ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и четвърти септември              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1923 по описа за 2012 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ   - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър  гр. Бургас, редовно призован, не изпраща процесуален представител.            

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Община Царево, редовно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - М.Г.А., редовно призована, не се явява.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед редовното призоваване на страните и като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София срещу Заповед № КД-14-02-823/08.05.2012 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Поддържаме жалбата си на основанията, посочени в нея. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане и поради липсата на формулирани доказателствени искания както от жалбоподателя, така и от останалите страни по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         Дава думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна и неправилна. Подробно в жалбата сме посочили основания, като желая само да уточня, че в случая при издаването на заповедта са допуснати процесуални нарушения на административните правила. В случая, издаването на заповедта се предхожда от уведомяване на заинтересованите страни за изменение в КККР за което заинтересованите страни е следвало да бъдат уведомени и на място да бъде извършен оглед. Такива действия не са предприети, не е съставен акт за непълноти и грешки. От друга страна не са изпълнени изискванията на закона, съгласно който при извършване промяна на статута, същата се предхожда от редица други изменения при такава промяна от публично-държавна в публично-общинска собственост.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: