ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,12.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети ноември                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ Е.А

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.а

Административно дело номер 1854 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.М., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Е., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Е.: Няма процесуални пречки за даване ход на делото.

Юрисконсулт М.: Нямам възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Е.: Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания, включително и доказателствените искания свързани с разпита на родителите на жалбоподателя, като в днешно съдебно заседание водим бащата на жалбоподателя и моля да бъде разпитан. Желая и двамата родители на доверителя ми да бъдат разпитани преди извършване на експертизата.

         Подготвил съм писмена молба, която представям с препис за ответната, за извършване на експертиза. В нея съм изтъкнал мотиви защо искам този период да бъде изследван.

         Нямам други искания по доказателствата, с изключение искането ми за издаване на съдебно удостоверение, което да ми послужи пред Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас за предоставяне на документи свързани относно собствеността върху лек автомобил малка „Опел” модел „ Зафира” с  ДК№ *** от „Аксес трейд” ООД на бащата Д. М.. Твърди се, че този автомобил е придобит от жалбоподателя, а ние твърдим, че няма такова придобиване.

 

Юрисконсулт М.: Оспорваме жалбата. Нямам възражения относно искането за извършване на съдебно-икономическа експертиза.  Възразявам на основание чл.164, ал.2 от ГПК относно искането за разпит на свидетели, които са посочени в жалбата, тъй като става въпрос за заем над 5 хиляди лева между роднини по права линия.

 

         Адв.Е.: Става въпрос за издръжка от родители към син в какво се е състояла. В жалбата сме изложили мотиви и сме представили и доказателства, че жалбоподателят до 2012г. е бил студент редовно обучение и е бил издържан от родителите си. Това е доказателство, за това, че са го издържали.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

         ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от адв.Е. с представената по делото молба с препис за ответната страна.

         Експертизата да се извърши от вещото лице В.М. след внасяне на депозит в размер на 300 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение, което да послужи пред „Пътна полиция” при ОД на МВР-гр.Бургас, по силата на което същата да представи намиращите се в нея доказателства за прехвърляне собствеността на лек автомобил малка „Опел” модел „ Зафира” с  ДК№ ****от „Аксес трейд” ООД на бащата Д. М., след представяне на доказателство за внесена държавна такса за издаване на същото.

 

         ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на Е.М. при режим на довеждане от жалбопозателя в следващото съдебно заседание.

        

         ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема, както следва: 

 

         Д.  Д. М. - 59г, български гражданин, неосъждан, семеен, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

 

         Разпит на свидетеля М.: Баща съм на жалбоподателя  Д.Д.М.. Желая да свидетелствам.

 

         ВЪПРОС на адв.Е.: Знаете ли до коя година синът Ви е бил редовен студент?

         Свидетелят М.: До 2011г. синът ми беше студент редовно обучение.

         ВЪПРОС на адв.Е.: За този период, знаехте ли къде учи?

         Свидетелят М.: Завършил е в Бургаския свободен университет, платена форма на обучение, специалността беше компютърни схеми и технологии, бакалавър. А също така и в Минно-геоложкия институт в гр.София, магистратура, инженер по газофикация и промишленост на сгради и съоръжения. Мисля, че плащахме и там някаква такса, но и двете форми на обучение бяха редовни.

         ВЪПРОС на адв.Е.: Бихте ли казали кой поемаше издръжката му, като храна, квартира, облекло.

         Свидетелят М.: Ние си го издържахме. Аз и съпругата ми го издържахме в този период с всичките му разходи, включително и осигурявахме храна, спане. Той живее при нас и продължава да живее при нас. Осигурявахме му дневни разходи, включително и луксозни вещи, включително и кола. Още като ученик той имаше автомобил. Това е начинът ми на разбиране за издръжка на детето. Майка му е доктор.

Ние се озадачихме от това, че инспекторите от НАП проверяват такива работи.

         ВЪПРОС на адв.Е.: Знаете ли дали синът Ви е придобивал недвижими имоти?

         Свидетелят М.: Знам естествено. Той навремето още като студент купи едно место – земя, за което ние му дадохме парите. После се включи в кооперация, свекървата на сестра ми беше собственик на поземления имот, върху който е построена кооперацията. Изпълнител на строителството на кооперацията беше племенника ми. Аз съм участвал в проектирането, помагал съм с личен труд, защото съм проектант. Синът ми, поради това, че когато кооперацията започна да се строи, самите собственици образуваха фирма и той участваше като специалист инженер-консултант.

         Казвам това, защото всички проблеми и причината да бъда тук и това дело да се разглежда в съда е заради тази кооперация, защото сме купили апартамент в нея. Тази кооперация е на ъгъла на „Краснодар”. Още от 90-те години, когато се започна да се строи в Бургас, оттогава се знае, че там се строи и там имат апартаменти моите племенници, сина ми, сестра ми, роднините, които имам в Бургас, всички имат там жилище и магазините отдолу са техни. Този апартамент се оказа, че след като сме дали пари на нашия син да се включи в тази кооперация на негово име, значи ние не сме му дали пари, а той  ги е откраднал. Още баба му казваше, че този апартамент ще е на Д..

Направиха му ревизия, защото ревизираха фирмата, която има.

ВЪПРОС на адв.Е.: Бихте ли казали Вие откъде имате пари, за да купувате апартамент на сина си?

Свидетелят М.: Аз съм инженер геодезист. Жена ми е доктор. От 1981г. спестяваме. Аз съм от Бургас и имам жилище в Бургас. Отидохме в Камено и живеем в Камено. Оттогава съм началник отдел „ТСУ”, в момента съм директор на „ТСУ”. Тридесет години работя на едно и също място. От 1982г. съм в списъка на вещите лица в съдилищата. Получаваме заплати немалки. До 2000г. имах фирма „Геохим”. По всички знакови дела по реституцията в Созопол, Несебър, Бургас, аз съм бил вещо лице и съм участвал в експертизите. Това са доходи извън заплатата. Тези доходи са документирани, вече не си спомням какво беше. Но освен заплатата, която беше от общината, тук, от експертизи в съда вземах още една заплата допълнително.

Участвал съм в събирателно дружество. Аз един от основателите, но съм държавен служител от 2000г. и нямам право да бъда във фирма. Непрекъснато се занимавам с проектиране. Синът ми е геодезист също и той работи откакто е завършил техникума, все с мен го водя да мерим.

ВЪПРОС на адв.Е.: Получавали ли сте наследства?

Свидетелят М.: Имаме реституирани имоти до „Славянка”. Получавал съм доходи от имоти. Продадохме една част от имотите през 1996-97г. По принцип не съм от тези дето продават, а от тези дето купуват. Продадохме една нива, на това място в момента продават яхти.

В момента продължавам да работя в общината. Имаме доходи.

ВЪПРОС на адв.Е.: Можете ли да направите сметка какви пари сте предоставили на сина си от негово пълнолетие насам?

Свидетелят М.: В хода на ревизията и в хода на проверките, които правиха, се разрових по сметките в ДСК и Пощенска  банка и се оказа, че за апартамента сме дали около 60 и няколко хиляди лева. Теглил съм ги от сметките си, които имам. Сумата е някъде около 62-63 хиляди лева, да си плати този апартамент.

През този период съм теглил и други средства. Давал съм в брой за издръжка. Не съм му ги давал с разписки, както ги искат данъчните инспектори. Те държаха за средствата, които съм давал да имам някаква разписка. Не мисля, че е нормално, когато родител дава на детето си пари, да му иска разписка затова. Жена ми е от гр.Гоце Делчев. Нейните родители продадоха някаква къща и ниви и предоставиха някакви средства за този период. Дядото дори е още жив и се притеснил, когато са го питали защо е дал пари на внуците си. По принцип семейството ни не е такова и  не сме водили отделна отчетност.

Адв.Е.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт М.: Кой купи апартамента в гр.Бургас.

Свидетелят М.: Ние го платихме. По принцип парите, които са този апартамент, ги дадохме аз и жена ми. Не са от негови доходи, от негова фирма, която има в момента, има счетоводство.

Юрисконсулт М.: Месечната издръжка според Вас колко е за сина Ви за ревизирания период 2007-09г.? Размерът на месечната издръжка, която давахте на сина си?

Свидетелят М.: Никога не съм бил със съзнанието, че съм беден. Скромно сме живеели, давахме му, но не съм водил някаква отчетност. Давал съм му толкова, колкото са му необходими.

Юрисконсулт М.: Вие и съпругата Ви давали ли сте крупни суми на сина Ви наведнъж?

Свидетелят М.: Давал съм само, когато трябваше да купи този апартамент. Той не е имал такива големи харчове.

Юрисконсулт М.: Някакви други суми, от дарения да е разполагал, знаете ли?

Свидетелят М.: Дядо му му остави някаква сума около десетина хиляди лева беше. Даже парите, които му е оставила баба му, не са директно за него, тя ги даваше на нас и ние му ги давахме. Майка му ги пазеше.

Юрисконсулт М.: Нямам други въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.01.2015г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: