ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 12.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На дванадесети октомври                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 1896 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:18 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.П.С., редовно уведомен, не се явява,  явява се адвокат К., надлежно упълномощен.

За ответника началник група към ОД МВР Бургас, Районно управление Приморско, представител не се явява.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страната да изрази становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 11254/11.10.2018г. по факс Заповед за компетентността на органа № 251з-209/18.01.2017г. на директора на ОДМВР Бургас, изискана от съда в проведеното на 28.09.2018 г.предходно съдебно заседание.

ДОКЛАДВА и постъпило по факс с вх.№ 11255/12.10.2018 г. в 08:15 часа преди днешното съдебно заседание удостоверение с точното наименование на длъжността, изпълнявана от Ж.Р.Д.към датата 04.06.2018 г.

 

Становище по доказателствата:

 

АДВОКАТ К.: Предоставям на съда да бъдат приети. По тяхната доказателствена стойност ще направя изявление по същество.

Поддържам жалбата и допълнителната уточняваща молба.

Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страната и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административната преписка, както и допълнително представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

АДВОКАТ К.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител, както и да му присъдите разноските.

Моля да ми дадете възможност да изложа подробни доводи в писмена защита в определен от Вас срок.

 

Съдът ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок за писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: