ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1851 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Е.Т., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, представя пълномощно

За ответника началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против писмо № 251000-10309/10.05.2017 на началник „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, с което по повод заявление на жалбоподателя е посочено, че преписката, ведно с приложените към нея документи, отнасящи се до първоначалната регистрация на моторно превозно средство „ИВЕКО 35.12“, собственост на жалбоподателя, е изпратена на отдел „Криминална полиция“ при ОД МВР Бургас и към настоящият момент по случая има образувано досъдебно производство № 434 ЗМ-1022/2016г. по описа на Второ районно управление на МВР.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, поддържам и направеното с нея доказателствено искане, а именно административният орган да мотивира отказа си, като с оглед факта, че това не е направено и към днешна дата, тъй като жалбата е подадена чрез административният орган, ако е възнамерявал нещо да направи, е следвало да го направи.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Представям списък по чл. 80 от ГПК за разноски.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, а именно: писмо рег.№ 434р-8660/15.06.2017г. на началника на ІІ РУ МВР; писмо рег.№ 251000-11135/25.05.2017г. на впд Началник сектор „ПП“ ОДМВР Бургас; заявление УРИ 251000-11135/12.05.2017г.; писмо рег.№ 251000-10309/10.05.2017г. на впд началник сектор ПП ОДМВР Бургас; заявление УРИ 251000-10309/02.05.2017г.; докладна записка рег. № 769 р-4492/10.05.2017г. от гл.инспектор Л.П.; докладна записка рег.№ 765р-2932/17.03.2016г. от гл.инспектор И.И..

 

Съдът счита, че по делото следва да се съберат данни за посоченото в обжалваното писмо досъдебно производство, а именно следва да се посочи срещу кое лице се води това разследване, за какво престъпление и до какъв етап е стигнало производството, тъй като съдът само по посочване на номера на досъдебното производство не може да направи извод, доколко данните по него са относими към настоящия спор. Освен това по преписката не става категорично ясно за причината, поради която е образувано това досъдебно производство - каква е връзката му с желанието на жалбоподателя да бъде извършена регистрация на посоченото МПС.

Освен това, съдът следва да задължи ответника да завери всички доказателства, представени в административната преписка, както и да посочи дали има докладна записка № рег. № 769 р-4492/10.05.2017г. и докладна записка № .№ 765р-2932/17.03.2016г., които да са подписани от неговия автор, тъй като по делото е представена докладна записка, но тя не е подписана от този, който се сочи за автор.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на Второ районно управление при ОД МВР Бургас да посочи по отношение на досъдебно производство № 434 ЗМ-1022/2016г. срещу кое лице се води, за какво престъпление и на какъв етап е самото производство, какво отношение има това досъдебно производство към първоначалната регистрация на моторно превозно средство „Ивеко 35.12“ с рама № ZCFC3580002102943, собственост на К.Е.Т..

ЗАДЪЛЖАВА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, в 7-дневен срок, да завери представената административна преписка и да представи докладни записки № рег. № 769 р-4492/10.05.2017г. и докладна записка № .№ 765р-2932/17.03.2016г., намиращи се на л.10 и л.11 от делото, освен в заверен вид и с подпис на техния издател.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.01.2018г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение до началника на Второ районно управление ОД МВР и до началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: