ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи март                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1896 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

Ищецът Я.Г.Я. редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника по иска - Община Несебър, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

Явява се вещото лице К.М..

Не се явява вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпи молба от ищеца с формулирани въпроси към съдебните експертизи, както е според указанията на съда в предходното заседание.

Съдът, с определение на 13.02.2015г. допусна извършване на съдебно-техническа експертиза, съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-медицинска експертиза.

По делото са постъпили доказателства за платен депозит в размер, равен на определения за трите експертизи.

На 05.03.2015г. по делото е постъпило искане от процесуалния представител на Община Несебър юрисконсулт Р., да бъдат допуснати пет въпроса до съдебно-техническата експертиза, които са идентични с въпросите, които ответника е задал към същата експертиза с отговора си към исковата молба.

С определение от 24.03.2015г. съдът отхвърли това искане.

На 23.03.2015г. е постъпило заключението по съдебно-техническа експертиза.

На 09.03.2015г. е постъпило заявление от д-р В.К., назначена за вещо лице по съдебно-медицинската експертиза, с което желае да бъде освободена от тези задължения, като изтъква професионална заетост и липса на професионални качества и ценз да изготви експертизата.

По повод това заявление, съдът отправи запитване към МБАЛ „Дева М.”*** да посочи специалисти, които могат да извършат заключението по допуснатата съдебно-медицинска експертиза, като изпрати препис от определението си за допускане на експертизата.

На 24.03.2015г. е постъпила и молба от вещото лице М.Д., назначена като вещо лице по съдебно-счетоводната експертиза, в която е посочено, че по здравословни причини от края на март до началото на април няма да се намира в Бургас и по тази причина иска да и бъде дадена нова възможност да представи заключението.

 

АДВОКАТ А. – Моля първо да бъдат разпитани свидетелите, които водим, тъй като техните показания са свързани с предмета на експертизата и изслушването им предварително ще хвърли повече светлина, по проблемите, поставени към експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Не възразявам на направеното искане.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Не възразявам на направеното искане на процесуалния представител на ищеца.

 

Съдът пристъпва към разпит на допуснатите в предходно съдебно заседание свидетели, водени от ищеца.

Съдът въведе в залата свидетеля Я.И.П..

Сне самоличността на свидетеля:

Я.И.П.,  осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване. Без роднински връзки с ищеца, без дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Вие ли сте извършили изграждането на обекта на ищеца, работили ли сте на обекта, и като какъв?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Водих бригада и работих на обекта. Имаше си проект, копахме първо основите и направихме кухнята и бар-плота. В кухнята имаше разпределение за риби, мивки. По проекта сме го изпълнили точно, беше към 104 кв.м. Направихме основите, имаше други бригади, които правеха арматурата, построихме с тухли сградата и заляхме втората площадка. Това, точно годината не мога да кажа, но има 10-12 години назад във времето. Имотът мисля, че е общински. Явиха се после и частни лица, свлачваше се.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Каква е стойността на насипа.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Основите бяха към 2,80 дълбоки, не знам колко бяха, но 20-30 кв.м филц, баластра насипвахме в основата, направиха се първо основите и се прави обратен насип.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Каква е приблизителната стойност, може ли да кажете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Аз не съм плащал, той ми е плащал, аз съм изпълнявал обекта по проект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – За външните основи какво може да кажете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Участвахме в изработването на плочата, терасата, а също и там, където имаше още една тераса към 120 кв.м, освен първоначалната.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – А за бар-плота какво може да кажете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Аз само съм правил сградата, основата, мивки, там вече фаянс, теракот не съм ги правил.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Беше ли завършена сградата във вид годен за експлоатация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Беше, ходил съм там.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Има ли допълнителни елементи, направени в тази сграда, алуминиева дограма, пластмасова дограма.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Заведението е една сграда, която представлява кухня, а другото е само навес, там където стоят хората. Сградата е кухнята, която е направена от тухли с фаянс и теракот.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Каква професия имате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Аз съм зидаро- кофражист и в момента си имам бригада и това ще си работя цял живот.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Приблизителната стойност на обекта може ли да кажете?

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Възразявам на този въпрос, той не е от компетенцията на свидетеля.

Съдът не допуска въпроса.

АДВОКАТ А. – Нямам други въпроси към свидетеля.

ВЪППРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Казахте, че сте изградили обекта по проект?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да, след като съм работил по проекта. Видях го на хартия, той пази ли го, има ли го незнам.

ВЪППРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Според вас беше ли одобрен този план?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Видях го на хартия.

АДВОКАТ А. – Свидетелят няма как да знае дали е одобрен.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – При положение, че е изпълнител, трябва да може определи дали е одобрен.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Имаше забити колчета, забити в земята, а разрешителните работи, това аз не го знам.

ВЪППРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Виждал ли сте разрешение за строеж?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – На мен тези документи никой не ми ги е дал и никой не е идвал на проверка.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам въпроси към свидетеля.

Освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля З.И.И..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

З.И.И., на 58г., неосъждан, без роднински връзки с ищеца, без дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Какъв сте по професия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Арматурист и готвач, сезонно. Работил съм на обекта, полагал съм арматура на обекта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. Колко кв.м арматура положихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Ако погледна документите ще мога с точност да кажа, мисля, че някъде към 348 кв.м разгъната площ.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Какво възнаграждение получихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – По 30 стотинки на килограм арматура, на заготовка на арматура. Приблизително по 20 кг. се полага на км.м. Има строителен надзор, който проверява.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Заведението беше ли в завършен вид за да работи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – То работеше, ако не е оборудвано, не може да работи. Аз съм ходил като клиент, след като сме завършили обекта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Може ли да посочите по-едрото оборудване в заведението.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Втората ми професия е готвач - имаше хладилници, кухня с оборудване. Влизал съм в кухнята, щях да почвам като готвач при Я. и съм я виждал колко е голяма, хладилници имаше. Заведението беше оборудвано и работеше.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – След като беше разрушено, ходихте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Не, не съм ходил. Не знам дали има запазено оборудване.

АДВОКАТ А. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Кога последно сте ходили в заведението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Преди 5-6 г., мисля че през 2010 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам други въпроси.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Х.В.К..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Х.В.К., на 56 години, неосъждан, без родство с ищеца, без дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Какъв сте по професия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Електротехник съм и това правихме по обекта. От начало до край изпълних ел. инсталация, от нулата до пускането на обекта. Това е.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. Работихте ли по някакъв план?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Да, по план работихме, имаше и други изисквания.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. Знаете ли стойността на работата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Споменът ми е за около 4 000лв. за извършената работа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – За оборудването в заведението какво може да ни кажете, ходили ли сте там, когато работеше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Ходил съм в заведението, беше оборудвано, имаше хладилници, печки. Ходил съм да отремонтирам някои уреди - печки, фритюрници, ел. табло, кабел съм подменял. А ел. инсталацията правих още в началото, преди около 12 години.

ВЪПРОС на СЪДА – Имало ли е осветителни тела под навеса и какви кабели са полагани?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Три по 1,5 и фенери за осветления. Може би около 15 фенера имаше.

АДВОКАТ А. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Кога последно сте ходили в заведението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Преди около 3 години. Точно нямам спомен.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Кой ви даде плана, по който работихте и дали беше одобрен?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Собственикът ми го даде. Не съм гледал дали е одобрен.

ПРОКУРОР МАРИНОВА - Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелката А.Й.С..

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

А.Й.С., на 59 години, неосъждана, тъща на ищеца, без дела с ответника.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Работили ли сте в заведението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Работих в заведението като готвач, но само 3-4 дни, защото го събориха. Те докато го отвориха, докато го подготвиха за сезона и го събориха.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Имаше ли подобрения ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Имаше подобрения на банята – фаянс, теракот, там където се влизаше в кухнята също, към входа, прозорците, които бяха от такава дограма, не разбирам пластмасова или алуминиева.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – В кухнята имаше ли съоръжения, подобрения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Кухнята беше в много добро състояние, имаше хладилници, фризери, във всяко помещение за подготовка имаше по две мивки, шкафове, маси за меса - по две, за риба, и за зеленчуци, по две мивки, всяка мивка с бойлер, имаше помещение за чинии и там имаше бойлер, имаше фурна за пици, имаше и фурна, с три фурни, имаше фритюрници, голям фритюрник и малък за панировки.

ВЪПРОС на АДВ. А. Присъствахте ли на събарянето.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Да, по много брутален начин с някакви уреди. Имаше багери, работници, които разбиваха, сваляха прозорци, лятната градина, която беше със сенници и почнаха да свалят.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Имаше ли нещо запазено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не, всичко беше унищожено, оборудването също.

ВЪПРОС на СЪДА - Преди да започне събарянето някаква техника, оборудване изнасяли ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не, нямаше време. Дойдоха и почнаха да събарят. Поне аз не знам да са предупредили за такова нещо, че ще събарят. Аз, което съм видяла си беше там и почнаха да разбиват, почнахме да изнасяме от бара бутилки алкохоли, което не успяха да го изнесат беше унищожено. Беше нещо страшно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Вие сте майка на съпругата на ищеца. Какво стана след събарянето с нейното здравословно състояние?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Тя беше бременна. Състоянието й се влоши и след две седмици, тя получаваше болки, и се наложи предварително раждане. Току що беше влязла в 8-ми месец. Получаваше контракции, от които се втвърдяваше корема, имаше болки. Ходи на лекар, каза, че ще се оправи положението, но даже не можа да стигне до Бургас, закараха я до Поморие и там роди. Това беше две седмици след събарянето. Преди това нямаше проблеми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Имаше ли проблеми извън бременността, имам предвид, непосредствено преди събарянето.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Около събарянето тя много тежко го преживя, бяха си дали абсолютно всички пари за стоката, която трябваше да се зареди за бара и кухнята и нямаха никакви пари. Чувстваше се много зле, всеки ден получаваше болки оплаквания, за бременността говорим. По отношение взаимоотношенията помежду им - нямаше отчуждаване, но нямаха други доходи и средства за преживяване. Аз съм им давала пари.

АДВОКАТ А. – Нямам повече въпроси към свидетелката.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Вещите вътре ли бяха по време на събарянето или бяха изнесени? Имам предвид хладилник, фризер и други подобни.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – От кухнята не можаха да изнесат нищо.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Казахте, че дъщеря ви всеки ден е имала болки, това преди или след събарянето?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – След като събориха това, заведението. Тя като всеки един човек се стресира, почнаха оплаквания в кръста, ниско долу в корема и стигнахме до фаталния случай. Непрекъснато се оплакваше, не е идвала при мен, не мога да кажа колко пъти е ходила на лекар. Живеем в отделни сгради.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Колко често се виждахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Аз започнах на друго място работа. Когато получаваше болки и се обаждаше, ходила съм при нея, когато е в по-тежко състояние. Ходила съм по 3-4 пъти, при по-критични състояния.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Къде живее сега семейството?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – На квартира са. Няма с какво да си платят тока, напуснаха къщата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – С какво плащат наема?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Той, Я. е при негов познат на квартира и са без наем.

АДВОКАТ А. – Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Д.К.Д..

Сне се самоличността на свидетелката, както следва:

Д.К.Д., на 36, неосъждана, живее на семейни начела с ищеца. Без дела с ответника.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Вие присъствахте ли на събарянето на обекта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да. На събарянето идваха машини, събаряха с машини, такива като багер.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Успахте ли да приберете нещо от обекта, преди събарянето, нещо от оборудването на заведението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Малко работи. То повечето неща се похабиха, посуда, чинии. То тогава, в този момент беше такава паника. Имало е заповед и мъжът ми е ходил. Аз бях бременна тогава.

ВЪПРОС на СЪДА – Как разбрахте, че ще го премахват обекта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – В обекта съм работила. Като го събаряха, не работих, защото бях бременна. Той, мъжът ми, на мен ми каза. Тогава на деня не бях там, след това бях там, след това отидох, на другия ден отидох.

ВЪПРОС на СЪДА – Към момента, когато го събаряха, бяхте ли там, откъде знаете за багерите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Той ми каза, че са идвали машини, аз на другия ден ходих.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Имахте ли здравословни проблеми във връзка със събарянето?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – След това имах проблеми.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Правя възражение, не е във връзка с делото.

ВЪПРОС на СЪДА – Случи ли се нещо с вашето здраве, след като премахнаха заведението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Бях бременна в 8-мия месец, тръгнах преждевременно да раждам и детето почина.

ВЪПРОС на СЪДА – А преди случката със заведението имахте ли проблеми с бременността?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Нямах проблеми преди това. Бях на доктори, на прегледи. След това не ми беше добре, няма как да ми бъде добре, от притесненията имах болки, майка ми идваше. Имах си уговорен час много преди тази дата при лекаря, който посещавах. Мислихме си, че влошеното ми състояние е от притеснението и веднага не съм ходила на преглед, гледах да си стоя повече в къщи. Останахме едва ли не на улицата, всичките си пари дадохме за ресторанта и останахме без ток, без вода, де факто бяхме на улицата.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време мина от събарянето до раждането.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Няма и месец. На 08 юли тръгнах да раждам, то стана изведнъж, почнаха ме сутринта силни болки, и за 2 часа вече раждах. Преди това имах болки, но не чак такива. Имаше отшумяващи, но чак такива нямаше, както преди да се случи всичко това с преждевременното раждане. Първо започнаха болките, а след това и с него, с мъжът ми из къщи се карахме.

ВЪПРОС на СЪДА – Казвате, че сте били в началото на 8-ми месец, след около по-малко от месец сте родила. В коя седмица бяхте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Точно седмицата не знам, бях в осмия месец. Терминът ми беше към 28 август, а то, детето се роди на 8 юли.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време след като се роди, детето почина.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Към 20 дена, след раждането беше в кувьоз.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво ви казаха лекарите по повод преждевременното раждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Какво да ми кажат, не сме говорили с тях за това точно дали от това, от тези събития е станало така. Нищо не са ми казали, няма кой някаква подробна информация да ти дава в болницата. Аз им казах като проблем какво имам, че съм имала проблеми със стреса.

То от нерви от стрес, какво ли не се получава.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Вярно ли е, че след шестия месец от бременността, прегледите задължително се правят на 2 седмици?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. СВ – Не, не съм ходила на 2 седмици. Всеки лекар си практикува различно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – А след датата на събарянето до раждането на 8 юли, ходихте ли на лекар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Имах час за малко след това, но родих преди това.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – От събаряне до раждането ходили ли сте на лекар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Ходих преди събарянето и след това при преждевременното раждане.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам въпроси към свидетелката.

Съдът освободи свидетелката.

 

Съдът пристъпи към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като сне самоличността му както следва:

К.Д.М., 63г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Къде работите и имали ли сте отношение с Община Поморие и каква специалност имате?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – На свободна практика съм. Имах отношения с община Поморие между 1987 – 1988г. Специалността ми е строителен инженер с допълнителна квалификация оценител на недвижими.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – По каква методика направихте оценката?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Описано е в заключението. Метода на чистите активи от 2002г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Цените, които сте посочили на елементите в сградата, съобразени ли са с цените към момента на изграждане или са съобразени с нормативите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – С нормативите, които съм цитирал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Колко средства са необходими за одобряване на един проекти и изготвяне на проект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Записано е вътре в заключението, отговорът е за това, което сте задали като въпрос. Това е към 2003г. Тъй като никъде в приложените по делото доказателства не видях одобрен от общината проект, и затова съм записал проектиране и съгласуване, гледал съм и копията приложени в делото по обжалване на заповедта за събаряне. Има приложени копия от архитектурния проект, копия от конструктивните планове, но по тези копия или липсва печат за одобряваемост или няма такъв въобще. Има на копието на архитектурния проект отбелязване за съгласуване с ХЕИ. И затова в експертизата съм остойностил разходите за самото проектиране, т.е. разходите за проектантския колектив и разходите за съгласуване, за одобряването не съм. Трябва да пише изрично „Съгласувано”. Към 2003 г. съм остойностил към средните норми към нашия регион, района Несебър, Бургас, Поморие, защото има различие на цените за проектиране в крайбрежните зони и провинцията.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Запознахте ли се с архитектурния план и проект, каква квадратура е посочен за този обект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. –По този проект съм изчертал по АУТОКАТ и съм изготвил заключението си по отчетливи размери.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Установихте ли квадратурата в обекта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – 99,79 кв.м, плюс две площадки. Едната е на едно стъпало по-ниско от пода и последната - 149 кв.м е търговската площ.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Тези останали части, посочени в проекта не възлизат на 94 кв.м. По отношение на пазарната оценка каква методика ползвате? Пазарната оценка приблизително равна ли е на остойностените СМР?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – В случая съм ползвал същия метод, с който съм остойностил СМР за изграждане на обекта, и съм достигнал до установяване на самата пазарна стойност, като съм намалил овехтяването за 10 г., защото задачата на съда е към момента на събарянето - 2013г., месец юли, и в тази връзка съм намалил овехтяването. Имаме продукт и съм описал защо - липсва собственост за земя, нито има преотстъпено право на строеж.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Имате ли случай, недвижим имот в този регион да е продаден на същата цена, колкото е СМР?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Нямам случай, за който да е продаден търговски обект или подобен на процесния обект, за който обект да липсват атрибути като отстъпено право на строеж или собственост на прилежащ терен.

АДВОКАТ А. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – На 14.03.2015г. сте правили оглед на място. От разговорите ми с колегите от общината, които са присъствали на премахване на обекта, техните данни са, че е останала неразрушена единствено площадката, която е била под навеса. Останалата част, която е разрушена, може ли да се установи по ограждащите стени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. –Цялата площадка, бетонова, на която е била цялата сграда на кухнята плюс междината площадка и продължението, на която е мокрия бюфет и цялата бетонова площадка, на която се е намирала покритата с ондолин търговска площ, все още си стоят на място в цитирания поземлен имот. Върху застроената площ, все още си стоят неизчистени, неизкарани от обекта парчета от зидария, части от плочата. На място стои и оранжев теракот на площадката между стената на сградата, стоят теракотите на сервизните помещения за персонала и клиенти, посока юг. В южната част на сградата има тоалетна. Проектът е реализиран изцяло и точно, на първия ред стои зидария, затова в заключението си пиша „контура на сградата”.

Бетоновата плоча си стои на място. Стълбите към плажа също си стоят.

АДВОКАТ А. – Нямам въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам повече въпроси

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015г. от 11.55 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.34 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: