ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.04.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети април                                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1871 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,48 часа се явиха:

За жалбоподателя УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директора на РЗОК - Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Й., с представено по делото пълномощно.

Не се явяват вещите лица д-р Д.Х.В. и д-р Д.П..

Съдът докладва постъпило заключение по допуснатата комплексна съдебно-медицинска експертиза с вх. № 4505/19.04.2018 г., което не е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. К.: Няма да представям доказателства в днешно съдебно заседание. Не правя възражение да се изслуша експертизата в днешното съдебно заседание. Искам само да отбележа, че при прочита на заключението установихме, че не е отговорено на въпросите на ответника.

 

Юк. Й.: Няма да представям доказателства в днешно съдебно заседание. Правя възражение относно това да бъде изслушана  експертизата в днешното съдебно заседание. След прочит на представеното заключение установихме, че липсват отговори на поставените от нас въпроси. Моля да уведомите вещите лица да отговорят на същите.

 

Съдът като взе предвид, че няма да се представят доказателства в днешно съдебно заседание и че вещите лица по допуснатата комплекса съдебно-медицинска експертиза не са отговорили в цялост на поставените от страните въпроси, намира, че ход на делото не следва да се дава, поради  което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не дава ход на делото.

 

Да се уведомят вещите лица да отговорят и на поставените от ответника въпроси, като се посочи изрично, че заключението им по допуснатата комплекса съдебно-медицинска експертиза, в цялост, следва да бъде представено най-късно в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание.

Да се уведомят вещите лица за датата на следващото съдебно заседание.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2018 г. от  11,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11,52 часа.

 

 

            СЕКРЕТАР:                                       съдия: