ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На девети юни                                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 188 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

Жалбоподателят И.Б.Т. - редовно уведомен,   не се явява. Представлява се от адв. Т. с пълномощно по делото.

Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се представлява от юк. М. с представено пълномощно.

Явява се вещо лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Т.: По въпрос 2 от експертизата, вещото лице е установило за 2007 г. несъответствие в размер 35102,51 лв., върху това несъответствие ли е изчислен данъкът за 2007 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, върху това несъответствие е изчислен.

 

Адв. Т.: Нямам други въпроси. Не оспорвам експертизата.

 

Юк. М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО 300,00 лв. на 09.06.2015 г./

 

Адв. Т.: В предходното съдебно заседание бяха допуснати двама свидетели. Водим свидетелите.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Т.: Въведете свидетелите.

 

В залата са въведени свидетелите.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелите, както следва:

 

Г. Х. Ж. на  ** години, със средно образование, неосъждан, установил контакт с жалбоподателя във връзка със закупуване на жилище, без особени отношения с данъчната администрация.

Н. А. Н. на ** година, с висше образование, неосъждан, в никакви отношения с жалбоподателя, без особени отношения с данъчната администрация.

Свидетелите предупредени за отговорността по чл.290 от НК.

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Обещавам да говоря истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н. НАПУСКА ЗАЛАТА.

 

В ЗАЛАТА ОСТАВА СВИДЕТЕЛЯТ Ж..

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Т. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Ж.:

         ВЪПРОС: Кога и какви суми сте дали на И.Т. във връзка със сключен предварителен договор за покупка на имот в гр. Варна и от какъв източник са тези суми?

 

         ОТГОВОР:  Общо дадох *****лв. на три вноски. Два пъти по ***** лв. и един път ***** лв. Това фактически беше половината от сумата, за която се бяхме договорили и в този период цените рязко се вдигнаха по морето. Започна да се говори за някакви астрономически цифри, а ми се появиха и здравословни проблеми и двамата седнахме и се разбрахме по мъжки да възстановим парите и да прекратим договора.

 

         ВЪПРОС: С какви парични суми разполагахте, за да предоставите сумите на Т.?

 

         ОТГОВОР:  Парите в общи линии са били мои средства. До 1993 г. държах най-големия нощен бар в гр. София, този на бул. „*****” и бул. ”*****”, сега е на бул „****”. 1500 куверта се продаваха вечер. Под аренда го бях взел от 1989 г. Направих много добри пари. Плюс нощния бар, 24 часа работеше и цех в който произвеждах между 900 кг и 1 тон сладолед на канти, който се продаваше, имаше и сладкарска работилница и баничарница, която работеше 24 часа. От 16.00 часа до 22,00 чеса беше ученическа дискотека без алкохол, а след това нощен бар. На „Елените” съм държал „****” три години от 1990 г. до 1993 г. След това зарязах ресторантския бизнес и тръгнах да ставам бизнесмен, като с контакти от Съюза вкарахме блуми – метални заготовки с определени размери - от 1993 г. до 1994 г. След 1994 г. в Благоевград имах свинекомплекс. За фуражния завод „****” по времето на министър-председател И. сключихме с колега приватизационна сделка, като се занимавах с този бизнес до 2000 г. След 2000 г. до 2003 г. бях президент на футболен клуб „*****” - за съжаление там не съм печелил, а съм харчил и това беше последната обществена дейност, която съм упражнявал.

 

         ВЪПРОС: Тези средства къде сте ги съхранявали и дали инфлацията не ги обезцени?

 

         ОТГОВОР:  Не. Инфлацията не ме е засегнала, а през 1989 г., като Германия отвори границата между източната и западната част, юнаците бягаха в Германия, работиха известно време, и след това се връщаха и плащаха предимно в германски марки. През 1996-1997г. парите, които бяха във валута не бяха засегнати. А 1996 г., когато тръгна инфлацията, това трупно месо продавахме по 5 германски марки на килограм. Бяхме приватизирали и „*****” гр. Перник. Не съм имал никога банкови влогове.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с договора при предаване на сумите, какви документи подписвахте?

 

         ОТГОВОР: Подписахме  само разписки и договора. Когато давах пари си исках разписка.

 

         Адв. Т.: Във връзка с фишове на изплатени печалби от „*****” представям оригиналите.

 

         СЪДЪТ ПРЕГЛЕДА И ВЪРНА оригиналите на фишове от „*****”, като копията са приложени по делото.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Ж.:

 

         ВЪПРОС: Какво представляваше апартамента, който искахте да купите и кога точно сте давали пари?

 

         ОТГОВОР:  Първи етаж на двуетажна къща на ул. „*****” №***, на гърба на пощата във Варна.

 

         ВЪПРОС: Каква беше квадратурата на апартамента и договорената цена?

 

         ОТГОВОР:  Цената беше ****** лева, а квадратурата точно не помня, но между 60-70 кв.м. - една голяма стая, до нея още една стая, отзад една малка стаичка, коридор, вход от страни и тоалетна до входа.

 

         ВЪПРОС: Коя година точно колко пари сте дали на И.Т.?

 

         ОТГОВОР:  Като подписахме договора със сигурност му дадох ***** лева, след това още ****** лева - около половин година по-късно, говоря наизуст, защото не мога да си спомня, а последната вноска от ***** лв. я дадох по Нова година или малко след Нова година – не мога да си спомня през коя година – парите дадох в рамките на една година след подписването на договора.

 

         ВЪПРОС: Обяснихте, че причина за разваляне на сделката е покачване цените на имотите. На следващата година имаше спад на цените.

 

         ОТГОВОР:  След третата вноска – няколко месеца след това, тогава се проведе този разговор, човекът – продавач ме пробва да вдигне цената, защото е имало поскъпване. Разбрахме се, че това няма да стане и че той ще ми възстанови парите до края на годината, както и направи.

 

         ВЪПРОС: Имали сте предварителен договор, не се ли осланяхте на този договор и цената, която сте предвидели по него?

 

         ОТГОВОР: Не. Може да се каже и това, че ми дойде като бонус това, защото точно тогава се появиха някои проблеми със здравето ми – кръст, сърце и това ми е проблем и сега.

 

         ВЪПРОС: Коя точно година Ви върна парите И.Т. и имате ли писмен документ?

 

         ОТГОВОР:  Края на годината беше, дадох му разписка?

 

         ВЪПРОС: На вноски ли ги върна парите?

 

         ОТГОВОР:  Парите ми ги даде на куп, а на разписките как го направихме, не мога да Ви кажа. Не искахме да нарушаваме закона.

 

         ВЪПРОС: През 2008г. ли Ви върна парите ?

 

         ОТГОВОР:  Да, през 2008г. на куп ги върна.

 

         ВЪПРОС: За върната сума позите ли документ във Вас?

 

         ОТГОВОР: Трябва да го има при Вас или поне копие. Освен разписката не сме съставяли друг документ.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Г-н Ж., след като си поискахте парите, имаше ли разговор между Вас за някакво обезщетение на продавача, за това, че се отказвате?

 

         ОТГОВОР:  Не, понеже той подкара тази тема.

 

         ВЪПРОС: Не Ви ли поискаха някаква неустойка?

 

         ОТГОВОР:  Каква по-голяма неустойка от това да му платя всичко и да взема апартамента и апартамента да стане мой. И двете страни направихме отстъпки и затова така се случи.

 

         СЪДЪТ НЯМА ВЪПРОСИ към свидетеля.

 

         СЪДЪТ ОСВОБОДИ СВИДЕТЕЛЯ.

 

         В ЗАЛАТА ВЛИЗА СВИДЕТЕЛЯТ Н..

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Т. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Н.:

 

         ВЪПРОС: Вземали ли сте заем от Г.Ж. кога и каква сума пари?

 

         ОТГОВОР: Вземал съм заем през 1991г. сума около ***** марки. Казвам около, защото не си спомням добре, не беше цялата сума в марки, имаше и малки долари. Еквивалента й беше ***** германски марки.

 

         ВЪПРОС: С каква цел?

 

         ОТГОВОР: Работих в системата на МВР и ми бяха дали ведомствено жилище и имах вариант да го закупя. Нямах необходимите пари, коментирах с него, той имаше доста голяма финансова възможност в този период и ми предложи да ми услужи с тази сума, за да закупя ведомственото жилище. Закупих жилището с тази сума.

 

         ВЪПРОС: Имате ли представа с какво се занимаваше?

 

         ОТГОВОР:  Той работеше в „Обществено хранене” и беше взел под аренда дискотека „****” на бул. „****” в подлеза на пресечката на кръстовището с бул. „***”. Изкарваше доста пари. Освен че работеше като нощен бар и дискотека, той направи нещо като цех в самото заведение за производство на сладоледи и баници. Направи една баничарница в самото заведение, като сутрин до обяд продаваше баници и сладоледи и зареждаше заведения със сладоледи, а вечер работеше като нощно заведение. Изкарваше много добри пари.

 

         ВЪПРОС: Имате ли писмен договор за предоставянето на този заем?

 

         ОТГОВОР: Какво да Ви кажа, в ония години нямаше тези взаимоотношения, които са на днешно време. Някаква разписка подписахме, даже не зная дали я кръстихме „разписка”, имаше подписана някаква хвърчаща бележка между нас, не си спомням на коя дата, но беше 1991 г., защото тогава ми даваха жилището. Подписах му разписка, че съм взел на заем **** германски марки. Той знаеше, че не мога да ги изкарам тези пари и знаеше, че няма и как да ги върна и уговорката ни беше, когато събера пари, да му ги върна. Бяхме изключително близки.

 

         ВЪПРОС: Върнахте ли му парите?

 

         ОТГОВОР: Парите му върнах през лятото на 2004 г., не мога да цитирам дата, но повода беше, че аз работих тогава в ***, взимах добра заплата и допълнителни бонуси. Синът ми беше пораснал и исках да взема един апартамент, който да е близо до нас. Намерих една гарсониера и изтеглих заем, за да я купя – заемът беше ипотечен. Апартаментът, който купих през 1991 г. го ипотекирах и взех **** лв. заем. Взех гарсониерата за **** евро, **** лв. върнах на Г.Ж. и ***** лв. правих ремонт на гарсониерата.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Н.:

 

         ВЪПРОС: След като върнахте парите през 2004г., имате ли документ за това?

 

         ОТГОВОР: Да, имаше разписка.

 

         ВЪПРОС: Къде е разписката?

 

         ОТГОВОР:  Не знам дали разписката не е при г-н Ж.. Сега, когато стана казуса, във връзка с който сме пред Вас, Г. искаше да направим среща и на тази среща ми каза, че има дело, по което той се явява като свидетел и е подобна историята като моята – „дал съм казва на човек пари”, даже не знам за кого става въпрос „и може да се наложи спомняш ли си  кога аз ти дадох пари и кога ми ги върна”.

 

         ВЪПРОС: През 1991 г. и 2004 г. как получихте парите и как ги върнахте?

 

         ОТГОВОР:  Получих парите на ръка и ги върнах на ръка.

 

         ВЪПРОС: Някаква лихва не дадохте ли след като са минали 13 години?

 

         ОТГОВОР:  Не. Питах и предложих, но той ми отговори, че парите не го притесняват. Имаше периоди, когато съм отделял пари и съм му предлагал да му ги върна на вноски, но той ми отговори да му ги върна, както съм ги взел - наведнъж.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Н.:

 

         ВЪПРОС: От коя банка изтеглихте ипотечен кредит през 2004г.?

 

         ОТГОВОР:  Сега се води ***, тогава беше ***.

 

         ВЪПРОС: Заявка направихте ли преди да изтеглихте парите?

 

         ОТГОВОР:  Сигурно съм направил заявка, нямам много спомен, но мисля, че и парите за апартамента ги дадох на ръка, но понеже имаше ограничения и не си спомням колко пари могат да се теглят за един ден, най-вероятно съм ги теглил няколко пъти. Бях на високи позиции във финансовата група и са ми правили компромис, за да изтегля големи пари.

 

Юк. М.: До 2005г. в банка ***ли работихте или в застрахователното дружество?

 

ОТГОВОР:  Започнах на 01.11.2002 г. и напуснах на 22.10.2013г. – изкарах около 11 години – първоначално бях назначен в застрахователното дружество, като то се състои от две отделни фирми. Едното е общо застраховане, а другото е животозастраховане, като и в двете дружества се водих на половин щат. И от двете места получавах еднакви възнаграждения. Може би през 2003 г. бях назначен за около година и нещо за главен секретар на финансовата група, преди това бях директор на дирекция. След 2005 г. когато убиха **, първо се продаде банката, след това застрахователното дружество и оттогава до 2013 г. бях само във застрахователното дружество.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Т.: През 2003-2004 г. каква заплата имахте и бонуси съответно?

 

ОТГОВОР:  От назначаването ми съм вземал ****лв. заплата като за Великден, Коледа, приключване на годината, съм получавал бонуси в общ размер в рамките на две до три месечни мои заплати.

 

СВИДЕТЕЛЯТ БЕШЕ ОСВОБОДЕН.

 

Адв. Т.: Представям фишове на работни заплати, които свидетелят Н. е получавал за полагания труд във финансовата група през периода 2003-2004г., като доказателства по делото и моля да ги приемете. Тези доказателства ми бяха предоставени преди съдебно заседание  и нямам претенции за изчерпателност, но факта, че е работил, се вижда от договора за кредит с преференциални условия.

 

Юк. М.: Нямам възражения да бъдат приети като доказателства представените фишове.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените 71 броя фишове за получавано трудово възнаграждение и бонуси от свидетеля Н. А. Н. за периода 2003 – 2005 година.

 

         Адв. Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Предвид изявленията на страните, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

         Адв. Т.: Уважаеми г-н Съдия, моля да отмените ревизионния акт като незаконосъобразен. Считам, че органът по приходите не е доказал наличието на обстоятелства по чл.122 ДОПК за 2008 г., което се установи от съдебно-счетоводната експертиза и е видно, че не налице несъответствие между финансовото и имущественото състояние на  жалбоподателя и неговите източници на финансиране. За 2007 година е установеното несъответствие, което според нас се дължи на игнориране на доказателствата, които според нас установяват факти, че жалбоподателят е получил суми от свидетеля Г.Ж. по предварителен договор за покупко-продажба на жилище. Моля да вземете предвид обстоятелството, че при формиране на данъчната основа, органът по приходите е установил съставна данъчна основа като сбор от установеното несъответствие по касов баланс и доходите на жалбоподателя от трудови правоотношения, което според практиката на Върховен административен съд е недопустимо, тъй като ревизията се извършва по чл.122 ДОПК и този ред дерогира общия ред за определяне на данъчната основа. В тази връзка е заключението по т. 2 от съдебно-счетоводната експертиза. Моля да не бъде кредитирано заключението по т.2, тъй като данъкът е изчислен върху данъчната основа, представляваща сбора от тези две величини, поради което и между определения от вещото лице данък и този в ревизионното производство няма разлика.

         Моля за присъждане на разноски по списък, който представям.

         Ще представя писмени бележки.

 

         Юк. М.: Уважаеми г-н Съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

         Моля да ни присъдите  юрисконсултското възнаграждение в размер на 1042,00 лв.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: