ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 11.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС В.

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер   18     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

Касаторът –  Т.В.В., редовно уведомен, се явява лично.

Ответникът по касационната жалба – Началник на Районно управление на МВР – Карнобат, редовно уведомен, не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

КАСАТОРЪТ В. – Моля да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Постъпила е касационна жалба срещу решение на Районен съд гр. Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление съставено от ответника на касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

         КАСАТОРЪТ В. –  Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства описани в нея, както и тези представени  до този момент.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата..

ДАВА думата по същество:

 

         КАСАТОРЪТ В. – Това, което мога да каже е да преповторя това, което съм казал в жалбата и пред Районния съд. Мога да допълня само следното, съгласно закона за съхранение на оръжието, то трябва да бъде съхранено в определена каса, а аз съм дублирал закона, така да се каже, като имам каса и в жилището където живея и допълнителна във вилното жилище, което използвам. Винаги където съм с оръжие, то да се съхранява в каса. И когато трябваше да се подменят разрешителните, трябва да имам протокол за касата, обадиха ми се от контролните органи, аз работя в Карнобат, а касата ми е в с. Глумче, попитаха ме мога ли да отида веднага, за да ми направят протокол за касата, за разрешение за новото оръжието. Отидохме веднага, по мое желание, без да е извършена внезапна проверка. Минавам през жилището си през Карнобат, там също имам каса, която е доказана с протокол от МВР, взех оръжието и отиваме в с. Глумче за другата налична каса. Искам от съда да отмените решението на Районния съд. Мисля, че е несправедливо, при наличие, че имам две каси за съхранение на оръжието, наказателното постановление да ми е издадено за нарушение при съхранение и носене на оръжие, носене на оръжие и то в тяхно присъствие.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам за безспорно доказано извършеното нарушението съгласно закона. Считам, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, а решението на Районния съд като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: