ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1874 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя Г.Н.Г., редовно уведомен, се явява лично. 

За ответника - началник на Областен отдел/ОО/ „Автомобилна администрация“/АА/, Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата и уточнението към нея на Г.Н.Г. *** против отказа от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Бургас да му издаде удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: поддържам жалбата и уточнението към нея. Представям надлежно заверени копия от удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил № 000401; решение № 1145/08.06.2018 г. на Административен съд Бургас; свидетелство за съдимост от Районен съд Несебър; удостоверение за психологическа годност № 499444/01.08.2018 г.; СУМПС № 281483360 и удостоверение от сектор „Пътна полиция“, ОД МВР Бургас от 11.07.2018 г. Когато отидох на място, за да си подам документите, ги уведомих, че имам дело с КАТ, като книжката ми е отнета неправомерно и аз няма как да я представя в оригинал. Отказаха да ми приемат документите, като не ми бе казано, че трябва да подам заявление и аз не съм подавал. Документите не ми бяха приети, защото съдебното решение, с което бе отменена заповедта, с която ми бе отнето СУМПС, не беше влязло в сила, течеше 14-дневния срок по обжалване на същото, като това попречи документите да бъдат приети в срок до 30.06.2018 г. Ходих и в КАТ тогава, даже подходих целесъобразно и обясних, че книжката ми трябва пред ДАИ, за да ми бъде издадено удостоверението, но от там ми казаха, че преди това трябва да изтече обжалваемия срок. След като решението влезе в сила отидох отново до КАТ и те ми върнаха книжката. Върнах се в ДАИ и наново подадох документи, като никой не ми е казал, че трябва да подам заявление. Приеха ми документите и ми казаха, че трябва да отида на изпит. Аз си имам положен изпит. Защо ми се налага отново да отида на изпит? Неправомерно не ми бе издадено удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил, за да могат ДАИ да приберат пари от тези изпити, защото те са платени. Удостоверението ми е нужно, аз си изкарвам с това хляба. Без него ме лишават от правото ми да работя. От семейството ми никой не работи и само аз вкарвам пари в семейния бюджет. Искам само да вметна, че началникът на Областен отдел/ОО/ „Автомобилна администрация“/АА/ Бургас не зачита Административен съд  Бургас, защото аз му представих съдебното решение, което да докаже, че книжката ще ми бъда върната. Въпреки това не ми издадоха удостоверение с една цел, а именно да вземат парични средства от изпитите.

Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с уточнението към жалбата, със становището на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“, Бургас и с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаеми административен съдия, пледирам съдът да реши в моя полза, имайки предвид представените доказателства,  че аз съм постъпил като гражданин и водач на МПС. Моля да ми бъде издадено удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“, Бургас. Същото неправомерно ми е отказано, имайки предвид какви документи съм представил.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: