ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,28.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и осми януари                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1851 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.П., редовно уведомена, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ С. Н. - главен специалист отдел „Общофункционален контрол” („ОФУК” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” („УКОРС”) при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се явява лично и с юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНАТА по иска за обезщетение ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Нямам искания по доказателствата.

         Юрисконсулт Д.: В предходно съдебно заседание са допуснати до разпит двама свидетели от наша страна, които водим в днешно съдебно заседание.

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се разпитат свидетелите в днешно съдебно заседание.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПИ към разпит на явилите се свидетели, на които снема самоличността, както следва:

 

Й.П.С.***г., българска гражданка, неосъждана, работи в Община Бургас, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

Т.И.К.***г., българска гражданка, неосъждана, работи в Община Бургас, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелката К..

 

Разпит на свидетелката С.:

Юрисконсулт Д.: Моля да кажете на съда каква е Вашата длъжност, от колко години работите и в какво се състои работата Ви?

Свидетелката С.: Работя като главен специалист в дирекция „УКОРС” при Община Бургас вече шест години.

Самата дейност е много обширна. Работя на наказателния паркинг в кабината, от която се наблюдава на видео запис репатрираните коли и в момента съм там на работа. Дните, в които съм на работа в наказателния паркинг, се определят предварително с график.

Юрисконсулт Д.: Моля съдът да предяви на свидетелката снимковия материал приложен по делото.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на страните и на свидетелката С. снимковия материал приложен по делото.

 

Свидетелката С.: Спомням си във връзка с този автомобил, че колежката ми С. Н. констатира нарушението. За този автомобил, който е паркирал в както виждам от снимките, в жк „Лазур” до бл.9 си спомням, че след като колежката констатира нарушението, го репатрира на наказателния паркинг.

Юрисконсулт Д.: Как протече срещата Ви със собственика на автомобила, какво се случи?

Свидетелката С.: Когато дойде госпожата на наказателния паркинг, беше ядосана, което е нормално. С идването си, искаше да й бъде дадено обяснение защо колата й се намира на наказателния паркинг. Беше й обяснено, че автомобилът е репатриран, тъй като е бил паркиран на тротоара и е пречел на пешеходците и затова се намира на наказателния паркинг. Беше й показан снимковия материал. Госпожата през цялото време крещеше, т.е. повишаваше тон, опитваше се да ме провокира, постоянно повтаряше колко много е вървяла, за да дойде на наказателния паркинг.

 Юрисконсулт Д.: Вие отвърнахте ли на високия тон и как?

Свидетелката С.: След като тя каза, че толкова много е вървяла, предположих, че има някакъв здравословен проблем и й казах, за да избегне това вървене, можеше да си хване такси. Госпожата ми отвърна, че това не е моя работа, да съм си напишела актчето и да не й губя повече времето.

Юрисконсулт Д.: На тона, който беше срещу Вас, как отвърнахте? Със същия тон ли?

Свидетелката С.: Опитах се да запазя самообладание.

Юрисконсулт Д.: А запазихте ли?

Свидетелката С.: Смятам, че запазих самообладание.

Юрисконсулт Д.: Обиждахте ли госпожата и нагрубявахте ли я, отправихте ли обидни думи спрямо нея?

Свидетелката С.: Не. Смятам, че по никакъв начин не съм я засегнала.

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Нямам въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Във връзка с Вашата дейност, бихте ли казала дали уведомявате съответното районно полицейско управление, че репатриран автомобил е при Вас?

Свидетелката С.: Тази информация се извършва от Т. К. и за всеки репатриран автомобил се изпраща информация на кой паркинг е репатриран.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

 

 

Разпит на свидетелката К.:

Юрисконсулт Д.: Каква е службата Ви, в какво се изразява дейността, за която сте наета да работите и от колко години извършвате това?

Свидетелката К.: Касиер съм в ТП „Автранспорт” от няколко месеца. На 26.08.2014г. бях на работа на наказателния паркинг. Моята дейност се състои в това, че при мен се заплаща таксата за репатрирането на автомобила.

Юрисконсулт Д.: Моля съдът да предяви на свидетелката снимковия материал приложен по делото.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на страните и на свидетелката К. снимковия материал приложен по делото.

 

Свидетелката К.: Виждала съм много такива снимки на това място и конкретно за този автомобил не си спомням.

Юрисконсулт Д.: Спомняте ли се за собственика на автомобила, който дойде да го вземе от наказателния паркинг и какво се случи тогава?

Свидетелката К.: Госпожата, която е в залата (посочва жалбоподателката) дойде на наказателния паркинг заедно със сина си. Беше много афектирана, но моята работа е при мен да заплати. Започна да крещи защо е репатриран автомобила. Колежката започна да й обяснява, но госпожата през цялото време викаше. Колежката се опита да й обясни какво е нарушението, да покаже снимките. Тя крещеше и питаше защо е вдигнат автомобилът й, „Знаете ли колко съм вървяла”. Колежката каза, че можеше да си хване такси.

Юрисконсулт Д.: Вие имахте ли някакъв словесен дебат с нея?

Свидетелката К.: Не, аз само присъствах.

Юрисконсулт Д.: По време на разговора, някой да е използвал обидни думи, квалификации или да се е държал грубо?

 Свидетелката К.: Никой от нас не се държи грубо. Нашата работя е да си изпълняваме задължението и никой не се държи грубо дори да ни провокират, което често се случва, тъй като при нас в повечето случаи хората идват афектирани.

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Нямам въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Спомняте ли си дали, когато госпожата дойде на паркинга беше сама?

Свидетелката К.: Придружавана беше от сина си.

ПРОКУРОРЪТ: Била е провокирана от факта, че се наложило да се придвижва дълго време пеша. Това не беше ли в следствие от действията на Вашите колеги?

Свидетелката К.: Затова, че е вдигната колата й.

Юрисконсулт Д.: Във връзка с въпроса на г-н Прокурора, знаете ли да се подават сигнали към КАТ за репатрираните МПС?

Свидетелката К.: Ние подаваме информация за всеки автомобил,  който пристига на паркинга в Първо РУП.

Юрисконсулт Д.: Сещате ли се дали за този автомобил подадохте такава информация?

Свидетелката К.: Абсолютно за всеки автомобил, който пристига репатриран на наказателния паркинг, подаваме такава информация.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Д.: Няма да соча други доказателства.

ПРОТКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Моля съдът да се произнесе законосъобразно съгласно това, което поддържам в жалбата. Незаконно е вдигната колата ми.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че по безспорен начин се доказа, че е извършено нарушение на ЗДвП, след като автомобил с рег.№ А 3192 КХ е бил паркиран изцяло върху тротоарна площ, намираща се на улица перпендикулярна на ул.”Д.Димов”, тъй като самата улица няма име, странично от блок № 9 в кс „Лазур”. По делото са представени доказателства, според които е видно, че този модел на марката „Пежо” е с широчина 1692см, а тротоарът, върху който е бил спрян е с широчина 2000см. От тези данни и от снимковия материал приложен по делото, се установява безспорно, че с това си действие гражданката е извършила закононарушение, с което е препятствала свободното придвижване на пешеходците, които по смисъла на закона са участници в движението и за които не е предоставена възможност да се придвижват необезпокоявани в  предвидената затова тротоарна площ, а е трябвало да заобикалят автомобила, извършвайки нарушение, движейки се по самото платно пътно и нагазвайки в зелените площи, които са от едната и от другата страна на автомобила. Поради което считам, че е извършено нарушение, констатирано правилно и законосъобразно и моля да го потвърдите.

Ако стигнете до тези изводи, считам, че е неоснователно и предявеният заедно с оспорването иск, с който се иска присъждане на неимуществени вреди в размер на 1000 лева за грубо отношение на служителите на паркинга от Община Бургас. Видно от събраните днес гласни доказателства - показания на допуснатите свидетели, се установи, че  грубо отношение или изречени обидни думи и квалификации спрямо гражданката не са били налице, а служителите спокойно и в изпълнение на задълженията си са обяснили как и по какъв начин автомобилът може да бъде взет от паркинга, без да бъдат нагрубявани. Поради което моля да отхвърлите иска по ЗОДОВ и присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Аз репатрирах автомобила с техническо средство тип „Паяк”, тъй като автомобилът беше паркиран в нарушение върху тротоара и създаваше реална опасност за движението на пешеходците. А пред самите блокове в този район има обособен паркинг.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предвид разпоредбата на чл.10 от АПК, абсолютно  безпристрастно ще изложа становище във връзка с изложения казус.

Считам, че наложената ПАМ е незаконосъобразна по следните аргументи:

Действително безспорно е установено и е налице административно нарушение от страна на жалбоподателката във връзка с паркирането на управлявания от нея автомобил, за което е налице и друго административно-наказателно производство, което няма в случая относимост към това, за което сме тук.

Визираното в чл.171, т.5, б.”б”, моторно превозно средство, паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението дава възможност за налагане на такава мярка, но следва да е обезпечена с безспорно установено опасност за участниците в движението, или невъзможност преминаването им по съответния път. От § 6 в закона е посочено, че участник в движението е лице, което се намира на път и със свое действие или бездействие оказва влияние на движението. Същият параграф уточнява, че път е „земна площ, която е определена за движение, включително и на пешеходци” и в този смисъл може да се приеме, че нарушението е безспорно. Но в случая не беше доказано, че е налице тази невъзможност или опасност за конкретни участници в движението.

 Снимковият материал приложен по делото предполага тази невъзможност и липсва според мен каквото и да е доказателство, че е налична реална опасност спрямо конкретния участък. По аргумент на чл.6 от АПК липсва справедливост при осъществяване на конкретна административна дейност и в тази връзка наложената процедура по ЗАНН считам, че е била достатъчна. Считам наложената ПАМ незаконосъобразна, а относно предявения иск по ЗОДОВ, моля да присъдите по справедливост.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: