ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,21.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и първи ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1895 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.С., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.С.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 4 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ В.Й.К. – разузнавач при Второ РУ на ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, явява се лично.

 

         Адв.И.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

        

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.И.: Поддържам жалбата. Представям писмени доказателства - призовка от същата дата за защита, списък на разноските и разписка за платения хонорар. Предвид призоваването на подзащитния ми за дата 09.09. да се яви при П.Ж. във Второ РУ на МВР гр.Бургас и обстоятелството, че на същата дата около 9 часа аз бях във Второ управление и разговарях с П.Ж. и той заяви, че след малко ще си тръгне А.С. и са снели от него сведенията за лицата извършили престъплението, за което той няма общо и ще бъде освободен. Не ми каза, че ще бъде задържан. Поради това правя искане да бъде призован за следващото съдебно заседание и да се разпита старши инспектор П.Ж. от Второ РУ на МВР гр.Бургас, който да внесе яснота около тези обстоятелства.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: На същата дата лицето бе задържано във връзка с извършване на престъпление по чл.216 от  НК, за да се изясни какво е неговото отношение и каква е неговата роля към това престъпление. От същия са снети сведения, тъй като ние тръгваме от  оперативна информация, че автомобилът фолксваген голф, с който са се изтеглили от мястото на местопрестъплението, този автомобил е бил управляван от него и мисля, че се водеше на баща му. В тази връзка са снети сведения, изяснени са обстоятелствата каква е неговата роля в извършване на деянието, установени са и другите извършители на престъплението, които са били с него, след което лицето беше освободено.

Други доказателства няма да соча. Преписката е изпратена, съдържат се в нея писмените доказателства, с които сме работили при издаването на обжалваната заповед.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и допълнително постъпилите от органа писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 18 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание  от адв.И. писмени доказателства, представляващи  призовка за явяване на неговия доверител в деня, в който е било извършено неговото задържане.

 

Доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя свързано със събиране на свидетелски показания от лицето П.Ж., за когото беше пояснено, а и видно от представената днес призовка, това е полицейският служител, който е призовал жалбоподателя да се яви на процесната дата в съответното районно управление като свидетел, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно, тъй като не констатира необходимост от събиране на показанията на това лице, тъй като те са неотносими към преценката за законосъобразността на процесния административен акт.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на адв.И. за събиране на допълнителни доказателства по делото посредством ангажирането на гласни доказателствени средства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Поддържам жалбата. Моля да я уважите и да отмените атакувания акт.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки и да ни присъдите разноските.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Тъй като на лицето беше ограничено правото за свободно придвижване, беше заведено с полицейски автомобил до Второ районно управление, поради което считам, че правилно съм издал заповедта и съм имал основание да я издам. Считам жалбата неоснователна и моля да я отхвърлите.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: