ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1916 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Киряков фрукт“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, се представлява от юрисконсулт Е., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото от директора на офис „Обслужване“ Ямбол при ТД на НАП Бургас са постъпили писмени доказателства във връзка със задължение вменено от съда на ответника в предходното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се приемат представените доказателства. Нямам други искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис в придружително писмо изх. № 6493/30.10.2017г.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема госпожо съдия, считам така подадената жалба за неоснователна, тъй като при направена проверка в търговски обект в с.Синеморец е констатирано, че при направена контролна покупка, не е издаден фискален бон от фискална устройство. При изготвянето на заповедта за ПАМ, административният орган е приел, че при нерегистриране на продажба не могат да бъдат определени публичните задължения на търговеца. В случая административната мярка е за срок от 10 дни, като са взети предвид тези обстоятелства, налице е издадено наказателно постановление, с което е дружеството е наказано с имуществена санкция, която при направената в системата на НАП проверка не е заплатена,

Водени от посоченото, моля да постановите вашето решение, като потвърдите издадената от ТД на НАП срещу „Киряков фрукт“ ЕООД заповед за налагане на принудителна административна мярка.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение на тази инстанция.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: