ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети март                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1920 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ В.Ж.Д., П.Н.Т., В.Ж.Т., Т.С.С.-Н., редовно уведомени, не се явяват.

За всички се явява адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 70 от делото.

 

         Кметът на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, се представлява от адв.Б. с представено пълномощно, находящо се на лист 72 от делото.

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото. Нямаме възражения относно изслушването на вещото лице.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице изготвило съдебно-счетоводната експертиза, чиято самоличност снема, както следва:

 

         инж.Т.Д.Ч. - 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

         Адв.В.: Може ли да кажете откога е последната кадастрална карта на гр.Поморие и откога е предходната?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действащият кадастрален план е от 1988г, както съм записала на стр.3 от заключението, а по-старият кадастрален план  е  от 1968г.

         Сградата за първи път е нанесена в сега действащия кадастрален план. В стария кадастрален план е нанесена с моливче, което означава, че между двата плана е настъпила промяна в обстановката и периодично ги нанасят тези промени. Това е неофициално нанасяне, което служи за база за следващото нанасяне. Служи за нанасяне в последващия план.

         Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

         Адв.Б.: В заключението на стр.3, долу, е записано, че между УПИ-VІІІ в кв.120 и процесният имот има изградена плътна бетонова ограда. Можете ли да я покажете на снимките и чертежа приложени към заключението.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На снимката се вижда малко от участъка, който съдът огради с химикал, а на скицата под снимката, участъкът е този, който съдът отбеляза със скоба.

 

         Адв.Б.: Тази ограда сте отбелязали, че е плътна ограда.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сглобяеми бетонови елементи, сложени един върху друг.

         Адв.Б.: При прегледа на предходни планове на гр.Поморие констатирахте ли да е отразена (съществувала) към предходни моменти пристройка на калкан с процесния обект в съседния имот?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм констатирала да е имало от другата страна обект. Процесният обект всъщност с една от стените е залепен за тази плътна бетонова ограда.

 

         Адв.Б.: Нямам повече въпроси.

 

          Съдът  като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200лв. изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.В.: Водим двама свидетели, които моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание. С разпита им ще уточняваме обстоятелства свързани с момента на изграждане на обекта, какво е имало в двата съседни имота.

         Адв.Б.: Не възразявам.

 

         Съдът

         ДОПУСКА до разпит водените днес свидетели чиято самоличност снема, както следва:

 

         З.И. М. – 74г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

         П.Г.Д. – 72г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

         Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелката Д..

         ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелката М..

 

         Адв.В.: Познавате ли В.Д. и знаете ли къде е техният имот, където са живели?

         Свидетелката М.: Познавам В. и съпруга й. Техният имот го знам от много години. Техният имот е в Поморие, аз също живея в Поморие.

         Адв.В.:      В имота на В. и в съседния имот имало ли е помощни постройки?

         Свидетелката М.:       Да. Д. имаха тоалетна, а другите имаха една барака в съседния имот и имаха добитък.

         Адв.В.:      Двете постройки бяха ли долепени една до друга?

         Свидетелката М.: Не мога да кажа дали бяха долепени. Тяхното беше построено с цимент, а другото беше като барака.

         Адв.В.: Какво се случи с тази барака?

         Свидетелката М.: Те са се разбрали по  комшийски. Когато Д. строиха в техния имот, строят на границата и са се разбрали с комшиите и те след това да строят на същата граница и нямаха изобщо проблеми. Направиха една тоалетна и един гараж.

         Адв.В.: Кога стана това?

         Свидетелката М.: Преди 1978г. може да се каже, че построиха гараж и една тоалетна. Бяха в добри отношения със съседите. Те нищо не направиха, починаха, бяха възрастни хора. От другата страна на имота нищо не се направи.

         Адв.В.: Когато Д. направиха гаража и тоалетната, тоалетната на съседите още беше ли на мястото?

         Свидетелката М.: Да, беше си на мястото, защото бяха още живи съседите. В съседния двор имаше тоалетна.

         Адв.В.: Това, което е било от другата страна на границата, комшийският имот от какви материали беше направено?

         Свидетелката М.:       Комшийският имот беше барака от дъски скована, не е масивна.

         Адв.В.: Нямам други въпроси.

 

         Адв.Б.: В момента знаете ли какво представлява постройката?

          Свидетелката М.: Да, знам. Това е гараж и тоалетна.

         Адв.Б.: От какво е направена постройката?

         Свидетелката М.: Стабилна е.

         Адв.Б.: Преди нея имаше ли нещо друго на това място?

         Свидетелката М.: Имаше тоалетна направена с тухли.

         Адв.Б.: Кога се построи това във времето?

         Свидетелката М.: Много отдавна беше. Казвам, че баща й помагаше на този гараж, а той почина през 1978г., значи и гаражът и тоалетната са били от това време.

         Адв.Б.: Нямам повече въпроси.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелката Д.:

 

         Адв.В.: Познавате ли В.Д., познавате ли имота, какво имаше в него и на същото място в съседния имот спомняте ли си какво имаше?

         Свидетелката Д.: Съседи сме с Д., познавам ги. Аз живея в Поморие, на съседни улици сме и си ходим често на гости. Като се влезе в двора на Д., в ляво има един гараж. На времето имаше една тоалетна, а в съседния двор имаше една барака, където съседите си гледаха кокошки. После те се разбраха двете семейства и баща й на В.Д. направи гаража, но това беше много отдавна,  той почина през 1978г. Разбраха се със съседите, че те също можеха да строят на границата. После съседите  продадоха техния имот.

         Адв.В.: Нямам повече въпроси. Други доказателства няма да сочим.

 

         Адв.Б.: Нямам въпроси. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

                                                           

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

 

Адв.В.: Моля да уважите жалбата и ни присъдите разноските по делото.

 Ще представя писмена защита.

 

Адв.Б.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна.

Ще представя писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: