ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 01.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На първи декември                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1896 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Ищецът Я.Г.Я. редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника по иска - Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

Явява се вещото лице д-р Н.З.Д.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключението на вещото лице на 18.11.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

д-р Н.З.Д., 65г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Бихте ли могли да обясните как външно се проявява стреса, например високо кръвно, ниско кръвно, липса на апетит, как се съди за това, че едно лице е под стрес?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Стресът, като рисков фактор за бременната жена предизвиква промяна в секрецията на хормони.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Вещото лице отговаря за следствието, а аз питам за признаците?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - При бременните жени подложени на стрес, започва едно преждевременно раждане и завършва с изхвърляне на плода. При стрес настъпват промени в кръвното, промени в апетита, в емоционалното състояние на човека. Това се знае дори от хора, които не са в медицината. Някои, когато ги зарадват например им пада кръвното и изпадат в колапс, аз имам такъв случай. Други например вдигат кръвно, стигат до отлепване на плацентата и пак се стига до преждевременно раждане.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Стресът се предизвика както от положително така и от отрицателни емоции, така ли ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Не знам кой как тълкува думите, стресът довежда до преждевременно раждане, никой не може да го оспори този факт.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Когато едно лице е подложено на стрес, какви са медицинските предписанията, възможно ли е да се лекува?

СЪДЪТ към юрисконсулт Р. – Задайте въпроси, които да обхващат конкретния казус.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Ако жената, майката, съпругата на ищеца, ако е била ваш пациент и пристигне при вас на 16 или 15 юни, какво бихте й предписали? Бихте ли й предписали някакъв режим, медикаментозен режим или каквото и да е лечение? Как може и трябва да се процедира в такива случаи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Профилактика, като говорим, че не трябва да се подлага на стрес. Има литературни източници, че даването на седативни средства, обезболяващи и други психофармати не са със съществен ефект и не могат да предотвратят преждевременно раждане. Всяка пета жена завършила бременността си с преждевременно раждане е имала стрес по време на бременността.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Аз не съм лекар и медицинските термини не ми говорят нищо, вие не бихте напрали нищо, така ли да разбирам?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Седативните средства не могат да спрат раждането. Секрецията на хормони, които се изливат в организма и предизвикват редица промени в организма на бременната жена, тези хормони, които се изсипват в кръвното русло, предизвикват и водят до началото на това преждевременно раждане. Тези хормони са от стреса и винаги се набляга на психопрофилактиката, т.е. жената да не се подлага на стрес по време на бременност. Това се знае и от нашите баби, че бременната жена не трябва да се подлага на стрес. Имал съм случаи с бременна жена, подложена на стрес, на която се отлепи плацентата и щяхме да я загубим.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Вие казахте, че е възможно вдигане на кръвно, ако съпругата на ищцата бе с високо кръвно, как би се процедирало, вие как бихте процедирали?

Искам да поясня, че въпросите, които задавам са относими от тази гледна точка, че премахването на обекта започва на 14 юни, постъпването на съпругата на ищеца в болница става на 08 юли, т.е. има двадесет и няколко дена. Въпросът към вещото лице е какво може да се направи в тези двадесет и няколко дена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Искам да изясня един факт. Даването на медикаменти не ни решава проблема. Най-ефикасното средство е профилактиката. Това е като да се разболееш от рак и да се излекуваш веднага. Това е сериозно изпитание както за жената, така и за плода, то не настъпва веднага, а в период от време, задействат се механизми, стресовите фактори действа дори и по време на самото раждане. Мисля, че съм ясен.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Пишете, че съпругата е посещавала женска консултация, може ли да кажете кой е лекарят от тази консултация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Това е по данни, не мога да кажа кой е лекаря, но от данните които ми бяха предоставени съм направил заключението си.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Прегледахте ли документацията кога е бил последния преглед в женската консултация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Мога да ви я покажа. Нямам данни от женската консултация, освен тези, които черпя от историята на бременността и раждането на жената.

В документа от АГ Поморие са написали, там има история на заболяването и раждането, от епикриза, това е официален документ.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Каква е разликата между епикриза и история на заболяването и да разбирам ли в такъв случай, че не е преглеждана документацията от проследяването на бременността?

ВЪПРОС на СЪДА – Знаете ли кой е бил лекарят акушер-гинеколог, кой е бил лекаря в женската консултация и какви констатации има при прегледите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Нямам информация, защото за да придобия тази информация следва да видя картата от женската консултация, но не всеки лекар води документация. Това е специален формуляр, като понякога, когато ходят на прегледи при лекарите не се отразяват данните от прегледите в тези формуляри.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Разбрах отговора. Практикувате ли все още?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Във въпроса на господина намирам тенденциозност. От 42 години практикувам, не правя много раждания, имал съм около 3000 раждания на година, сега са 600, дали се раждат преждевременно деца - да, раждат се.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – След 6-тия месец от бременността, има ли наложена практиката и практикува ли се прегледите на бременните жени да се извършват на всеки 2 седмици?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Воденето на женската консултация до 34 г.с. (гестационна седмица) се извършват веднъж на месеца за добрата практика и така се водят и от касата се изискват така. След 34 седмица до 36 се правят на две седмици, а от 36 до 40 – веднъж седмично. Така е по стандарти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – В показанията си майката казва, а това се твърди и в исковата молба, че тъй като семейството е вложило всичките си пари в този обект, след събарянето му, в семейството е настъпила финансова несигурност. Може ли да се формулира извода, че стреса е предизвикан и от финансовата несигурност?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Нещата са свързани, не можем да отделим едното от другото. Всичко е свързано, един човек може ли да му отделим главата от тялото и да кажем, че е цял, извинявам се за отговора на въпроса с въпрос. Като хирург давам точни и изчерпателни отговори – не, не може да се раздели.

Съдът към вещото лице – Въпросите не касаят вашите професионални качества, свързани са с изясняване на факти по делото. 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – При изготвяне на заключението разговаряхте ли със съпругата на ищеца?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – С жената не съм се срещал, но се запознах с документи, които ми предоставиха. Документи, които ми предоставиха от болниците, това е което мога да кажа и черпя отговорите си като експерт. Тя може да ми каже 1000 работи, но обективно работата ми е по документите.

ВЪПРОС на СЪДА – С какви други документи се запознахте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Това са - двете епикризи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Взехте ли предвид изложеното в исковата молба и казаното от съпругата на ищеца, от исковата молба и от протокола от разпит на свидетел?

Съда към юрисконсулт Р. – По информация от деловодството вещото лице не е чело делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР МАРИНОВА – Относително по заявеното до сега, как и само на база на представената медицинска документация ли стигнахте до извода, че бременната е била подложена на стрес? Това е изначално, говорим за стрес и първо раждане ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Въпросът е много точен, вижте, не знам дали съм извършил нарушение, но исках да събера информация и от адвоката на ищеца, тъй като трябваше да поема делото, но тъй като съм възпрепятстван от служебната си ангажираност, използвал съм адвоката за някои данни. Адвокатът ме запозна със случая, анамнестично с някои данни.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР МАРИНОВА – Колко време след преживяване на тежък стрес могат да се получат от бременната нерегулярни болки, които да доведат до раждане.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Това е строго индивидуално, под влияние на стреса някои получават веднага, други след няколко дена, някои по-късно. В случая жената е получила някъде към 25-тия ден. Не мога да кажа кой, кога е получил контракции. Тя може да има контракции без да ги усети, защото при многораждащи жени някои усещат втвърдявания на матката, но не могат да усетят болка. Понякога раждаща жена казва „Нямам болки”, но тя идва вече с напреднало преждевременно раждане. Симптома болка не е задължителен при всяка жена, когато стане регулярно, но има жени, които раждат и без болка и е типично за многораждащите жени.

ВЪПРОС на СЪДА – Казахте „многораждали жени”, уточнено ли е колко пъти е раждала жената на ищеца?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Аз снемам данните от анамнезата и историята на бременността, посочени в епикризата на МБАЛ Поморие, но по принцип за жена родила повече от два пъти се води „многораждане”.        Мисля, че там в епикризата, е упоменато кое е по ред бременността и раждането на жената на ищеца.

ВЪПРОС на СЪДА – Кога, в коя седмица обикновено настъпва раждането по принцип.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Съобразно нашите стандарти преди 36 гестационна седмица е преждевременно. И по новите стандарти от 26 до 36 седмица  е преждевременно раждане. Преди 26-тата седмица се води аборт. В момента е така. Преди няколко години беше от 21 седмица и го водеха раждане.

ВЪПРОС на СЪДА – Съпругата на ищеца в коя седмица е била?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – От ултразвука, който е направен при постъпването в АГО Поморие, пише 34 гестационна седмици, това е по размерите на главата на плода и не мога да кажа, че в 34 гестационна седмици каква ще бъде неговата зрялост и как ще се развие плода. Нямаме синхрон между гестационна седмици на плода, неговата зрялост и тегло. Имали сме случаи бебето да се роди на килограми, но със незрялост.

Дали ще оцелее това дете, дали ще развие респираторен синдром или просто е малшанс, това е индивидуално за всяко дете.

ВЪПРОС на СЪДА – Това преждевременно раждане може ли да бъде причинено и от други фактори, освен от стрес.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Разбира се.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли обективни данни в случая за наличие на такива други фактори?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Аз нямам данни, поне от документите, че има някаква друга насока, жената няма отклонение от акушерския статус, че има инфусиценция на канала, които да са причина за преждевременно раждане. От тези документи, с които съм се запознал няма индикации за други фактори, които да причинят преждевременно раждане.

ВЪПРОС на СЪДА – По отношение на детето - тъй като в епикризата сте боравили предимно с медицинска лексика, да кажете какво е било състоянието на роденото дете.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – По това, което съдя по документите от неонатологичното отделение детето се е родило в тежък респираторен дистатус – тонусът на бебето е нисък, сърдечната дейност е забавена, рефлексите също не са били на необходимото ниво и цвета на кожата също е било бяла, което говори за една тежка хипоксия, недостиг на кислород в дробовете и тъй като бебето не е могло да раздиша белият си дроб поради незрялост, на втория час детето е било интубирано, ако не го интубираме, то ще умре.

Съкращението „КАТ” е компютърна томография, и се прави с цел дали няма кръвоизлив в мозъка. В случая няма проблем в мозъка. Най-вече проблема е в дишането. Нещата са свързани, когато се наруши респираторния процес, не се оксидира достатъчно кръвта. Тъй като белият дроб е незрял, по време на инспириума белия дроб се разгъва и остава трайно раздут и не може да осигури достатъчно кислород и предизвиква нарушения в обмена на кислород от алвеолите с кръвта, не постъпва кислород в кръвта на бебето. Това дихателно нарушение води до дихателна ацетеноза, т.е. РН-то на кръвта става ниска и нарушава функциите на паренхима на органите – сърце, бъбреци и към вече респираторната ацетоза се прибавя и метаболитната. Самите органи си набавят енергетичен материал не чрез кислород, а става аневродна криза, в което се натрупват кисели продукти на промяна, които в крайна сметка влошават всичко.

ВЪПРОС на СЪДА – Това състояние на детето само вследствие на преждевременното раждане ли се дължи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Не винаги зрелостта на плода е обусловена само от преждевременното раждане. Бебето може да се роди и 2 кг. и да е зряло.

СВЪПРОС на СЪДА – В медицинските документи, които сте видял, има ли данни за други нарушения, които могат да се случат въз основа на генетични промени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Генетичен анализ на бебето не е правен, но от това, което постъпва като информация, паталогоанатомичните данни са красноречиви и те не говорят нито за аномалии, нито за уродства, още по малко за родова травма. За това са направили КАТ на главата, костите на черепа имат повишена чупливост при децата и се получават кръвоизливи и водят до чупливи кръвоносни съдове, но те не са установили това, там където бебето е било изследвано.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Ако може да отговорите без медицински термини – нормално ли е развитието на детето от това, което съдите за тази 34 гестационна седмица ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Да, нормално е, но нямаме данни за сега нито за аномалии, нито за тежки изменения, които са несъвместими с живота, нито има данни, които да ги обосноват. Бебето си отговаря и като тегло и като външен вид, отговаря на гестационна възраст от 34 седмици.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Казахте, че това са двете епикризи, по които сте работили, може ли да посочите в епикризите от кои данни правите извода, че преждевременното раждане е в резултат на стрес.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – При постъпването на една пациентка ние констатираме обективното състояние на пациента - почнало ли е раждането на майката. Нито един лекар не може да каже какво е цялостното състояние на пациента. Пациентите са тези, които дават обстойна информация какво и как се е случило и не можем ние лекарите, като дойде пациента да се ориентираме за състоянието, ако не ни го съобщи самият той.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ М. – Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам други доказателствени искания, но ако мога да изложа становище по експертизата. Считам, че същата не почива на обективни факти.

Представям протоколи от 14, 15 и 20 юни 2013г., като уточнявам, че два от протоколите се намират в приложените към административната преписка доказателства по дело. Представянето е с оглед оборване на свидетелски показания, че багера или каквото и да е там, са отишли и са започнали да мачкат. От протоколите е видно, че това, което описано, е отделено от самата постройка и е предадено на ищцата.

Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на ответника описи на взети и съхранени вещи във връзка с демонтажа на ЗОХ от 14, 15 и 20юни 2013г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М. – Ще ви молим да уважите предявения иск съразмерно с доказаното и съобразно приложените към делото доказателства. Считам, че от всички събрани по делото доказателства се установи несъмнено, че щетите, които е понесъл ищецът и неговото семейство, са резултат на неправомерно издадения акт на община Несебър и по отношение на събаряне на ресторанта. С оглед на депозираните заключения на вещите лица и това, което в днешното съдебно заседание се установи, ще ви моля да вземете предвид становището за определяне на общия размер на обезщетения, които следва да се заплатят на доверителя ми, както и да присъдите направени съдебни разноски.

Допълнително становище ще изложа в писмена защита, в срок определен ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите обективно съединените искания като неоснователни, тъй като не е налице засягане на имуществото на лица. Както бе установено, обектът е изграден без издадено строително разрешение, без право на строеж и без документи. Същият извършва дейност без да е категоризиран като заведение за обществено хранене, т.е. премахването не засяга придобити имуществени права. По отношение на имуществените вреди считаме, че не е налице пряка връзка между премахването на обекта и последващите събития. За по-подробно изложение моля за срок, в който да представя писмена защита.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Считам исковата претенция за частично основателна до размера, определен от съдебно-техническа експертиза, а именно 77 026лв., представляваща пазарната стойност на процесния обект към дата на издаване на заповедта. Що се отнася за претендираните неимуществени вреди считам, че не е доказано категорично причинно-следствената връзка на която ищеца основава своята претенция от действията на административния орган.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 9 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.53 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: