ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1892 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.П.П., редовно призован, се явява адвокат М., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам си жалбата. Поддържам си искането по доказателствата, което е направено заедно с жалбата, относно преписката по отношение на финансовата ревизия, извършена в кооперацията. Моля да бъде задължен ответникът да представи доказателствата, събрани в хода на финансова ревизия на ЗК „Агрофакт“ с.Факия с ревизиран период 15.05.1992г.-15.10.1992 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам подадената жалба.

Представили сме административната преписка, която моля да приемете като доказателство. Нямаме за сега доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи всички доказателства, събрани в хода на ревизионни производства, проведени по отношение на ЗК „Агрофакт“ с. Факия за периода от 15.05.1992 г. до 31.07.1995 г.

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи всички доказателства, събрани в хода на ревизионни производства, проведени по отношение на ЗК „Агрофакт“ с. Факия за периода от 15.05.1992 г. до 31.07.1995 г.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.01.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: