Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   2025                /09.11.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на единадесети октомври , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                          ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М. В., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1865/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът А.Н.И. ***, чрез адвокат К. Стоянов К.,*** (партер) е оспорил решение № 829/18.06.2018г. постановено по АНД № 736/2018г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-006142/15.01.2018г. на началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл. 6, т.1 от ЗДвП на основание чл. 183, ал.3, т.5,предл.1 от ЗДвП е наложена глоба в размерна 30 лв.; за нарушение на чл. 150а, ал.1, на основание чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв. и за нарушение на чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП на основание  чл.183, ал.1, т.1 предл.3 от същия закон е наложена глоба в размерна 10 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че оспореното решение е правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Според обжалваното решение наказателното постановление е законосъобразно. Не са допуснати съществени нарушения на процедурата. Установени са всички факти, които изпълват състава на всяко от трите административни нарушения от обективна и от субективна страна. Районният съд е обсъдил възраженията на касатора относно авторството на деянията и е направил извод, че именно А.И. е лицето, което е управлявало автомобила в посочения в наказателното постановление ден и час.

Отговорността на касатора е ангажирана за това, че на 13.10.2017г., около 22:25ч. в гр. Бургас управлява лек автомобил „Мерцедес Ванео” с рег.№ А8558МХ, като извършва маневра завиване на ляво от ул. „Струга“, по която се движи към ул. „Ванче Михайлов“, като при тази маневра не спазва пътен знак Г-1 и пътна маркировка М-2. Освен това водачът не е представил свидетелство за управление на МПС, тъй като същото е било отнето на 26.07.2017г. на основание чл.171, т.1, б.б от ЗДвП и на последно място водачът не е представил свидетелство за регистрация на МПС - част втора в момента на проверката. За тези три нарушения са му наложени три наказания глоба в различни размери, съобразно съответната санкционна норма.

Касаторът твърди, че неправилно е ангажирана отговорността му за нарушения на ЗДвП, защото на посочената дата и час автомобилът е бил управляван от друго лице, а той е имал качеството само на пътник.

Настоящият съдебен състав счита, че обжалваното решение е правилно. По делото няма данни, които да разколебаят обвинението, че именно И. е лицето управлявало автомобила на 13.10.2017г. в 22:25ч. Освен твърдението на самия касатор, свидетелката Х.Б.Х.твърди, че автомобилът е бил управляван от Д.И.. В показанията на тази свидетелка обаче има съществено разминаване за факт, който на пръв поглед няма пряко отношение към извършените нарушения, но ясно сочи, че свидетелката променя версията си.

На 13.10.2017г. Х.Х.е дала сведение, според което към 20:00ч. тя, А. и Д. си тръгнали от заведение с кола – Мерцедес, собственост на А., която се управлявала от Д.. След като спрели в кв. „Братя Миладинови“, Д. отишла до някаква нейна приятелка и тогава дошла полицията и извършила проверка. В показанията, дадени от същата свидетелка в съдебно заседание на 17.04.2018г. Х. отново е заявила, че автомобилът е управляван от Д., но по пътя А. и Д. се скарали и когато спрели, Д. хвърлила ключовете и заминала. А. решил да изпрати Х. и след като изминали около 50 метра от колата ги спряла полицията.

Очевидно във версиите на свидетелката Х. има различия, които допълнително разколебават тяхната достоверност. Същевременно от останалите доказателства, събрани по делото се установява, че служителите на МВР извършили проверката са проследили автомобила от ул. „Струга“, когато е направил забранената маневра, до мястото, в ж.к. „Братя Миладинови“, където автомобилът е спрял. Служителите са възприели не само всички действия на водача, докато автомобилът е бил в движение, но са възприели и факта кое лице е излязло от колата след спирането й от страната на водача. Нещо повече – органите на МВР въобще не са възприемали в колата да е имало трето лице, освен водачът А.И. и свидетелката Х.. Тези установени по делото факти са обсъдени от районния съд в решението. Съдът е дал вяра на показанията на служителите на МВР, изложил е подробни мотиви за това, а настоящия съдебен състав напълно подкрепя тези мотиви.

Вярно е, че по делото е разпитана и Д.И., която също твърди, че е управлявала автомобила, но нейните показания следва да се третират през призмата на факта, че към този момент по собствените й думи Д.И. е живяла на съпружески начала с А.И. и е била бременна от него.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 829/18.06.2018г.постановено по АНД № 736/2018г. по описа на Районен съд Бургас

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: