ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети януари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1861 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно уведомен, се представлява от адв. И., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – С.Д.Н.- специалист отдел „УКОРС” при Община Бургас, редовно уведомена, не се явява. За нея се явява юк. Д. с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юк. Д. с представено пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

Не се явява вещото лице С.Ж.И..

 

По хода на делото:

 

адвокат И.: По хода на делото предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх. № 293/13.01.2017 г. от вещото лице И., в която същият е заявил, че поради възникнали служебни и лични ангажименти не е бил в състояние да изготви допуснатата експертизата, като е формулирано искане за предоставяне на допълнителен срок, в който срок експертизата да бъде изготвена.

 

адвокат И.: Предоставям на съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предвид депозираната молба моля съда да предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза. Ако позволи съда имам допълнителна задача към вещото лице. Моля вещото лице И. да измери колко е дължината на една плочка от този тротоар. Това е от съществено значение за определяне точното място на автомобила, тъй като местонахождението му е съставлявало пречка. Освен, че е спрян на кръстовище, автомобилът е представлявал пречка за преминаващите пешеходци и автомобили при навлизане в кръстовището.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Процесуално право на всяка от страните е да се позовава на доказателства и да иска от съда те да бъдат събрани. По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза е внесен депозит, с оглед на което считам, че следва да се даде възможност на вещото лице да я изготви.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и като намира молбата за основателна

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Предоставя допълнителен срок на вещото лице да изготви и представи по делото заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.02.2017 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: