ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав,

на двадесети декември                                две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1901 по описа за 2017 година.                 

   

   На именното повикване в 13:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат Б., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА: 

 

            ПОСТЪПИЛА е молба вх.№12976/01.12.2017г. от ответника, към която са приложени доказателства под опис, а именно дневник на наряда, план за инструктаж и списък на служителите на ГКПП-Лесово за дневната смяна на 23.04.2017година.

 

 АДВОКАТ Б.: Водим допуснатия свидетел, който моля да бъде разпитан.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Също водим свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към  разпит свидетелите, които бяха въведени в съдебната зала и снема самоличността им, както следва:

          Е. П.Н.  - г., семеен, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

           Б. П. Н. г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Свидетелите предупредени  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещават да говорят истината, след което свидетелят Н. отведен от залата.

 

АДВОКАТ Б.: Познавате ли г-н Г.С. и от кога  го познавате и какъв Ви е?

 

           СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Познавам Г.С. още от средното образование. Учили сме заедно. Познаваме се от над 10години. Чуваме се ежедневно по телефона и си виждаме доста често. Искам да заявя, че  поддържам всичко това, което съм заявил пред друг състав на съда. Нищо не с е променило. Това е което мога да кажа.

 

          АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Можете ли да ми кажете, с жалбоподателя кога говорихте за закупуването на подарък  ваучер от 150 евро? Това е от предните Ваши показания.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: С жалбоподателя говорихме за закупуването на подарък, както съм заявил и предходния път, в предходните няколко дни. Мисля, че два дни преди това беше уточнено това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Когато говорихте за закупуването на ваучера,  жалбоподателя предложи ли Ви да Ви предостави парични средства преди това?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не ми е предлагал преди това предоставянето на парични средства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Каква беше уговорката, кога да Ви ги предостави тези пари?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Уговорката беше да ми предостави сумата за ваучера, след като аз го закупя и след като се видим във въпросния ден на 23.04.2015година.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ И.: Вие кога го закупихте ваучера?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Аз го закупих ваучера през деня и трябваше да се видим вечерта, да ми даде парите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: През деня на процесната дата ли го закупихте, на 23.04.2015г.? Уведомихте ли го като закупихте ваучера?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Аз го закупих на тази дата сутринта. По принцип са минали 3 години, уговорката ни беше предварителна, просто трябваше да се видим да изчистим сумата. Аз не съм го уведомявал, че съм закупил ваучера, тъй като уговорката  беше направена преди да бъде закупен ваучера.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На процесната дата сте казали в   предния Ви разпит, че срещата не се е състояла за събитието? Вие ли бяхте уведомен от някого или Вие се обадихте на някого, за да разберете това?

 

АДВОКАТ Б.: Този въпрос  е неотносим към предмета на делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Събитието беше преди 3 години и не си спомням кой  кого е потърсил и по какъв повод е било.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

          АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Н., който напусна съдебната зала.  ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Н., който беше въведен в съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Познавате ли Г.С.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Познавам го Г.С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Към месец април 2015г. като какъв работихте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Работих като командир на поделение на ГКПП- Лесово.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Какви отношения имахте с жалбоподателя като командир на отделение към април месец 2015г.  и за конкретен случай, за който сте тук по повод службата, сещате ли се?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Извършваха се ротации в този период по смените. Той работеше в друга смяна и тогава беше при мен  от две смени.

 

АДВОКАТ Б.: Моля свидетелят да  прибере документа, който гледа?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Прибирам го. Това е докладната ми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На 23.04.2015г. каква смяна бяхте Вие и жалбоподателя беше ли на работа този ден и коя смяна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Бяхме дневна смяна двамата. Той беше в същата смяна като мен. Като цяло смяната започна с проверка със зам. началника Н.Д. на ГКПП- Лесово и като АРМ-15 автоматизирано работно място работеше Г.С. този ден. Беше разпределен там на работа, съгласно  ротацията. Това е софтуер, който извършва ротация.  На АРМ-15 С. беше граничен контрол за влизане на под камиони, на влизащи в страната товарни автомобили. Основно повече от 80% са с чужда регистрация, турски основно. При извършване на проверката на АРМ-15 бяха констатирани тези парични средства от зам. началника Н. Д.. Открити бяха тези парични средства в С..

 

АДВОКАТ Б.: В предишния протокол сте казали, че ще разпитвате вашия свидетел, за да се установят факти и обстоятелства, че при застъпване на смяната, жалбоподателя  не е декларирал сумата и моля да се придържаме с разпита на свидетеля към тези обстоятелства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Как проведохте инструктаж, наряден дневник има ли, как се попълва, какво се отразява в него?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Методиката е следната, инструктажът започва в 8.00 часа, съответно за нощната смяна 20.00часа.  Оперативният дневник се води от ръководителя на смяната. На инструктажа се запознава личния състав с текущите съобщения и задачи, след което всеки се подписва в оперативния дневник. Този дневник и инструктажа се води от началника на смяната и командира на отделение, тоест аз на тази дата.  Нямаше отразени парични средства от жалбоподателя. Същият не е декларирал, че носи български лева или валута. Има нарушение на заповед на главен директор на Гранична полиция, където пише, че ако има сума над 50 лева, се декларира в началото на смяната.  Наблягам само сума в лева, никъде не става въпрос за валута. Ако има валута е в нарушение на тази заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: След извършването на инструктажа, този дневник къде се съхранява?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Този дневник след това остава в дежурната стая. Там  има каса. Носи се от началник смяната или дежурния, защото той работи там.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: През деня вади ли се отново този дневник от дежурната стая?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Изважда се дневника при определени условия.  Носи се дневника в дежурната стая, след като всички са се разписали. Отделно се раздават гранични печати и срещу всяко име се записва номера на печата - входящ и изходящ. Това става в началото на смяната. След като се приключат  тези неща, дневникът се прибира вече в касата. Ако има промяна на работно място, дневника се изважда и се попълват съответните корекции в него.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На конкретната дата има ли корекция и ваден ли е дневника?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: На конкретната дата има корекция, когато се констатира тази нередност, т.е. след откриване на парични средства във валута и по разпореждане на зам.началника си Н.Д. извърших промяна на работните места и изолирах работното място АМР на С., за да бъде извършена проверка и пренасочих пътникопотока на друго трасе.

Тази промяна се отразява в дневника. Аз я отразих.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: До края на работната смяна намерените чуждестранни парични средства в нарядния дневник отбелязахте ли ги и можехте ли допълнително да ги отбележете?.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не мога да направя това действие, защото е нарушение на заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: При застъпване на работната смяна Г.С. декларира ли  валута пред вас като началник на смяна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не е декларирал сума.

 

АДВОКАТ Б.: Каква друга информация, освен валутата, която носи със себе си се вписва още в този дневник?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Вписват се номерата на граничните печати?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Кой пише в тази книга?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Всеки служител собственоръчно се подписва.

 

АДВОКАТ Б.: През деня този дневник може ли да се вади и прибира многократно?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Зависи от обстановката. Ако е прибран и ако има промяна в работно място или друга промяна, се вади, за да се отрази.

 

АДВОКАТ Б.: Може ли да се каже, че колегите Ви имат практика нещо да дописват в него?

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Ако е на по-късен етап от работното време, ако е за валута, ако е в този аспект се доказва произход. Само за лева ми се е случвало няколко пъти и  се отразява съответно в оперативния дневник тази сума. Дневникът стои в дежурната стая в касата, началникът на смяна има достъп, аз я заключвам стаята и само аз имам достъп до нея.

 

          АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Н., който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да приемете за безспорно това, че в тази книга са вписани тези обстоятелства, че в дневника за нарядите жалбоподателя е носил чужда валута на стойност, посочена в дневника. Да се приемат представените доказателства по делото. Няма да соча други доказателства. Запознах се с представените по делото доказателства. Нямаме други доказателствени искания.  Освен това  моля да отразим в протокол за безспорно обстоятелството, че в дневника за  нарядите, мисля че така се казваше, е записано обстоятелството, че на дата 23.04.2015година, Г.С. е декларирал сумата от 43 евро и 12долара, колкото е вписано в самия дневник.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не е безспорно, тъй като водихме свидетеля в тази насока и беше разпитан в тази връзка. Ние оспорваме този факт и за нас той не е безспорен.

 

АДВОКАТ Б.: Но в протокола от съдебно заседание е вписано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ние твърдим, че има вписване, но то е направено след процесната дата 23.04.215година от неизвестно лице.

 

АДВОКАТ Б.: В дневника за нарядите е вписано, моля за  пореден път, да се приеме за безспорно по делото, че в  дневника за нарядите  е вписано обстоятелството, че Г.С. е декларирал сумата, колкото там е декларирал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: За нас този факт е спорен, а не безспорен.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№12976/01.12.2017г. от ответника, доказателства, а именно дневник на наряда, план за инструктаж и списък на служителите на ГКПП-Лесово за дневната смяна на 23.04.2017година.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата. Представям писмени бележки, като с оглед днес  дадените гласни доказателства, моля за нов срок за представяне на писмени бележки. Представям договор за правна защита и съдействие,  фактура и списък на разноските по чл.80 от ГПК, като моля да бъдат присъдени на доверителя ми разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля, ако отхвърлите жалбата, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: