ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети ноември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1868 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,25 часа се явиха:

         Жалбоподателят С.М.А. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

         За ответника – кмет на Община Приморско - редовно призован, представител не се явява.

Явяват се свидетелите Т. Д. К. и Й. Г. В..

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на С.А. против Заповед № 824/02.09.2015 г. на кмета на Община Приморско.

 

Съдът счита, че следва да установи допустимостта на жалбата посредством разпит на свидетелите, присъстващи в настоящото производство.

 

СЪДЪТ ОТВЕДЕ от залата свидетелят, който се представи като Й.В..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелката Т.К., както следва:

 

Т. Д. К. на ** години, куриер към  Община Приморско, със средно образование, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

 

Свидетелката обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към свидетелката: Г-жо К., спомняте ли си случая, при който през септември 2015 г. следваше да уведомите Вашата съгражданка С.А. за издаването на Заповед № 824 от 02.09.2015 г. на кмета на общината?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  Спомням си: Непосредствено след издаването на заповедта отидох да връча заповедта и обявлението на С.А., което е от 02.09.2015 г. Г-жа А.  отказа да го приеме под предлог, че ще обжалва. Тя ми заяви, че знае за какво става дума и не желае да приеме документите, които й занесох. Аз бях заедно с колежката В., която беше свидетел на този отказ.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Съставихте ли някакъв текст върху обявлението, което представихте на жалбоподателя?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Да, съставихме такъв текст. В него удостоверихме, че г-жа А. отказва да получи това, което й носим.

 

Съдът няма повече въпроси към свидетелката.

 

Свидетелката бе освободена и напусна съдебната зала.

 

В залата влезе вторият свидетел.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелката, както следва:

 

Й. Г. В. ***, със средно образование, неосъждана. Предупредена за отговорността по чл. 290 от НК.

Свидетелката обещава да говори истината.

 

СЪДЪТ: Спомняте ли си случая, при който през септември 2015 г. следваше заедно с колегата К. да уведомите Вашата съгражданка С.А. за издаването на Заповед № 824 от 02.09.2015 г. на кмета на общината?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Да, бях на тротоара и чух всичко. К. даде призовката на А., която отказа да я получи. Тя дори не  пожела да я вземе, да прочете за какво става въпрос, а каза, че ще обжалва и че няма нищо да разпише. Оформихме протокол върху обявлението. Това е протоколът, който е в делото на л. 26.

 

Предвид установените обстоятелства, съдът счита, че жалбата срещу Заповед № 824/02.09.2015 г. на кмета на Община Приморско е недопустима, защото е просрочена.

Жалбоподателят А. е била надлежно уведомена за издадения административен акт, като й е направен опит за връчване на акта  и обявление за издаването му с № 94-00-3664 от 03.09.2015 г. /л. 26 от делото/.

Жалбоподателят А. е отказала да получи заповедта, като този отказ е бил надлежно оформен от служителите, които са се опитали да връчат заповедта на кмета на общината.

В настоящото съдебно заседание, са разпитани и двамата служители – К. и В., които по недвусмислен начин потвърждават отразеното в тях върху обявлението за връчване на заповедта, а именно, че жалбоподателят С.М.А. е била известена за издадената Заповед № 824/02.09.2015 г. на кмета на Община Приморско, но е отказала да я получи, с изричното изявление от нейна стана, че знае нейното съдържание и ще обжалва.

Опитът за уведомяване на жалбоподателя е бил на 05.09.2015 г.          Законоустановеният акт за обжалване на Заповед № 824/02.09.2015 г. е изтекъл на 29.09.2015 г. Жалбата е подадена на 15.07.2016 г., много след изтичането на крайния срок за обжалване на акта.

По изложените съображения, на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, против Заповед № 824/02.09.2015 г. на кмета на Община Приморско.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1868/2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от получаването му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: