ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 12.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1889 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.В.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Й.П.С. – главен специалист в ОП „Транспорт” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА по иска за обезщетение Община Бургас,  редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля ход на делото да не се дава, тъй като като ответник по административното оспорване е конституирано лице, което е актосъставител в хода на развило се административнонаказателно производство. Според доказателствата в административната преписка принудителната административна мярка е била наложена от С. Д.Н. – младши специалист в дирекция УКОРС при Община Бургас.

 

СЪДЪТ намира възражението на процесуалния представител на Й.П.С. за основателно. В случая е конституирано лице в качеството на ответник по административното оспорване, което не е наложило принудителната административна мярка и затова не е надлежен ответник. Като такъв следва да бъде конституирано лицето С. Д.Н. – младши специалист в дирекция УКОРС при Община Бургас.

По тези съображения съдът намира, че ход на делото не следва да се дава, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАЛИЧАВА като ответник по оспорването на принудителната административна мярка Й.П.С. – главен специалист в ОП „Транспорт” при Община Бургас.

КОНСТИТУИРА в качеството на ответника С. Д.Н. – младши специалист в дирекция УКОРС при Община Бургас, която да бъде призована за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2014 г. от 11:40 часа, за която дата да се призове ответникът С. Д.Н. – младши специалист в дирекция УКОРС при Община Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: