ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На седемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1883 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Б.Б., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия – гр.София, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото съдът съобрази, че не всички заинтересовани в производството страни са конституирани и призовани за насроченото съдебно заседание. Това налага ход на делото да не бъде даден и да бъдат конституирани като заинтересовани страни в производството Първи състав на Териториална експертна лекарска комисия към „УМБАЛ Бургас“ АД – гр. Бургас, ТП на НОИ – гр. Бургас, Агенция за хора с увреждания – гр. София и РД „Социално подпомагане” – гр. Бургас.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в производството Първи състав на Териториална експертна лекарска комисия към „УМБАЛ Бургас“ АД – гр. Бургас, ТП на НОИ – гр. Бургас, Агенция за хора с увреждания – гр.София и РД „Социално подпомагане” – гр. Бургас.

Препис от жалбата да се връчи на новоконституираните заинтересовани страни в производството, които в 14-дневен срок от получаването могат да представят писмен отговор и да посочат доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.10.2018 г. от 14:10 часа, за която дата и час жалбоподателят и ответникът са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват новоконституираните заинтересовани страни.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: