ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1864 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:39 часа се явиха:

 

За подателя на протеста Районна прокуратура – гр. Царево, редовно призована, се явява прокурор Стоянова от Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево, редовно призован,  се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Я., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста.

Да се приеме административната преписка като доказателство по делото.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо председател, оспорвам протеста като неоснователен. В тази връзка представям подробно становище по протеста.

Моля да бъде приета представената преписка по атакувания административен акт. Нямам други доказателствени искания.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста по мотивите, изложени в него и моля да го уважите.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решението, с което да отхвърлите протеста като неоснователен, като подробни доводи съм изложил в становище, което Ви представих и които поддържам.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: