ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети  май                                две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Р.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1900  по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ И.М.С.редовно  призован,  доведен  лично и с процесуален представител  адв.Н.А., надлежно назначена.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР.СОФИЯ в качеството си на специализиран орган по отговорността за вреди, причинени на лишените от свобода по смисъла на чл.3 от ЕКПЧ– редовно уведомен, не  изпраща представител.

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Д..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Водят се и допуснатите свидетели Р.С. П. и С.Ч.А..

АДВ.А.:Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Д.:Да се даде ход на делото.

ИЩЕЦЪТ С.:Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 4481/05.05.2017 година е постъпила молба от И.М.С.- ищец по делото, с която изразява становище по разпита на свидетелите, към която е приложено и становище от  призования като свидетел Р.С.П..

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 4717/11.05.2017 година е постъпило писмено становище  от ответната ГД „Изпълнение на наказанията“ град София, чрез пълномощника ю.к.Т.Ч., във връзка с указанията дадени им в предходното съдебно заседание.Към писменото становище е приложена справка за килиите, в които е пребивавал,както и броя на лицата, с които е обитавал заедно помещанията.Приложена е и справка за проведена дезинфекция, дезинсекция и дератизация в помещенията на Затвора Бургас, с посочени дати в периода 07.02.2012 г. до 12.12.2016 г.

Съдът, след преценка на допустимостта и относимостта на същите към предмета на спора,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА към доказателствената съвкупност по делото така депозираните становища, ведно с приложените към тях писмени доказателства.

Съдът снема самоличността на двамата свидетели, както следва:

Р.С. П.- ЕГН **********, българин, български гражданин, по настоящем в Затвора Бургас.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

С.Ч.А.- ЕГН **********, българин, български гражданин, по настоящем в затворническо общежитие с.Дебелт.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът пристъва към разпита на свидетеля С.Ч.А..

          Съдът отведе от съдебната зала свидетеля Р. П..

СВИДЕТЕЛЯТ А.- С И.С. бяхме  заедно в №319 килия и мисля, че беше през 2014 година. Бяхме 28 човека в една килия с  размери по- малко от съдебната зала (по уточнение на съда  съдебната зала, в която се провежда заседанието е с размери 3.50 м.на 5.00 м.).Имаше вътре хора, които спяха на земята, нямаше място по леглата.Нямахме шкафчета, едно шкафче беше разпределено на на четири човека. Нямаме тоалетна вътре, голяма горещина беше лятото там. Спомням си, че когато с него обитавахме килията лятото,  много миришеше. Килията имаше три прозореца, но не мога да кажа точно с какви размери,  посочва прозорец  с размер 0.80 м на 1.20 м. По малка нужда използвахме кофите. Имахме тоалетна, която  се отваряше в 8.00 часа сутрин  до 8.00 часа вечерта. След това използвахме кофи, 28 човека бяхма на две кофи не ни стигаха за толкова много хора.Кофите стояха до вратата на килията.Осветлението в стаята беше с две крушки. Хигиената – всеки от нас даваше дежурство, на човек се падат три дни в месеца да дежурим за почистване.Те не дават нищо, от нашите пари от лафката си купувахме прах, сапун и др., но пак миришеше, така почиствахме, със сапунка, но  миризмата в килията беше постоянна. През това време, докато И.  беше в №319 килия  не е работил.Имаше момчета, които боледуваха, за И.С.  не знам да е боледувал. Медицинските прегледи, всичко ставаше с едно хапче. Всеки четвъртък и петък имаше лекар и обикновенно ни даваше по едно хапче аналгин. Аз казвам, че ме боли,  аз съм се оплаквал  за моето здравословно състояние, че ме болят гърдите, но не съм бил преглеждан. Не знам името на доктора, но съм се оплаквал, мисля че беше д-р. След като съм се оплаквал, не съм бил преглеждан. Не ни обръщаха внимание. Всеки път И. се оплакваше, но не са му обръщали внимание например, когато го болеше главата, даваха аспирин, парацетамол и т.н. Не са ни извършвани  периодични годишни медицински прегледи като измерване на кръвно налягане, изследване на кръв и урина и т.н. По мое наблюдение някои момчета за това, че не им обръщаха внимание си режеха вените, от отчаяние и като цяло от обстановката. И. ми се оплакваше, че не му обръщат внимание в Затвора, че много мирише. От лошите условия много пъти съм го виждал да плаче. Спомням си, че И. има разширени вени и крака му се подуваше, а не му обръщаха внимание.

ВЪПРОС НА АДВ.А.- Насекоми имаше ли в помещението?

СВИДЕТЕЛЯТ А.– Всичко имаше- дървеници, хлебарки. Минаваха за дезинфекция, но пак има. Дървениците хапят много. Хлебарки също имаше.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - А храната, как беше - стигаше ли Ви?

СВИДЕТЕЛЯТ А. - Не съм доволен от храната, тя не стигаше. По едно парче хляб и една малко черпаче храна. Аз не съм доволен, тъй като хубавото ядене се прибираше от отговорниците и за нас оставаше само чорбата и хляб.

АДВ.А. - Нямам други  въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Д.- Оставал ли си гладен?

СВИДЕТЕЛЯТ А.-Да, много пъти.

ПРОКУРОР Д.- Колко килограма беше преди да влезеш в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ А.- Преди да вляза бях около 50-60-70 кг., а сега тежа около 40-50 кг.

ПРОКУРОР Д. – Тогава нови  дрехи купувал ли си?

СВИДЕТЕЛЯТ А. -Дрехи ми носят нашите. Свалил съм  най-много 2-3 кг.

Свидетелят А. беше отведен от съдебната зала.

В съдебната зала беше доведен свидетелят Р.  П..

Съдът пристъпи към разпита на свидетеля П.

СВИДЕТЕЛЯТ П.- Аз бях с И.С. през 2013 и 2012 година в Затвора Бургас, килията не си спонмя, на втори етаж, трета килия- 203 килия. Там бяхме 28-29 души. Килията е с размери по-тясна от тази стая- съдебната зала  (по уточнение на съда  съдебната зала, в която се провежда заседанието е с размери 3.50 м.на 5.00 м.).Условията в килията - прозорци имаше, но с решетки и мрежи, прозорците са три на брой. Проветряването става като се отворят вратите на килиите. Прозорците се отварят, могат да се отварят и вечер и денем, достатъчно е въздуха. Миризмите идват от килията. Хлебарки и дървеници има. Ползвахме кофи, когато през нощта тоалетните са заключени ползвахме две кофи, за всички. Често урината излиза извън кофите и  от това мирише много.Яденето в Затвора беше все едно, че ни дават помия.Често повтарят едни и същи манджи. Хигиената я държат, както трябва. Килията се почиства от дежурни, който е дежурен, той чисти.Отговорник има в килията,  който  чисти. Чисти с метлата и бърше с вода и парцал с малко веро. Верото го дават чистачите, понякога  като няма взимаме от момчета от килията. Лампи имаше по две или по една лампа. В наша бяха четири, но двете  бяха изгорели. На И. му се налагаше да ползва медицинско обслужване, той беше болен, но не знам от какво. Спомням си, че беше  ходил на доктор.

АДВ.А.- Нямам  въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРА Д.- Нямам  въпроси към свидетеля.

ИЩЕЦЪТ С. –Оспорвам съдържанието на представената от ГД „ИН“ справка за дезинсекция и дератизация, тъй като считам, че през по-голямата част от посочения период М.  не е бил Началник на Затвора, тогава Началник беше Деян Костов и М. няма как да знае какво е било. Оспорвам и становището изразено от процесуалния представител на ответния орган за това, че менюто дава представа като цяло за  храната  през процесния период. Оспорвам и становището на М. за 2012 и 2013 година. В този период той го нямаше, оспорвам информацията за килиите, в които съм пребивавал в посочения период и битовите условия в тях, както и оборудването.

АДВ.А.-Присъдинявам се към становището на клиента си.

ИЩЕЦЪТ С.-Оспорвам медицинска справка на г-жа Х.а от Затвора, тя не е била лекар, а фелдшер,  а през  този период не работеше в Затвора.

ПРОКУРОРА Д. - Да се приемат представените със становището доказателства. Други доказателствени  искания нямам.

Съдът като взе предвид становищата на страните намери, че допълнително представените писмени доказателства, докладвани в днешното съдебно заседание  следва да бъдат приети като същите ще бъдат обсъдени комплексно с останалия събран по делото доказателствен материал, при изграждане на крайните изводи на съдебния състав, относно исковата претенция на И.С..

АДВ.А. – Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР Д.- Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказатества, представени от ответната страна.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.А.-Сичатам, че ответната страна не доказа установеното в чл.2,т.3 от ЗИН задължение за осигуряване на условията  за поддържане на физическото и психическо здраве на лишените от свобода. От събраните доказателства се установи, че в Затвора Бургас не са създадени нормални уславия за изтърпяване на наказания  и в часност на ищеца. В самият доклад на началника се посочва, че през периода на пребиваване в затвора Бургас той е бил в помещение  с повече от 15 човека,  което означава, че на човек се пада 1.5 м жилищна площ, не са създадени условия за добра хигиена, липсва постоянен достъп до санитарен възел с  течаща вода, като се използват кофи за естествените нужда от 20.00ч. до 6.00 ч. сутрин Тези условия бяха описани от разпитаните в днешното съдебно заседание двама свидетели, които са пребивавали там. Всъщност тези факти са в състояние да укажат отражение върху физическото и психическото здраве на осъденото лице. Считам, че са неоснователни възраженията на ответника,  посочен в отговора, че ищеца не сочи доказателства за претърпени от него неимуществени вреди. Самото поставяне на осъдения в тези условия представлява нечовешко и унизитено отношение и уронване на негово достойнство, с което се нарушават основните му права по чл.29 от Конституцията на РБ и чл.3 от Конвенцият за защита правата на човека и основните свободи. Моля при постановяване на решението да вземете предвид и практиката на ЕСПЧ. В тази носока и е  практиката  на ВКС. Следва да бъде ангажирана отговорността на Държавата за претърпени неимуществени  вреди и моля да съобразате с чл.52 от ЗЗД.

ПРОКУРОР Д. -Моля да не уважавате исковата молба. За  претендираният период не е действало изискването  за минимална жилищна площ, не е налице незаконосъобразно действие на затворническата администрация. Следва да се има  предвид, че за част от претендирания  период ищецът и бил настанен в килии, където е разполагал с площ  от 3.21 кв.м, което се доближава до стандарта. От доклада и разпита на втория свидетел се установи, че част от претенциите  на ищезца са неоснователни и дефакто се обориха от същите. На лишените от свобода са били предоставени  светлина и свеж въздух, осирурено е отопление през зимните месеци и хигиенно обслужване. Осигурен е бил нормален прием на храна.Установява се липса на санитарни условия от 20.00 ч. до 6.00 ч. сутринта, което е основание за чистично уважаване на претенция. Претенцията е необоснована, лишения от свобода не е имал здравословни проблеми, което да налага специализирана  медицинска помощ.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: