ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав: 

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1917 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.34 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.С.С., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА молба на вещото лице, в която иска удължаване на срока за изготвяне на заключението.

 

АДВОКАТ Н. – Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните, намира, че следва да предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си по допусната съдебно-икономическа експертиза.

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по допусната съдебно-икономическа експертиза. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015г. от 10.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: