоподателя и обслужващата хотелска сграда. Премахването на тентата по повод на предварителното изпълнение би препятствало и нормалното функциониране на сградата – хипотеза, която би довела и до други вреди на жалбоподателя, също имуществени. Освен това, считаме, че това съоръжение в този си вид не застрашава обществен интерес по начина, по който е изграден като преместваем. Моля за Вашето определение в този смисъл.

         АДВ. ОВАГЕМОВА: Моля да уважите искането за спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед, тъй като от събраните по делото доказателства е видно, че не е налице предвиденото от закона застрашаване на обществен интерес от предварителното изпълнение на административния акт. Съоръжението е монтирано изцяло в имота на жалбоподателя и премахването няма да охрани някакви обществени интереси. Този обект изцяло обслужва търговските интереси на жалбоподателя и премахването му би било нанесло имуществени вреди.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решението си в законния срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: