ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,19.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На деветнадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тони П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1851 описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.Д.П., редовно уведомена, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен специалист отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, ОБЩИНА БУРГАС – С. Д. Н., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНАТА по иска ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор П.а.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и иска и направят доказателствени искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Поддържам жалбата. Поддържам доказателственото си искане да се представи от Община Бургас в случай, че не е представена, цялата административна преписка.

Юрисконсулт Д.: Изискали сме административната преписка и мисля, че е представена в цялост.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Поддържам искането да се представят заверени копия за одобрения проект за сигнализиран пътен участък с пътните знаци в района по реда на Наредба № 13 на Община Бургас. Това доказателство е необходимо за удостоверяване поставените пътни знаци на мястото, откъдето е репатрирано превозното ми средство.

         Поддържам искането за разпит на трима свидетели. Единият свидетел е синът ми Д.Д.П., който е очевидец и който водя в днешно съдебно заседание. Вторият свидетел е С. Н. – главен специалист в общината, длъжностното лице наложило ПАМ и актосъставителят ми Й.С., също главен специалист от Община Бургас. С разпита на свидетеля актосъставител ще се установява, че АУАН не е съставен на мястото на репатрирането на МПС-то. Госпожата е само длъжностно лице, която пише документа.

         Желая разпитът на свидетелите да се проведе в едно и също заседание.

 

Юрисконсулт Д.: По отношение доказателствените искания за прилагане на проекта за сигнализацията на пътния участък, считам, че са неотносими към преписката. Моля да не бъде допускано прилагането им по делото. Жалбоподателката е спряла автомобила си на тротоара.

По отношение искането за разпит на лицата, не се противопоставям да бъде разпитано лицето, което е било с нарушителката по време на извършване на нарушението, но се противопоставям на разпита на актосъставителя, тъй като производството относно съставеният от него АУАН се разглежда по друг ред и няма отношение към предмета на настоящото производство. За целта са приложени и писмени документи, които това лице е съставило, но те са, пак казвам, производство по друг ред, за което нямам сведение да е образувано.

Относно искането за разпит на свидетелката С. Н. – тя е ответник и не може да се разпитва като свидетел.

От своя страна, моля да допуснете до разпит свидетелят В.А.К., който е шофьор и кранист в ОП „Транспорт” при Община Бургас, който е лицето извършило физически репатрирането. Водя този свидетел в днешно съдебно заседание и ако днес се разпита свидетелят на жалбоподателката,  нямам против да се разпита и моят свидетел.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима, да се допусне до разглеждане.

По доказателствените искания за представяне на съответните документи от Община Бургас, считам относими към настоящото производство и считам искането основателно и като такова следва да се уважи от съда.

Относно направените искания за разпит на свидетели, не се противопоставям да бъдат разпитани като свидетели сочените лица, като считам, че същите следва да бъдат разпитани в едно и също съдебно заседание, единият при режим на довеждане, другите при призоваване от съда. Направеното искане за разпит на свидетеля В. К. считам основателно и  считам, че следва да се призове и този свидетел.

Моля да допуснете до разпит операторът Н.Н.М.. Това е шофьорът и операторът, който с главния специалист съставил ПАМ, сочената от общината С. Н., са работили като екип. Операторът е лицето, което е направило снимките, които да мотивират дали са налице законовите основания за репатрирането на моторното превозно средство със съответните знакови означения, които ние не разпознаваме на снимките.

Считам, че следва да се изиска Наредба № 13 от Община Бургас за сигнализиране на процесния участък, както и по преценка на съда, в случай, че прецените, че е необходимо за изясняване на фактическата обстановка, да се изиска има ли поставена хоризонтална и вертикална маркировка на този участък, откъдето е репатрирано моторното превозно средство, поставени от Община Бургас.

 

         Юрисконсулт Д.: Считам, че не са необходими тези документи да се прилагат по делото, тъй като автомобилът е преместен, поради това, че е стоял на тротоара.

         По отношение искането за разпит на свидетеля М., не се противопоставям.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас да представи проект, от който да е видно разположението на пътните знаци, касателно процесният участък, ведно с протоколи, които удостоверяват поставянето на пътните знаци.

 

 

ДОПУСКА до разпит водените в днешно съдебно заседание свидетели Д.Д.П. и свидетелят В.А.К..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателката за разпит на свидетеля С. Н., тъй като същата е ответник в процеса, както и за разпит на актосъставителя Й.С., тъй като показанията на същата имат отношение към административно-наказателно производство.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Бургаска окръжна прокуратура за разпит на свидетеля Н.Н.М., тъй като фактите, чието установяване се иска, биха могли да бъдат установени чрез разпита на свидетеля К..

 

СНЕМА самоличността на явилите се свидетели, както следва

 

Д.Д.П. – 14г., български гражданин, неосъждан, син на жалбоподателката, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

 

В.А.К. – 36г, български гражданин, несемеен, неосъждан, работи като шофьор-кранист в ОП „Транспорт” към Община Бургас, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят К..

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля П..

 

Разпит на свидетеля П.:

Имам родство с жалбоподателката И.П., неин син съм. Желая да свидетелствам.

Въпрос на СЪДА: Разкажете какво се сещате за случая с така наречения „паяк” и колата на майка Ви?

Свидетелят П.: Връщахме се от морската градина, майка ми беше спряла колата на тротоара и виждаме, че колата я няма. Тя, колата не пречеше нито на колите, нито на пешеходците. Запътихме се към наказателния паркинг. След като отидохме там, майка ми попита дали са вдигнали колата и ние видяхме, че колата е на паркинга. Казаха, че е спряла на тротоара и е пречела на пешеходците. Виждали сме и друг път коли да спират там и по никакъв начин колата не е пречела на пешеходците.

Майка ми се притесни и се ядоса много. Наказателният паркинг е далеч и трябваше да вървим много, а трябваше и да плащаме. Първо сигурно си е помислила, че е открадната колата, но най-вече, че са я вдигнали.

 Въпрос на ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Когато отидохме на наказателния паркинг да търсим колата, как се отнесоха с нас? 

Свидетелят П.: Казаха ни „Да не сте спирали там”. Отнесоха се арогантно. Изкараха ни снимка на колата как е била спряна и казаха, че трябва да си платим за снимката. След много разправии, най-накрая майка ми плати и си тръгнахме.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси.

Въпрос на ПРОКУРОРА: Направи ли Ви впечатление, когато спряхте на тротоара имаше ли и други коли?

Свидетелят П.: Не бях там, когато майка ми е спряла. Ние се срещнахме в морската градина и си тръгнахме заедно.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля П..

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля К..

 

Разпит на свидетеля К.:

Въпрос на юрисконсулт Д.: Къде работите, в какво се състои работата Ви?

Свидетелят К.: Работя като шофьор и кранист на кран и репатрирам автомобили, които са паркирани неправилно в общинското предприятие „Транспорт” в Община Бургас.

 

Юрисконсулт Д.: Моля съдът да предяви на свидетеля снимковия материал, приложен към преписката за случая.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на страните и свидетеля снимковият материал приложен към делото.

 

Юрисконсулт Д.: Какво си спомняте за този случай?

Свидетелят К.: Спомням си, че видяхме автомобил, който е спрял в нарушение и го репатрирахме. Вижда се на снимковия материал, че там няма място на тротоара да мине нито пешеходец, нито майка с количка, най-малко някой човек, който е с двигателни проблеми.

Въпрос на юрисконсулт Д.: Имаше ли някаква възможност да преминават пешеходци оттам?

Свидетелят К.: Не беше възможно да преминават пешеходци.

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

Въпрос на ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Свидетелят не казва правилното. Имаше място за преминаване. Въпросът ми е  - защо не кажете истината

Свидетелят К.: Това е истината, която казах.

Въпрос на ПРОКУРОРА: Моторното превозно средство паркирано на тротоара, беше ли паркирано в участък, където има знак или друго обозначение забраняващо паркирането?

Свидетелят К.: Не, нямаше такъв знак поставен, но нямаше и никакво място за преминаване на пешеходците, затова преценихме, че трябва да се репатрира автомобила.

Въпрос на ПРОКУРОРЪТ: Имаше ли знак, който да предупреждава за принудително преместване на нарушителите?

Свидетелят К.: Нямаше знак за предупреждение за принудително преместване.

Въпрос на ПРОКУРОРЪТ: Как точно преценявате дали има възможност за преминаване? Броите тротоарни плочи, мерят се сантиметри или?

Юрисконсулт Д.: Противопоставям се на този въпрос, тъй като качеството, в което разпитваме лицето е че той физически е извършил репатрирането.

ПРОКУРОРЪТ: Но свидетелят каза „преценихме” и затова зададох този въпрос.

 

 

Съдът ПРИЕМА възражението направено от юрисконсулт Д. и НЕ ДОПУСКА въпроса към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Ще задам въпроса по друг начин. Кой направи преценката, че този автомобил трябва да се репатрира?

Свидетелят К.: Преценката я прави длъжностното лице, което разпорежда репатрирането.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

        

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.01.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: