ПРОТОКОЛ

Година 2015,21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи януари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ Е.А

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.а

Административно дело номер 1854 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

       ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Е. с представено пълномощно, находящо се на лист 550 от делото (том ІІ).

       ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 551 от делото (том ІІ).

       Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал молба да му бъде предоставена възможност да извърши експертизата, респективно, за отлагане на делото.

       Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

      ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

      По хода на делото съдът

О П Р Е Д Е Л И:
         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

       Адв.Е.: Предвид неизготвената съдебно-счетоводна експертиза, моля да се предостави възможност на вещото лице да изготви същата.

       В залата се намира допуснатият до разпит свидетел – майка на жалбоподателя Д.М., която моля да разпитаме в днешно съдебно заседание.

                Представили сме молба с приложен нов адрес и с внесена държавна такса за издаване на съдебно удостоверение и в следващото съдебно заседание ще представим доказателства.

                Юрисконсулт М.: Да се даде възможност на вещото лице да извърши експертизата.

                По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

                ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да извърши съдебно-счетоводната експертиза.

                ДОПУСКА до разпит явилия се свидетел, на кого снема самоличността, както следва:

                Е.В. Д.А – М. - 57г., българска гражданка, семейна, неосъждана, майка на жалбоподателя Д.М., предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

                Разпит на свидетелката Д.А-М.:

                Майка съм на жалбоподателя Д.М.. Желая да свидетелствам

                Въпрос на адв.Е.: Знаете ли през коя година синът Ви е бил студент редовно обучение?

                   Свидетелката Д.А-М.: Синът ми завърши редовно обучение през 2009г. в Бургаския свободен университет и магистратура редовно обучение през 2011г. в Минно-геоложкия университет в гр.София.

                Въпрос на адв.Е.: Кой поемаше издръжката му до неговото завършване, освен разходите за обучението, имаше ли други разходи?

                Свидетелката Д.А-М.: Все още синът ми живее при нас и аз съм поела изцяло издръжката му.

                   Въпрос на адв.Е.: Вие какво работите и какви доходи имате?

                   Свидетелката Д.А-М.: От месец януари 1972г. съм лекар в гр.Камено, а от месец юни 2000г. до настоящия момент съм лекар в гр.Бургас. Доходите ни са достатъчно за човек с престижна професия като моята и мога да си позволя да издържам детето си.

                   Направила съм си извлечение за приходите и разходите през годините. Това, което е направено от данъчните органи като извлечение по моите годишни данъчни декларации съвсем не отговаря на това, което е подадено. Има разминаване на данните.

                   За 2006г. общо приходите ми са 16 737лв; за 2007г. – 17 723лв; за 2008г. - 17 214лв; за 2009г. – 18 319лв; за 2010г. – 21 163лв. Това съм направила като извлечение за приходите ми за периода 2006г. – 2010г.

                  Разходите през същия период са: за 2006г. – 15 479лв; за 2007г. – 14 266лв; за 2008г.- 9 062лв; за 2009г.- 8 842лв; за 2010г. – 8 725лв.

                   Въпрос на адв.Е.: Имате ли представа, колко според Вас е месечната издръжка на сина Ви?

                Свидетелката Д.А-М.: Правила съм си такава сметка и по направеното искане от НАП към мен като задължено лице да дам декларация, с която да декларирам какви са месечните приходи, които съм давала на сина си. Подала съм такава за 2012г., 2013г. и 2014г. и потвърждавам данните в тази декларация.

                   Въпрос на адв.Е.: Получавала ли сте Вие или някой друг от семейството Ви дарение или наследство?

                   Свидетелката Д.А-М.: Получих дарение от моя баща В. Д. М. през месец януари 2009г., 10 000 лева, които лично да предам на моя син. Това е отразено във всички документи и е подадено копие с документите, които искаха данъчните.

                   Въпрос на адв.Е.: Имате ли други странични доходи?

                   Свидетелката Д.А-М.: Не. Аз съм лекар и моите доходи са от практикуването на моята професия.

                   Въпрос на адв.Е.: Знаете ли за закупен от Вашия син недвижим имот и откъде е взел средства?

                   Свидетелката Д.А-М.: Средствата са от дарения от моя родител и неговия баща, и майката на моя съпруг, която почина през 2006г. Тази жена всичко правеше за своите внуци.

                   Адв.Е.: Нямам повече въпроси.

                   Въпрос на юрисконсулт М.: Колко пари сте дали за апартамента на сина Ви?

                   Свидетелката Д.А-М.: Това е описано в документите. Сумата, която аз и моето семейство сме дали на сина ни е посочена в документите и потвърждавам това, което съм посочила.

                   Въпрос на юрисконсулт М.: За периода 2007г.-2010г. да сте давали по-големи суми на сина си? В предходно съдебно заседание съпругът Ви каза, че изцяло издържате сина Ви. По-големи суми давали ли сте му?

                   Свидетелката Д.А-М.: Всичко, което съм давала, съм описала подробно в документите, които са ми поискали от НАП и съм озадачена и възмутена защо тези мои данни не се вземат под внимание.

                   Въпрос на юрисконсулт М.: Има ли регистрирана фирма на името на сина Ви?

                   Свидетелката Д.А-М.: Да, има регистрирана фирма.

                   Въпрос на юрисконсулт М.: Знаете ли с какво се занимава тази фирма?

                   Свидетелката Д.А-М.: Моят син е геодезист и съответно фирмата му е с проектантска дейност, което е по регистрация на фирмата.

                   Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

                По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

                   НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

                   ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.04.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

               Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

         СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: