ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1898 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Й.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н.А. ***, служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№3666/12.04.2017г. от ответника, в  което се сочи, че с представения писмен отговор по делото, както и с молба с рег.№513/13.03.2017г. по описа на ОС”ИН” Бургас са представени две медицински справки, от които е видно какви прегледи са извършвани на ищеца, както и че не получава лекарства по рецептурна книжка по НЗОК.

Становището е изпратено на страните по делото.

 

АДВОКАТ А.: Г-жо съдия, считам че твърдението на ответника не отговаря на истината. Представям няколко амбулаторни листа, изследвания, също така направления за очила, пак с изследвания. Ищеца ми е предоставил тези копия, а оригиналите трябва да са в администрацията на затвора, т.е. те можеха да ги представят, но не са ги представили по делото, поради което твърденията им не отговарят на истината. За две медицински справки се твърди, но аз нямам две. От двете медицински справки представени по делото и от документите, които днес представих е видно, че са били на разположение на администрацията на затвора тези представени от мен и очевидно съзнателно не ги представят. Доверителят ми е получил влошено зрение, поради лошо осветление и липса на достъп на пряка светлина. Доказано е, че има нужда от очила, но няма средства да си ги закупи и такива не му се осигуряват от затвора. освен това има проблеми с простата. Няма да соча други доказателства.

 

ИЩЕЦЪТ: Да се приемат представените от адвокат А. доказателства. Закъсняха с лекарствата с четири дена, а прочетох че е опасно да се прекъсват. Дойде сестрата и казва, убеждаваше ме, че се наваксало и ми носи 60 броя. Аз не ги пия. Това са хапчета „омни токас“ за простата, изследванията не може да ги направят. Симптомите, които ги дават в упътванията почти ги прекарах и затова не ги пия без консултация. Имам нужда от консултация, нито епикризи обещават. И. не можа да ми вземе кръв, имам свидетел в ТПО е сега. Нямал съм кръв, въздух щеше да ми вкара във вената. На 05.03 я заместваше Л., И., на която дадох рецептата, а тя не ми я връща. От НОИ получавам в ТПО два документа, единия го пуснах преди да замина в ТПО, казват че нямам никакви документи от Раднево, и трябва друго дело да завеждам за трудовия стаж. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Има две справки по делото, които са с идентично съдържание, но от различни дати. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното становище вх. №3666/12.04.2017г. от ответника, както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: амбулаторни листи №409/07.04.2016г. и №640/07.04.2016г., изследвания от медицинска лаборатория „Лина Бургас” ЕООД, извършени изследвания № 1334/17.02.2016г., ренгенография на прешлени, амбулаторен лист №1166/09.05.2016г, амбулаторен лист 563/18.02.2016г., рецепта за изписани очила за близо от 04.05.2001г. и бележка №5306/11.04.1996г. на Обединена района болница д-р.“Иван Селимински“ гр.Сливен.

 

 АДВОКАТ А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ИЩЕЦЪТ: Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия моля да уважите исковете претенции на ищеца, като основателни и доказани, ведно със законните лихви. Ще представя подробна писмена защита.

 

ИЩЕЦЪТ: От 2010г. съм подал документи за пенсиониране, никой не ми е помогнал за нищо. От три години ги събирам, сега дойде преди два месеца документ за старост, нямал съм никакъв стаж, а 30години съм събрал трудов стаж първа категория, но за какво е това. Документите сам си ги събирам, адвокат каза, че са прекратени делата от сливенската прокуратура, а документите ми са при И.Р. - наркодилъра, аз му подписах, че ще ми бъде адвокат. Той ме изнуди. Три дена съм писал там, на 27.01. и 28.01. ме заплаши. Л. ми е свидетел. Нямам с кой да се консултирам, ето защо ми трябваше правната помощ, да се разгледа това нещо. Моля, да ми уважите исковата молба и да ми присъдите обезщетението, което искам.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, исковата претенция считам за неоснователна и недоказана по какъвто и да е начин от приложените по делото доказателства. Не са налице обстоятелствата по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ и по конкретно бездействие от административния орган ГД”ИН” София. Това, което следва да се каже, че действително условията в затвора не са добри, поради липсата на санитарен възел и малката площ полагаща се на един лишен от свобода. От друга страна обаче е неоснователно и недоказано твърдението за лоша хигиена и лоша храна. Видно от представените менюта, предоставената храна на затворниците отговаря по количество и качество на съответните хранителни норми, а друг е въпросът, че свидетелите твърдят и имат други твърдения, но същите се явяват заинтересовани от изхода на делото. Що се касае до медицинското обслужване, по делото не е извършена медицинска експертиза, която да установи пряка причинна връзка между установените заболявания на ищеца и условията в затвора в гр.Бургас. Видно от представените документи той е извеждан многократно от затвора, поставяни са му точни диагнози и му е изписано лечение, което отговаря на заболяването. С оглед на казаното до тук, моля да оставите предявения иск без уважение. От лошите хигиенни условия в затвора, считам че изпитал дискомфорт, но не и някакви неимуществени вреди.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ищеца за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.33 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: