ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 06.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шести април                                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор: Желязко Георгиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 190 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха

 

         ЖалбоподателятАгрогруп 72” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К.К., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

         Ответникът Началник Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ц., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата. Да се приемат като доказателствата, представените с административната преписка документи. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ц. – Оспорвам жалбата, да се приемат като доказателства, представените с административната преписка документи. Моля да ми бъде дадена възможност да представя превод на документите, които са представени с административната преписка на чужд език.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка. Следва да бъде указано на ответника, че за следващото съдебно заседание е необходимо да бъде изготвен и представен по делото превод на документите, които са изготвени на чужд език. По изложените съображения, съдът ,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото, представените с административната преписка документи.

УКАЗВА на ответника за следващото съдебно заседание да представи превод на документите, изготвени на чужд език и приети като доказателства по делото.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.05.2011 г. от 10.30 ч., за която дата страните уведомени в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: