ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1851 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „СИЙ МАРК М” ЕООД, със законен представител Д.М., редовно уведомен,  явява се представител адв.Н. - надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен,  се представлява ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Не се явява свидетеля П.Х.- редовно и своевременно призован.

Не се  явява свидетеля И.Г.К.- нередовно призован, за същия липсват данни от полицейските органи относно връчването на призовката.

АДВ.Н. - Да се даде ход на делото.

Ю.К.М..- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Н.- В днешното съдебно заседание водим свидетеля Л.К., който молим да бъде разпитан.

Съдът допуска до разпит водения свидетел, на когото снема самоличност, както следва:

Л.Й.К.- Роден на *** година,  българин, български гражданин, неосъждан,  ЕГН **********, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден  за накаателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът пристъпи  към разит на свидетеля К..

Въпрос на адв.Н.-С какво се занимавате и какво работите?

Свидетелят К.-Съдружник съм в търговско дружество,  както и на трудов договор в друго търговско дружество за внос  на замразена риба и рибни  продукти.

Въпрос на адв.Н.- Извършвали  ли сте услуги по доставки на замразена риба на „Гарантстрой” и „Велба груп” и кога?

Свидетелят К.-Дружествето е Сий лайн М” ООД, на търговски договор съм към „Фишуей” ООД. Извършвал съм услуги по посредничество  и договаряне на стока, което съм го вършил като услуга относно дружествата „Гарантстрой” ЕООД и „Велба груп” ООД. Конкретните собственици на тези фирми не знам, аз нямам  техни контакти, помоли ме Д.М., който е мой бивш съдружник, той ме помоли да сътруднича или да посреднича при закупуване,  безплатно без възнаграждение, при реализиране  и при договоряне и осъществяване на търговска сделка, по отношение на доставки от чужбина на замразена  риба, с реализирация не се занимавам. Намиране на доставчици, кореспонденция и договоряне на доставка на замразения  продукт.Пазарът  е много труден в момента  и малките фирми трудно оцеляват, ние като малка фирма не можем да се борим, няма как да осигуряваме голям оборот на стоки, след като нямаме  финансова  възможност  да ги купим.Тези доставчици не са конкретно мои, тъй като и други фирми закупуват стока от тях.Нещата опират да заявяване на количества, облагата ми е,  че аз държа на името си и като договарям като физическо лице по този начин аз увеличавам оборота  и количествата стока които се водят на мое име при доставчиците.Аз постигам  така по-добра цена, тъй като на практика съм заявил  по-големи количества и затова аз контактувам с тях.Това  са международни  фирми.Аз съм получил контактите  на фирмите „Гарантстрой”  и „Велба груп” от него- от Д.М..”Сий лайн” има комисионен договор със „Сий марк” и предполагам, че част от тази стока, възможно е да сме купували от „Сий марк”, в изпълнение на договора, който ние имаме.

АДВ.Н.- По отношение  на тези доставки, каква е търговската практика на доставките от чужбина?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Сега на пазара, както ние работим, заплащането е сто процента преди товарене, плаща се предварително стоката  и тогава се натоварва.Няма как да бъде просрочено плащането във времето.Възможно е други фирми да имат други  договорни отношения, но по отношение на мен плащането е авансово, по фактурата, представена от доставчика.

АДВ.Н.- Вие лично присъствахте  ли  на получаване на стоката и имаше ли представители  на тези  фирми?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Аз не съм приствал на всички,  на всяко получаване на стока, присътвал  съм на може би една  или две доставки.Там си е имало представител на получателя и един път имаше  представител на НАП.Моята рабата е свършена преди това.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.-Бихте ли обяснили връзката между „Сий марк” и „Сий лайн”?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Това е търговско отношение, личностно се познаваме  със  собственика на дружеството „Сий марк”. Преди това сме били  съдружници в друго  юридическо  лице, а към настоящия момент между двете  дружества има комисионен  договор.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Бихте ли обяснили  в какво се изразяват  така наречените  „услуги”?

СВИДЕТЕЛЯТ К.-Услугата е по договаряне на стоката, натоварване и подаване на информация към доставчкици,  получаване.Аз съм присъствал  само веднаж, но не съм получател на стоката, реално си има получател, който си получава стоката.Между „Сий лайн” и „Сий марк” други взаимоотношения  ние нямаме, а само комисионен договор.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Бихте ли обяснили  в какво  се изразяват вашите  дейности,  как се свързвате с чуждестраните фирми,  как се договоряте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- С чуждестранните фирми  се свързвам чрез  личния ми имейл, като контактувам с техните официални  имейли и съм влизал в конкакт с тях за определени доставки, за да разбера  на какви цени продават дали, ще са изгодни за нас. Контактуването  ми  с тях е по личния ми имейл и ако се налага по телефона.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Налага ли Ви се да пътувате до чужбина и да приемате от там стока?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Не, не ми се е  налагало, ако се не лъжа от 2006 година не съм излила от страната.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.-Фирма „Велба груп” ООД  говори ли Ви нещо?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Колкото „Гарантстрой”.”Велба груп” е била фирма получател, познато ми е името, вероятно съм договарял доставка за тази фирма. Не съм имал отношение с тях, контактите ми са били с Д.М., не директо с фирмите.

ВЪПРОС  НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Вашето име  е посочено като лице за контакт с  фирма „Велба груп”, на стр.№9  от нашето  решение е посочено.

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Възможно е аз да бъда посочен, защото  говорим за фирми, които не се занимават с тази  дейност.Владея английски език  и хората ме познават, за мен е важно  името и  коректността, което донякъде е гарант за тях, клиент  който е надежден и  моят стремеж  през цялото време е да бъде надежден клиент, който изгражда репутация на коректен  човек.Затова моето  име е  посочено,  а не някакви  фирми.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Кои  фирми са Ви търсили за услуги?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Не мога да си спомня имена, даже са ми предлагали работа  фирми от България. Конкретно тези фирми, за които ме питахте, не са ме търсили те. Контактът  ми е бил  е чрез Д.М.,  а не мой.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- По каква причина доставките от чужбина, осъществени  благодарение  на вашите контакти  не са извършвани директо към „Сий марк”, а към друго дружество?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Не бих могъл да отговарям  за „Сий марк”, аз мога да говоря  за „Сий лайн”,  където аз съм работил.Една от причините   е поради финансовите  възможности, тъй като  малките фирми нямат този  капитал  за закупуване  на стоки в голям обем.Предполагам, че  при „Сий марк”   и при тях е така.Аз съм бил съдружник в „Сий лайн”,  тя няма възможност да  поръчва  тези обеми. И затова тя е закупувала от друга фирма, от друг вносител.Налага се да има комисионен договор.По тази логика може да купим и  от друга фирма, вносител на стоки, които са предмет на същата ни дейност.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. –Защо като договаряте лично не  продавате   директно на „Сий марк”?

СВИДЕТЕЛЯТ К.  – Аз обясних, че М. ми сочи фирмата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- Нямам повече въпроси към свидетеля К..

Свидетелят  беше освободен от съдебната зала.

В съдебната зала  беше въведен  от адв. Н. втория допуснат до разпит свидетел.

Съдът пристъпи към снемане  на самоличност на  водения свидетел, както следва:   

Г.В.М.- Роден на *** година,българин, български гражданин, неосъждан,  ЕГН **********, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден   за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.-Работил  ли сте с фирмите „Гарант строй” и „Велба груп”,  в кой период?

СВИДЕТЕЛЯТ М.- Аз имах  пълномощно от началото на 2014 г.  до края на 2015 г.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.- Как станахте пълномощник и  познавате ли управителя на тези фирми?

СВИДЕТЕЛЯТ М.- Фирмите са на мой познат, казва се Николай и той ми предложи да ме направи пълномощник на две негови фирми, тъй като има  задължения по ДДС  и семейни проблеми.Направи ми пълномощно, но кагото ми донесе  пълномощното  аз забелязах, че фирмите не са негови, а на негови подзнати.Николай пътува много из страната и аз съм изпълнявал определени задачи.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.- Кой Ви възлагаше задачите и плащаше ли Ви се?

СВИДЕТЕЛЯТ М.- По телефона ми се възлагаха, даваше  проформа фактури, отивали сме да банката  и сме  правили преводи до Западна  Европа, за риба.Преводи ги пишех до самия адрес и  после  му връщах документите.Той ми  плащаше  на ръка, аз не съм бил на заплата, договор не съм имал.Всичко изглеждаше законно и нормално.

ВЪПРОС НА АДВ.Н. -  Фирма „Сий марк”  познавате ли я?

СВИДЕТЕЛЯТ М.- Да, до „Океански риболов” и беше офиса, давал съм им документи.Сделките си ги сключваше Николай.В документите адресите   се пишеха  на латински език, аз много често бърках адресите  и се налагаше  пак да ги правим, не съм сключвал сделки, аз не съм търсил производители, аз съм бил само пълномощник и съм правил самите преводи.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.-  Вие бил ли  сте пълномощник на други фирми?

СВИДЕТЕЛЯТ М.- Аз с Николай съм имал отношения, аз съм се занимавал  с недвижими имоти, автомобили,  заведения и от там се познаваме с  него. Бил съм пълномощник и  на други фирми  срещу  заплащане, някак си съм спечелил доверие.Аз съм присъствал на разтоварване на риба, това е  едни склад до  магазин „Мосю Бриколаж”,  там имаше няколко комисии и лично съм  се разписвал и съм посрещал рибата, поне три пъти, беше през 2015 година лятото, със сигурност, преди това точно не мога да се сетя.Имаше и друг пълномощник, виждал съм, че има и други пълномощници.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Бихте ли обяснили, дали сте подписвали  други документи, освен тези, които посочихте?

СВИДЕТЕЛЯТ М.-Не,  освен в банката и на посрещането.

ВЪПРОС НА ЮРСКОНСУЛТ М.- Какво се случи, че вече не сте пълномощник?

СВИДЕТЕЛЯТ М.- Кольо го няма, замина за Испания.Подписвал съм документи  и за данъчни проверки, това е което си спомням.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Лицето Л.К. познавате ли го?

СВИДЕТЕЛЯТ М.-Не.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Кольо  е бил в банката с Вас, защо той не е правил преводите?

СВИДЕТЕЛЯТ М. - Защо  той не ги е правил аз не мога да кажа.В началото беше  с мен, защото  аз трябваше да свикна, пишат се адреси, банкови сметки , ако страната не е член на ЕС  се попълва отделна декларация,докато аз свикна  той идваше в началото.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Какво възнаграждение Ви се плащаше?

СВИДЕТЕЛЯТ М.- Ако говорим за пари, 20,30, 50 лева.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- Нямам  повече въпроси към свидетеля.

Свидетелят М.  беше освободен от съдебната зала.

В съдебната зала се явява призования свидетел П.Х..

Съдът снема самоличност на свидетеля, както следва:

П.Х.Х.- Роден на *** година, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН **********,без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговворност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА СЪДА- Познавате ли лицето Н.Н.?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.- Да, познавам го, бях охрана при него, докато бях служител на МВР.Извън работно време охранявах негово заведение в гр.Приморско, до бившето Полицейскоуправление в града.

ВЪПРОС НА СЪДА- През кои години сте работил за него?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.- Спомням си от около 2009 година, месец юни или юли бях в полицията.За времето  от 2006г.-2009 г. съм работил при него.

ВЪПРОС НА СЪДА -  Дружеството „Велба груп” ЕООД  говори ли Ви нещо?

СВИДЕТЕЛЯ Х. - Спомням си, че за „Велба груп” ме разпитваха полицейските служители  в Полицейското управление в гр.Карнобат, нямал съм  никакво отношение  с дружеството „Велба груп” и въобще не знам за какво става дума.Разбрах от полцицейските  служители, че съм бил управител на „Велба груп”, но действително  аз не съм бил.Поддържам тези показания изцяло.

ВЪПРОС НА СЪДА – Получавал  ли сте някакво заплащане?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.-От Николай не съм взел една стотинка, той беше охрана в  почивна станция „Пушкаров“.

ВЪПРОС НА СЪДА- Спомняте ли  си случай да сте ходили при нотариус, да сте упълномощаван?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.-Спомням си един случай.Той ми каза,  че желае да внася коли  от Германия и той ми обясни, че иска да му стана гарант. Беше в един дъждовен ден, той ме закара да се подпиша в гр.Бургас, около сградата на стария съд и аз подписах документи без да  прочета, защото му имах доверие,  като  мислех, че става въпрос за внасяне  на автомобили. Аз с  тези работи си навляках  беля.Ходехме  да подпишем документи за дружеството, не съм участвал в тези работи, не знам къде е адреса на фирмата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Познавате ли Г. М. и Л.К.?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.- Не знам, имаше само едно лице, което си спомням, те го упълномощиха, той беше възрастен човек.Мисля, че беше от  Пещерско.Мисля, че се казваше Данчо, беше възрастен човек, него бяха упълномощили.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.- Нито един документ  ли не сте прочели?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.- Категорично заявявам,  че не съм прочел.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- Нямам повече въпроси.

АДВ.Н.- Към настоящият момент няма да соча други доказателства.Да се изготви експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- Към настоящият момент  няма да соча  други  доказателства.Да се предостави  възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Съдът като констатира, че липсва  информация от ОД на МВР гр.Пловдив, относно наличен актуален адрес на свидетеля И.Г.К. и за това установен ли е свидетеля, счита че следва  да вземе отношение по въпроса за призоваването  му след получаване на исканата информация.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не  е изяснено от фактическа страна  намира, че събирането на доказателсва не следва да бъде приключавано и да се даде възможност на вещото лице да изготви еспертизата, поради което и воден от горното

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 18.01.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице С.А..

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието прикючи в  13:40 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: