ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.03.

                                                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1898 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Й.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н.А. ***.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Костова.

 

Явяват се СВИДЕТЕЛИТЕ Н.И.И. и В.К.И., редовно призовани.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

ИЩЕЦЪТ: Да се гледа делото днес.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ИЩЕЦЪТ:  Нося документи. Трябваше да дойде адвокат, но не е идвал. Трябваше адвоката да дойде да се разберем досега и да представим досега документите. Не искам защита. Адвокатът не ми знае състоянието.  

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛО писмо вх.№2562/15.03.2017г. от ответника, към което са приложени изисканите от него доказателства, а именно: придружително писмо с рег.№131/06.03.2017г. на началника на затвора Бургас, медицинска справка от д-р Л.Христова, копие от титулна страница на здравен картон на ищеца, копие от извадка от дневника с предписания на здравните специалисти и извършени проверки за периода от 03.01.2013г. до 30.11.2016г. от /л.95 до 108 от делото/ и седмични менюта на лишените от свобода  за следните периоди: 13.05-19.05.2014г., 06.05-12.05.2014г., 20.05.-26.05.2014г., 27.05.-02.06.2014г., 10.02.-16.02.2015г., 17.02-23.02.2015г., 24.02.-02.03.2015г., 03.03.-09.03.2015г., 13.06.-19.06.2013г., 23.05.-29.05.20136г., 16.05.-22.05.2016г. и 25.04.-01.05.2016г., като същите са изпратени на процесуалния представител на ищеца.

 

Съдът на основание чл.171 ал.4 от АПК, УКАЗВА на страните, че съгласно чл.284, ал.1 от ЗИНЗС, Държавата отговаря за вредите причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3. Съгласно ал.2 от същия член, в случаите по чл.3, ал.2, съдът взема предвид кумулативното въздействие върху лицето на условията, в които се е изтърпявало наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, продължителността, като и други обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора, а съгласно ал.5 в случаите по ал.1 настъпването на неимуществените вреди се предполага до доказване на противното.

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно чл.284, ал.3 от ЗИНЗС, съдът задължава специализираните органи по изпълнение на наказанията да предоставят информация от значение за правилното установяване на фактите по делото, като в случай на неизпълнение на това задължение съдът може да приеме за доказани съответните факти.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания в днешното съдебно заседание, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, ако това е извадка от книгата на санитарните инспектори, листите приложени веднага след здравния картон, считам, че тази книга е направена специално за делото, тъй като ответника по всички дела до края на 2016г., заявяваше, че такава книга не се поддържа в Затвора Бургас и поради което не представяше копие от нея. След като до края на 2016г. не се е поддържала такава книга, няма как тези хора са писали в нея и положили подписи и писали на 03.01.2013г., 14.05.2014г. и т.н.. Според закона, ролята на санитарните инспектори играят медицинските лица в местата за лишаване от свобода, а от тази справка не става ясно какво е съкращението гл.п-р, и м.ф., понеже не мога да го прочета, ако е инспектор не се съкращава така. Става въпрос за и.ф. Вълев. После има друго съкращение Арабаджиев ли е, не мога да го разчета, има и м.ф. Иванова, също не знаем каква е. Фактът, че се е заявявало, че такава книга не се водела е и служебно известен на съда.

Относно представеното седмичното меню, то е примерно, независимо какви периоди обхваща и отново е служебно известно на съда и по други дела, че никога не се е спазвало нито грамажа , нито съставките. Всички свидетели са заявели, че описаните в седмичното меню продукти не са давани. Хлябът е в минимално количество, а месо почти никога не се поднася, или не се съдържа в ястията. Предполагам, че свидетелите по това дело ще го докажат. Освен това, пак се връщам на санитарните инспектори, няколко месеца един от готвачите в затвора е бил болен от туберкулоза и е приготвял храната на всички. Това ми е известно от други дела и този факт съответно не е отразен. Този човек едва миналия месец са го махнали, той е готвил с туберкулоза, но този факт не е отразен в книгата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените от ответника доказателства. Да се разпитат свидетелите. Относно твърденията за съкращенията, е ясно какво е съкращението, а това дали е граматично издържано, не значи че не може да бъде прието като доказателство по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№2562/15.03.2017г. писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

АДВОКАТ А.: Да се разпитат свидетелите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се разпитат допуснатите свидетели.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатите свидетели, на които снема самоличността, както следва:

 

Н.И.И. – г., несемеен

В.К.И. - г., несемеен,

И двамата български граждани, осъждани, неосъждани за лъжесвидетелстване, без дела и родство с ищеца. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И., като свидетелят И. беше изведен от съдебната зла.

 

СВИДЕТЕЛЯТ И. : Обещавам да говоря истината. Й. го познавам от бая време, от 5-6 години. Аз влизам и излизам в затвора за кратко време и съм все при него. От 2011г. влизам 5-6 пъти вече в затвора и стоя вътре по една година, но този път ми лепнаха 4 години. Сега не сме в едно помещение. Спал съм с него в едно помещение до преди две седмици, тъй като преди две седмици той отиде в Житарово и вече не сме заедно. Били сме заедно горе на четвъртия етаж. Тези килии бяха големи, 22 човека сме в една килия. Не мога да кажа колко са големи килиите, но 22 човека бяхме вътре. Вътре беше тясно, не се мърда. В килиите има легла, не можеш да минаваш, в кофи сереш, пикаеш, дървеници по цяла нощ, не можеш да спиш. В килията има прозорци, четири, които не се отварят. Проветряваме килиите, като вратата е цял ден отворена. Заключват ни 18.30ч. и 20.30ч. минава проверката и затварят и сутринта в 6.30ч. ни отварят. През деня цял ден е отворено. Когато е отворено ходим до тоалетна навън. Тоалетната е пак мизерия. Има три клекала за целия салон. Целият салон е около 200 души, даже и повече. Чакаме на опашка за тоалетна. Нощно време като са затворени килиите, ползваме кофите. В нашата килия имаше две кофи. Тези кофи ги почистваме, който е дежурен ги изхвърля. Къпането пак много народ, няма ни душове, ни нищо. Пак същото. Има топла вода, но няма душове. Някой път се бият за вода. Два пъти в седмицата има топла вода. Топла вода има във вторник и четвъртък от 13.00ч. до 17.00ч. и може да ги ползваме. През другото време не се къпем. Храним се в столовата. Един хляб дават на пет души, а храната е помия. В храната има две меса, а другото картофи и зелен боб. Храната не ни стига, като остане взимам храна, взимам допълнително, като не остане – гладен спя. Скоро време не са пръскали за дървеници, а има още и цяла нощ не можем да спим. Случвало се е да ядем риба, но прясно мляко и кисело мляко не сме яли. Сирене са ни давали. Ябълки дават, кифли дават. Яйца, вафли, мусака дават.

 

АДВОКАТ А.: Количеството храна достатъчно ли е за Й. и ако има допълнително взема ли си? Леглата на колко вишки са? Прозорците отварят ли се? В килиите какво е осветлението. Какво друго освен легла има в килиите? Каква е хигиената в столовата? Има ли чешма и тоалетна в килиите? Да сте чули някои от готвачите да е болен? Кой почиства и какви препарати Ви дават?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не, не му стига на Й. храната и ако има допълнително ще си вземе човека, той хапчета взема. Може от лавката да вземе, но трябва в картата някой да сложи лев, а при него няма от кой. Един салам в лавката е 3-4 лева, по-скъпо е отколкото на вън. Леглата са на вишки на 3. Прозорците не могат да се отварят, ако има трета вишка, иначе се отварят. В килиите е светло, но като има трета вишка, няма въздух. Ние проветряваме само от вратата, не от прозорците. Простираме дрехите вътре в килията и става тъмно. Цял ден една крушка свети. Помещението за да събере 22 души голямо, но не мога да кажа колко метра е. Всички не можем едновременно да слизаме долу. В килията всеки си има маса, не може да се минава, оня излиза и той на масата ми стъпва. Няма 22 маси, но определени хора имат маси. Четири маси има в килията. Столове няма в килията. Шкафчета има в килията. Някои държат по две шкафчета, някои едно, като мисля че има около 10 шкафчета в килията. В килията няма чешма и тоалетна. Столовата е мръсна и хората вземат храната и бягат в килията. Днес ако обършат масите, после след един месец пак. Има мишки, в столовата е пълно с мишки, няма прозорци там и няма как да седнеш там да ядеш. Не съм чул някой от готвачите да е бил болен от нещо. Готвят затворници и почистването също е от затворници. Препарати за почистване на килиите не дават. За столовата дават препарати за почистване, но от време на време. Нищо на нас не ни дават, вземаме от лавката. Сапуни ни дават, прах не ни дават. Само сапуни дават, нищо друго. Има три душа в банята, но са счупени. Слагаме кофа отдолу и с канчето се поливаме. Когато сме на каре навън, няма навес. Където правим карето е голяма площ заградена, има големи стени, не можеш да видиш никъде, не можеш да бягаш, отивам на лавката, има щанги. Има скамейки. Няма навес, ако завали няма къде да се скрием. Карето е веднъж на ден по един час. Карето ни извеждат на коридори. Целият коридор сме заедно на карето.

 

АДВОКАТ А.: Да знаете Й. да е вземал лекарства? За какво и кой му ги осигурява?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Й. взима лекарства, но не знам за какво ги взима. На мен не ми се е оплаквал, но го видях че е взимал хапчета, но не съм се интересувал за какво ги взима. Всеки ден ги пие. От затвора му ги дават хапчетата. Той няма от никого, няма кой да го подържа от вън, той няма пари. Й. му се е налагало да търси медицинска помощ. Писа се на лекар, лекарят идва, затваряше се в кабинета и пие кафе. Казва няма да преглеждам днес, а той язва има Й., боли го. Фелдшерът не иска да го прегледа. Във вторник и четвъртък имаме график за лекар. Той всеки ден отива на лекар, но не го пускат и не го приема и лекарката. Аз от както съм в затвора, веднъж се записах на лекар, но не ме приеха. Като ме боли нещо, завивам се през глава, ако умирам да умирам, не обръщат внимание. Вечерно време ако се наложи лекар, не викат такъв. На Й. не му се е налагало вечер да викат лекар. 

 

АДВОКАТ А.: Да, знаете да е имало проверка за санитарните условия в Затвора? Познавате ли Вълев или Вълков? Как се казва лекарката?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не е имало проверка за санитарните условия в затвора, не са ни питали как сме, дали сме доволни от условията. Сигурен съм, че никой не е минавал. Вълев или Вълков не познавам. Лекарката се казва Дичева, ама те са различни. Сега има лекар, в момента днес е там до 12ч.-13.30ч., не знам точно колко време е там. В събота и неделя няма лекар, и ако му се случи на някой нещо дават аспирин, парацетамол. Старшините ги дават тези хапчета. Не знам какви хапчета пие Й., не съм ги видял, но знам, че ги пие непрекъснато, всеки ден.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ИЩЕЦЪТ: Не се обръща внимание, понеже съм на ТПО „Житарово” и разликата е голяма, има дисциплина, тихо се храним, храната стига. Браво на началника тяем, тук в затвора няма да положат никакви усилия .

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят И., който беше изведен от съдебната зала и ПРЕМИНАВА към разпит на свидетеля И., който беше въведен в съдебната залата

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Обещавам да говоря истината. Познавам Й.. Аз лежа от м.02.2015г., вече трета година го познавам. С него сме били заедно в едно помещение. От 16.02.2015г. съм задържан и от самото начало сме в една килия с Й. и досега сме заедно. Сега скоро преди няколко дена той е в Житарово и вече не сме заедно. Последно с него бяхме в 405 килия. Вътре е пълно с наркомани, първото което е и денонощно и системно се друсат, старшините или началника ги вкарват, не знам , за телефони, наркотици, друсат се системно, карат се. Килията е с дължина 6м. на 3 и 3 и нещо м., мисля че е около 20 кв.м, не мога точно да кажа. В тази килия сме стигали до 22 човека, а сега в момента сме 16 човека и това е най-малко хора, които сме били. Леглата са на три вишки. Леглата си стоят там независимо от бройките хора. Вътре са 22 легла, защото дотолкова хора сме стигали, понеже аз водя списъците на килията и затова знам колко хора сме били. В килията има 2-3 малки масички, няма столове, стои се на кофи, които се обръщат. Има шкафове, мисля, че са 5-6. Повечето момчета си оставят багажите в сакове под леглата, няма достатъчно шкафове. Дървеници има много. Друго няма в килиите като мебели. В килията има три прозореца, с по две крила. Тези прозорци понякога ги отварят, понякога не. Наркоманите счупиха единия прозорец и сега няма стъкло и постоянно се проветрява. Осветлението е много слабо. Има две-три лампи, но те светят слабо, като запалиш запалка по-силно свети. В килията няма течаща вода и тоалетна. Сутрин отварят 6ч. за проверката, после закуска, 7.30ч. се затваря, 8.00 -8.30ч. минава проверката и после ни отварят цял ден. В 18.30ч. и 19.00ч. ни затварят. През деня се ходи в обща тоалетна в коридора. Има 3-4 клекала за целия коридор, където са около 150-160 човека. Много пренаселен, много натоварен, не може да мръднеш и постоянно карат нови хора и побоища и такива работи, където никъде го няма другаде. Чака се на опашка за да се ползва тоалетна, а нощно време за тоалетна се ползват кофи. Като бяха повече хора бяха две кофи, а някои път една кофа. Ако се напълни кофата, момчета почват да пикаят в туби, не знам някъде другаде в България да има такова нещо. Не отговарят ни на европейски изисквания, нито на нищо, направо трябва да се запечата и да се прехвърли някъде по цивилизовано, то не отговаря на нищо. Правят няколко месеца един ремонт, ама нищо не правят, само едни пари дърпат. Къпането става с канчета и то в едно малко помещение около 10 кв.м., няма и толкова. Вътре има три чешми и два душа, но душовете са счупени няма тръби и момчета си слагат кофите и с канчета се поливат и има толкова много хора, че не можеш да се обърнеш. Топла вода има два пъти в седмицата - вторник и четвъртък от 13ч. до 16.00ч, до към 17.00 ч.. Има някои, които не ходят да се къпят, други ходят, абе стига водата. Има някои, които не се къпят и стига времето, но можеш да се изкъпеш нормално, влезеш и се понамокриш със сапун и това е, колкото да не хванеш някоя болест. Храним се в коридора има една стая, като столова направена с масички и пейки. Няма хигиена въобще, където мете земята с метлата, после мете масите. Почистването е от момчета от нашия коридор – затворници. Храната я приготвят долу в кухнята на затвора, слизат 3-4 момчета взимат баката с храната, касетата с хляб и чиниите и пускат килия по килия да се хранят. Един хляб е на 5 човека, в България никъде няма хляб на пет човека. Манджата не знам дали има на грамаж, но е около 100г.-150г. и не е достатъчна. Храната не става за ядене, не се готви качествено. Как ги правят тези манджи, не могат да ги наготвят. Сухо мляко са давали, но кисело мляко не са давали. Варени яйца и сирене са давали. Кифли са давали. Дават мусака, пиле с ориз, макарони със сирене. В болницата в Ловеч от Бургас има най-много туберкулозни. Язък, че Бургас е хубав град, но е помиярски затвора. В Ловеч има най-много болни от бургаския затвор, защото храната е лоша и условията не стават и не може да се живее. Хиляди пъти правя молби да ме махнат от тук, но не ме махат. Никой не са местили още в Дебелт, казаха че в края на месеца. Две години чувам за Дебелт, не знам коя година ще стане обаче. Мен ме изядоха дървениците, целия съм изяден. Има две жени, облекли по една бяла манта, от пътя хванати не знам дали са лекари. Аз отивам язвата ме къса, дават аналгин. Дървениците ме изядоха и ми дадоха мехлем за след бръснене, значи толкоз разбират, от пътя хванати. Й. имаше много болести, имаше проблеми със стомаха и други работи там. Имаше проблеми със здравето, но не мога да кажа какво точно друго. Оплакваше се на Лекова, а лекарите нашите само го лъжат и човека се принуди да пише. В затвора всичко е вързано една мафия там, пишеш молба, даваш им я, а те късат всичко, дават фалшив номер. Аз написах една молба и чакам отговор, я тя в кошчето. Й. едни път мисля, че му дадоха лекарства, друг път не са му давали, отива за лекарства, но не му дават. Мишки има в коридора, в момента в килията има две – три мишки. Ти спиш, те ти се качват на главата.

 

АДВОКАТ А.: Сменят ли Ви бельото? Какви са условията в столовата? Чували ли сте за болен готвач и от какво ако сте чували? Каква е медицинската помощ? Имало ли е дезинфекция и проверка за условията в Затвора? Каква е храната?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Ние си сменяме бельото, даваме за сменяне, а те казват пералнята е развалена и сами перем. И бельото си сами перем и в спалнята простираме, вътре на въжета и става тъмно в килията. Като се простре бельото отваряме прозорците, ама гледаме да си изсушим дрехите. Като има три вишки, не може да се отворят прозорците. Й. не пуши. В килията пушат, но ние не пушим там, защото няма въздух. Аз бягам навън да пуша в коридора Човекът е плакал чак от мъка от всичко, оплаква се на нашата г-жа отрядната, а тя не му обръща внимание, тя го дискриминира, не го взема за човек, но не знам защо. Трябваше някой от затвора да дойде, ама те хитри, не идват защото знаят какво ще говорим. В затвора се разнасят зарази. Имаше един болен готвач, туберкулозен. Може ли такъв да го слагат да готви, той даже беше гей. Аз го сварих да работи шест месеца този готвач, а преди колко е работил не знам. Сега е в Ловеч в затворническата болница за туберкулозни. Началникът и той за гонене от там, да сложи туберкулозен да готви, цялата администрация са за махане. Те са една такава мафия, не може да се разбият. Й. много пъти е имал нужда от медицинска помощ и не му е давана. Той е болен, има проблеми със здравето, отива към 70 години. Иска от старшините медицинска помощ, а все го изхвърлят, изритват го и не му обръщат внимание. Дори е искал да сложи край сам на живота си, защото на болка и болести не се стои, почва да плачи и му иде да си сложи край на живота си, както някои са си слагали. Навън Й. няма никой познат, всички са починали. Сега само на затвора разчита, навън като излезе да се спасява. На карето като излизаме, нямаме навес. Цените в лавката са много големи и много надути. Навън, ако струва едно нещо 1 лев, на лавката е 3 лева, представете се колко са надути цените. Дезинфекция от миналата година лятото досега не съм видял да има и никой на проверка не е дошъл за хигиената. Началникът знае за храната и  хигиената, ама нищо не се подобрява и по- лошо става. Имаше преди г-н Деян Костов беше по-добре при него, но като се махна, дойде новия началник и развали условията. Преди два дена имаше погребение, умишлено ги умъртвяват затворниците. Месото се обира предварително и остават един малки парчетии, дето минават със сито и обират месото и сипват на нас каквото остане. Отопление и климатизация няма и вентилация няма. Пускат парното за половин час и го спират, да не хабят много гориво, защото горивото е скъпо.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: нямам въпроси към свидетеля.

 

ИЩЕЦЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят И., който беше изведен от съдебната зала.

 

АДВОКАТ А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ИЩЕЦЪТ: Моля да ми се даде възможност да ангажирам доказателства.

 

Съдът счита, че на ищеца следва да се предостави възможност да ангажира допълнителни доказателства, а ответника следва да бъде задължен най-късно в следващото съдебно заседание да представи доказателства за предписаното медицинско лечение на ищеца, съответно за предоставянето му на лекарства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно в следващото съдебно заседание, да представи по делото доказателства за всички предписани медицински лечения на ищеца, съответно за предоставените му лекарства от Затвора Бургас.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2017г. от 9.10часа, за която дата и час страните да се счита редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ призовка на ищеца в Затвора Бургас.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника за изпълнение на дадените указания в днешното съдебно заседание .

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.36 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: