ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1916 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Киряков фрукт“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, се представлява от юрисконсулт Е., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба на „Киряков фрукт“ ЕООД против заповед за налагане на ПАМ № ОП-178-0263722 от 13.07.2017г. издадена от директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект, представляващ склад за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Ахтопол, ул. Тракия №2, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпа до него за срок от 10 дни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам така подадената жалба. Нямам доказателствени искания. Мисля, че е издадено наказателно постановление, но докъде е стигнало - не знам. В момента не мога да кажа дали е платена санкцията. За да бъде платена санкцията трябва да има издадено наказателно постановление.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.12 от делото.

 

Доколкото разпореждането за допуснато предварително изпълнение на постановената принудителна административна мярка е отменено и предвид разпоредбата на чл. 187, ал.4 от ЗДДС съдът счита, че от значение за решаване на спора са два въпроса – дали е издадено наказателно постановление и дали определената с него санкция е платена, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи доказателства, от които да се установява издаването на наказателно постановление, както и посочване на данни за плащане на определената с него санкция.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.12.2017г. от 10.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Ответникът уведомен за задължението си в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.07 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: