ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1929 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Спринг груп” ЕООД се явява адвокат И. с приложено пълномощно по делото.

За ответника - Директор на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП - Дирекция „ОДОП”/, се явява юрисконсулт Д., с приложено пълномощно.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване заключението на допълнителната съдебно-икономическа експертиза.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., със снета по делото самоличност: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

Адвокат И. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Юрисконсулт Д. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Да се приеме заключението на допълнителна съдебно-икономическа експертиза.

 

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-икономическа експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 700 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат И. – Поддържам искането за разпит на свидетелите. Държа на разпита на свидетелите Р.Ч. и Р.Д.. Не водя свидетелите днес. Съжалявам, мислех, че сме ги разпитали, но това явно е било по друго дело.

Юрисконсулт Д. – След като се поддържа искането за разпит на свидетели от процесуалния представител на жалбоподателя, въпреки че лицето на два пъти е отказало да внесе депозит за свидетелите и същите са допуснати при режим на довеждане - предоставям на съда.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Считам, че съдебното дирене не може да приключи и следва да се доведат допуснатите до разпит свидетели и считам, че производството към този момент не може да приключи.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства, намира, че следва да се насрочи друго заседание. Доколкото с поведението си страната неоснователно причинява отлагане на делото, същата следва да бъде санкционирана. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 26.09.2014г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат за уведомени.

УКАЗВА на жалбоподателя да води допуснатите до разпит свидетели в следващото съдебно заседание, като в противен случай ще бъде отменено определението, с което гласните доказателства са допуснати.

НАЛАГА на основание чл.92а, вр. чл. 91, ал.1 от ГПК на жалбоподателя „Спринт груп” ЕООД глоба в размер на 100 лева за неоснователно отлагане на делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: